Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 03.10.2023

Hekni pasce sociálnych sietí a buď profík. Dva workshopy pre žiakov II. stupňa základných škôl; 3. október o 9.00 a 11.00 hod. so psychologičkou a terapeutkou Jarmilou Tomkovou a psychológom Jurajom Holdošom

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici a pod holým nebom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 02.10.2023 - 31.10.2023

Motanka je bábika bez tváre, ručne zhotovená omotaním rôznych látok, šnúrok, krajok na polienko. História motaniek siaha do pohanských čias. Dnes motané bábiky slúžia ako výzdoba, hračka pre deti, alebo milý suvenír z ciest. V minulosti boli symbolom plodnosti, šťastného manželstva alebo mali chrániť pred zlými silami, chorobami či suchom. Ľudia v nich videli možno akýsi symbol ženskej múdrosti a amulet, ktorý mal ochrániť celú rodinu pred všetkým zlým.

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 02.10.2023

Vnútorný kritik – Ako čeliť záťaži a stresu. Dva workshopy pre študentov stredných škôl; 2. október 2023 o 9.00 a 11.00 hod. s psychologičkou a terapeutkou Jarmilou Tomkovou z o. z. ViaSua

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2023

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 02.10.2023

V Turčianskej knižnici v Martine sa dňa 02.10. 2023 o 10:00hod. uskutoční beseda so spisovateľkou kníh pre deti a mládež Andreou Gregušovou. Beseda sa uskutoční na pracovisku literatúry pre deti a mládež.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.10.2023 - 31.10.2023

Cieľom projektu je podporiť a motivovať záujem k čítaniu. Cez rôzne druhy umenia a formou vzdelávacích a zábavno-náučných podujatí predstavíme diela významných slovenských a českých autorov. Knihotúlanie prinesie už tradične obľúbenú literárnu kaviareň. Slovenskí a českí autori sa predstavia v cykloch Piešťany čítajú deťom a Piešťanský knihovar. Divadelné predstavenia a výstavy odprezentujú tvorbu známych slovenských a českých autorov.

viac o projekte


Vitajte v knižnici VI.

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 01.10.2023 - 31.10.2023

Zámerom projektu je pokračovanie v realizácii úspešných komunitných a vzdelávacích podujatí s cieľom zvyšovať vzdelanostnú úroveň návštevníkov, podporovať čítanie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Besedy, prednášky, autorské čítania budú dopĺňať motivačné súťaže, tvorivé dielne a iné popularizačné aktivity určené pre deti, mládež, dospelých, seniorov. Aktuálne pozývame na interaktívne podujatia a tvorivé dielne pre deti.

viac o projekte


V knižnici hravo a veselo

Miesto a termín konania: Rudlov, Slovenská republika / 01.10.2023

Dramatizované čítanie so spisovateľom a divadelníkom Jožkom Jenčom bude humoristicky zamerané určené širokej čitateľskej verejnosti.

viac o projekte


Poď z ulice do knižnice. VIII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.10.2023

VIII. r. projektu si kladie za cieľ ďalšie prehĺbenie čitateľskej gramotnosti. Najmenším je venovaný cyklus Batoláriá v knižnici alebo čo sa v detstve naučíš. Predškolákom a školákom ponúkneme interaktívne dramatizácie kreatívne dielne a výstavu v cykle Poďme, deti, do divadla, výstavu výnimočných kníh, stretnutia detských čitateľov v Čitateľskom klube a letné tábory. Viacerými podujatiami si uctíme 100. výročie narodenia K. Bendovej ( výtvarná súťaž, výstava, prezentácie kníh a ďalšie).

viac o projekte


... v priestore knihy

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.10.2023 - 31.10.2023

Súťaž pre všetkých, ktorí radi píšu bez obmedzenia veku

viac o projekte


Doplnenie knižničného fondu nákupom nových kníh

Miesto a termín konania: Kovarce, Slovenská republika / 01.10.2023 - 31.12.2023

OBEC KOVARCE s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia doplnilo v roku 2023 knižničný fond nákupom nových kníh. Preto Vás, milí čitatelia pozývame do Obecnej knižnice Kovarce každú stredu od 14.00 hod. do 17.00 hod. na prezentáciu nových kníh. Príď si aj Ty požičať peknú knižku!

viac o projekte


V knižnici sa nenudíme

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 30.09.2023

Tvorivá dielňa s humenským výtvarníkom, Michalom Goroľom (Leminxom)

viac o projekte


Noc v knižnici 3

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 29.09.2023

Projekt je zameraný na zviditeľnenie knižnice ako všestrannej inštitúcie, ktorá zabezpečuje prístup ku kultúrnym hodnotám a zdrojom informácií, realizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity a poskytuje spektrum služieb určených širokej verejnosti. Cieľom projektu je obohatiť portfólio podujatí knižnice o multižánrové interaktívne podujatia zamerané na vzdelanie, všeobecný a kultúrny rozhľad, hodnotnú zábavu, ako aj na rozvoj knižnice a prilákať do knižnice návštevníkov.

viac o projekte


Pestrá paleta zážitkov

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2023

Beseda so spisovateľom Braňom Jobusom, nielen o Chrontulienke...

viac o projekte


Literárna čitáreň

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 29.09.2023

V rámci projektu „Literárna čitáreň“ sa predstaví slovenská autorka Andrea Rimová s bohatou knižnou tvorbou, kde na autorskej besede pre študentov stredných škôl bude rozprávať o knihách, láske k jazyku a snoch, ktoré sa plnia...

viac o projekte


Literárna čitáreň

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 29.09.2023

Andrea Rimová, autorka s bohatou knižnou tvorbou sa predstaví v rámci projektu "Literárna čitáreň", ktorá si získala veľkú priazeň u čitateľskej verejnosti.

viac o projekte


Tvoja knižnica

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.09.2023

Tak, ako sa už stalo dobrým zvykom, aj tento rok našu knižnicu navštívi český autor a ilustrátor Adolf Dudek. Keďže jeho besedy a vystúpenia rozdávajú radosť plným priehrštím, rozhodli sme sa ich ponúknuť čo najväčšiemu počtu mladých čitateľov priamo v školách. Tešíme sa na 29. september 2023 o 9.30 hod. na ZŠ Energetikov a o 11.00 hod. na ZŠ Malonecpalská v Prievidzi.

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2023

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 29.09.2023

V Turčianskej knižnici v Martine sa dňa 29. 09. 2023 o 10:00hod. uskutoční beseda s ilustrátorkou detských kníh Hedvigou Gutierrez. Beseda sa uskutoční na pracovisku literatúry pre deti a mládež v centrálnej knižnici.

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2023

Workshop s ilustrátorom na tému ilustrácií v časopisoch, knihách a karikatúrach.

viac o projekte


Poď z ulice do knižnice. VIII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 29.09.2023

VIII. r. projektu si kladie za cieľ ďalšie prehĺbenie čitateľskej gramotnosti. Najmenším je venovaný cyklus Batoláriá v knižnici alebo čo sa v detstve naučíš. Predškolákom a školákom ponúkneme interaktívne dramatizácie kreatívne dielne a výstavu v cykle Poďme, deti, do divadla, výstavu výnimočných kníh, stretnutia detských čitateľov v Čitateľskom klube a letné tábory. Viacerými podujatiami si uctíme 100. výročie narodenia K. Bendovej ( výtvarná súťaž, výstava, prezentácie kníh a ďalšie).

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 29.09.2023

Knižničný kaleidoskop predstavuje pestrú paletu podujatí, ktorých cieľom je zvýšenie návštevnosti knižnice, obohatenie kultúrneho života a literárneho rozhľadu obyvateľov. Zámerom predkladaného projektu je tematicky rôznorodými podujatiami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva, zvyšovať vzdelanostnú úroveň a informačnú gramotnosť používateľov. V neposlednom rade predstaviť verejnosti súčasnú knižnú produkciu a sprostredkovať poznatky o kultúrnom dedičstve.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2023

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica ponúka divadlo a štylizované hodiny dejepisu so zameraním na slovenské dejiny.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2023

Pozorovanie hviezd (Slnka) prostredníctvom špeciálnych ďalekohľadov spojené s prednáškou o hviezdach. Nádvorie knižnice skrášli nafukovací model Zeme.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2023

Divadielko pre našich najmenších návštevníkov a ich rodičov, ktoré svojou zručnosťou rozosmeje detské tváričky.

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 29.09.2023

K básnickému videniu skutočnosti – literárna dielňa Lenky Šafranovej pre študentov a dospelých; 29. september 2023 o 17.00 hod.; multimediálny úsek

viac o projekte


Knižnica pre ľudí

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 29.09.2023

Krajská knižnica pripravila pre svojich návštevníkov 2. ročník podujatia Noc v knižnici, ktorého cieľom je prezentovať knižnice ako miesta stretávania sa jednotlivcov a rôznorodých komunít. V popoludňajších a večerných hodinách je pripravený bohatý program pre deti i dospelých - beseda so spisovateľom Jurajom Červenákom, stretnutie Klubu priateľov opery, vystúpenie folklórneho súboru Poľana a iné.

viac o projekte


Poďte s nami do knižnice

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2023

Beseda s herečkou Vicou Kerekes o jej životnej a hereckej ceste.

viac o projekte


Tvoja knižnica

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 28.09.2023

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi pozýva mladých čitateľov na besedu so spisovateľkou Zuzanou Kubašákovou. Autorka kníh pre deti predstaví svoje diela, ktoré sú deťom blízke práve preto, že popisujú reálne situácie z ich života ozvláštnené rozprávkovými prvkami. Na stretnutie s ňou sa môžeme tešiť 28.9.2023 o 9.00 a 10.15 hod. na Záhradníckej 21.

viac o projekte


Svet ukrytý v náučných knihách

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 28.09.2023

Tituly od známej slovenskej bylinkárky, liečiteľky a učiteľky nie sú len knihami o liečivých bylinkách. Jedinečnými publikáciami sú pre spojenie klasickej fytoterapie a tradičného liečiteľstva s čínskou medicínou. Na

viac o projekte


Knižnica pre mládež

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 28.09.2023

Prednáška-rozprávanie s umelcom Petrom Cwoky Murínom o jeho záľube vyrábať strašidelné masky.

viac o projekte


Živá knižnica II

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 28.09.2023

Výtvarný workshop s ilustrátorom Filipom Horníkom

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 27.09.2023

Do našej Literárnej kuchyne k nám zavíta spisovateľka Petra Nagyová Džerengová, ktorá je známa síce knihami pre dospelých, ale na svojom spisovateľskom konte má aj knihy pre deti, z ktorých je najznámejšia séria o Kláre. Sú to dobrodružstvá dievčatka Kláry: Klára a mátohy, Klára a iglu, Klára a Tity a najnovšia je Klára v Afrike.

viac o projekte


Knižnica - záhrada poznania a porozumenia

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 27.09.2023

Rodených Trnavčanov, ale určite aj tých obyvateľov, ktorí majú pozitívny vzťah k mestu, v ktorom pracujú a žijú, bude zaujímať prednáška riaditeľky Západoslovenského múzea v Trnave Martiny Bocánovej. Svoj výskum zamerala na veľkú štvrť Trnavy – na Kopánku a v rámci vedeckého projektu začala robiť výskum aj vo Vozovke a na Špíglsáli. Určite to bude zaujímavé. O hudobnú produkciu sa postará speváčka a gitaristka Lívia Doležalová.

viac o projekte


S detskou knihou - XVI. ročník

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 26.09.2023

Beseda / autorské čítanie

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 26.09.2023

Prednáška s výchovnou poradkyňou Miroslavou Vagačovou.

viac o projekte


365 dní v knižnici

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 25.09.2023

Opice z našej police - bábkové predstavenie pred deti z dielne divadla TUŠ, na motívy knihy od Kristy Bendovej; 25. september 2023 o 9.00 a 10.30 hod.

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2023

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 25.09.2023

V Turčianskej knižnici v Martine sa dňa 25. 09. 2023 o 09:00hod. uskutoční beseda s ilustrátorkou Zuzanou Jančovou. Beseda sa uskutoční na pobočke Ľadoveň.

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2023

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 25.09.2023

V Turčianskej knižnici v Martine sa dňa 25. 09. 2023 o 08:40hod uskutoční beseda so spisovateľom Dušanom Valentom. Beseda sa uskutoční na pracovisku náučnej literatúry v centrálnej knižnici.

viac o projekte


Vzdelávacie a komunitné akcie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.09.2023 - 11.12.2023

Kurz pod vedením certifikovanej trénerky pamäti zahŕňa 10 stretnutí pre uzavretú skupinu.

viac o projekte


V knižnici hravo a veselo

Miesto a termín konania: Rudlov, Slovenská republika / 24.09.2023

Našim cieľom je zachovávať a dostať do povedomia slovenské zvyky a tradície, ktoré dnešné deti a mládež poznajú len málo z toho, čo nám tu naši predkovia zanechali. V knižnici sa predstavia zaujímaví lektori - remeselníci, ktorí porozprávajú o tradíciách na Zemplíne a predvedú ukážky z drevorezby a zdobenia perníkov.

viac o projekte


Vzdelávacie a komunitné akcie

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.09.2023

Čáry-máry book s ilustrátorkou Martou Matus pre deti od 7 rokov.

viac o projekte