Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čítame zas a znova

Krátky opis
Cieľom projektu je vzbudiť a podporiť záujem o čítanie, rozvinúť literárnu gramotnosť, odprezentovať slovenskú i českú literatúru s cieľom upevňovania vzťahov medzi našimi národmi. Pri realizácii využijeme rôzne formy prezentácie ako napr. interaktívne dramatizácie, zážitkové a inscenované čítania z tvorby českých a slovenských autorov, kreatívne dielne, besedy, letné a tvorivé tábory, výstavy ilustrátorov, predstavíme inšpiratívne umelecké osobnosti, detské časopisy a čitateľské projekty.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prečo nekvitneš

Miesto konania / kraj
Piešťany / Piešťany

Termín konania
31.03.2024

Popis projektu

nedeľa 31.3.2024 o 15.00 h

Prečo nekvitneš

Divadelné predstavenie na námet knihy Kataríny Macurovej. Účinkuje Viktória Sedláková.


o 15.30 h Tvorivý workshop.


Názov prímateľa
Mestská knižnica mesta Piešťany

Celkový rozpočet:
16 950,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €