Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Martin Kochan: Superkompozícia - zatepľovanie

Krátky opis
Cyklus dvanástich farebných fotografií výtvarníka mladšej generácie Martina Kochana (1981) - dielo vystavené na výstave Akvizície 2017 v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave od 7.12.2017 - 28.1.2018.
Fotogaléria
Názov podujatia
Martin Kochan: Superkompozícia - zatepľovanie

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
01.07.2017 - 31.12.2017

Popis projektu

Martin Kochan (nar. 14.7. 1981) je absolventom Pedagogickej fakulty na Trnavskej univerzite a Ateliéru figuratívneho sochárstva na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne pod vedením doc. akad. soch. Michala Gabriela. V roku 2014 bol nominovaný na Cenu O. Čepana. Jeho dielo a umelecký výskum sa prioritne vzťahuje na trnavský región, pričom charakter tvorby má presahy aj do zahraničných kontextov. Najmä na území Českej republiky, kde je pozitívne vnímaná najmä jeho výstavná činnosť. Umelecké prejavy Martina Kochana je možné definovať ako intermediálne realizácie, ktoré v obsahovej rovine oscilujú na hrane irónie, paródie a politicky angažovaného umenia. Dôležité pre neho sú banálne situácie každodennosti, ktoré vlastnými intervenciami pretvára, vymedzuje ich percepčný raster a poukazuje na vzťahy, ktoré sú na prvý pohľad vo verejnom priestore iba ťažko uchopiteľné. V tomto kontexte je však pre neho kľúčovým fotografický záznam, prostredníctvom ktorého preartikulováva priestorové vzťahy do lineárnej podoby. Podľa vlastných slov je jeho tvorba ,,na jednej strane poctivá analytická koncepčná práca, na strane druhej nekoncentrovaná freestylová bastardná tvorba z množstvom výstupov aj v poli sociálnych sietí a internetu, ktorá osciluje akoby od monumentálneho po momentálne."

V kontexte rozširovania zbierkového fondu galérie nákup týchto diel saturuje záujem o najmladšiu generáciu výtvarníkov, ktorí z regiónu pochádzajú alebo tu dlhodobo pôsobia. Pre galériu má cyklus abstraktných fotografií s názvom Superkompozícia - zatepľovanie prínos, nakoľko vtipnou formou tematizuje sídliskovú každodennosť. Používa však univerzálny jazyk abstrakcie, ktorým komunikuje mnoho jeho starších kolegov, ktorých diela či tvorivý presah prehodnocuje, alebo priamo na ne nadväzuje. Viacerí sú už zastúpení v zbierkach Galérie Jána Koniarka v Trnave a toto dielo dodá našim zbierkam kompaktnejší ráz a zároveň ho rozšíri aj o konceptuálny presah fotografie.


Názov prímateľa
Galéria Jána Koniarka v Trnave

Celkový rozpočet:
3 600,00 €

Výška podpory:
3 420,00 €