Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Literárna kuchyňa

Krátky opis
Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namieša prvú jarnú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Do našej kuchyne k nám zavíta spisovateľka Kristína Mišovičová so svojou knižnou novinkou pre deti Tulaj zo zberného dvora.
Fotogaléria
Názov podujatia
Literárna kuchyňa: Beseda s Kristínou Mišovičovou - Tulaj zo zberného dvora

Miesto konania / kraj
Malacky / Malacky

Termín konania
27.03.2024

Popis projektu

Zámerom projektu je zahrnúť do činnosti knižnice aj aktivity nad rámec bežných knižnično-informačných služieb. Tie využívajú predovšetkým naši pravidelní čitatelia. Stretnutia so zaujímavými hosťami z oblasti literárnej tvorby prispievajú k zviditeľneniu knižnice, k zvýšeniu záujmu o využívanie jej služieb. Cieľom je ponúknuť návštevníkom stretnutie s osobnosťami zo sveta literatúry v rámci hodnotých kultúrnych podujatí, podporiť záujem o čítanie kníh. Pre mnohých návštevníkov je to prvé stretnutie s knižnicou alebo obnovenie návštevy knižnice po dlhšom období. Koncepcia projektu vychádza zo súčasnej situácie, ktorá je produktom modernej doby. Digitálne technológie nadobúdajú dominantné postavenie voči klasickému čítaniu, tlačená forma prenosu informácií a teda aj literárnych textov je na ústupe, klesá návštevnosť knižníc a tým i čitateľská gramotnosť. Knižnice implementujú do svojich služieb aktivity, ktoré prekračujú hranice každodennej knižničnej praxe, približujú a zatraktívnia činnosť knižnice a sprístupnia ju širokému spektru návštevníkov. Podstatou aktivít sú autentické stretnutia čitateľ-spisovateľ, vytvorenie živého kontaktu, pričom návštevníci majú možnosť bližšie spoznať osobnosť autora, dozvedieť sa zaujímavé fakty o procese tvorby literárneho diela od prvotnej myšlienky až po knihu, ktorú môžu nájsť aj v našej knižnici. Zároveň majú príležitosť dať autorovi spätnú väzbu a rozvinúť s ním diskusiu, čo môže obohatiť a inšpirovať v budúcej tvorbe aj samotného umelca.

Názov prímateľa
Mestské centrum kultúry Malacky

Celkový rozpočet:
2 520,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €