Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Petra Nováková -Ondreičková : Morseovka

Krátky opis
Projekt Morseovka je doteraz najrozsiahlejšou autorskou prezentáciou Petry Novákovej-Ondreičkovej (1968) na Slovensku. Umelkyňa kódmi – signálmi Morseovej abecedy reflektuje pocit jedinca z urbanizmu miesta, jeho štruktúry. Ťažiskom je citlivé narábanie s rôznymi materiálmi (najmä však s papierom), ich eklektická mixáž, recyklácia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Propagácia projektu Petra Nováková -Ondreičková: Morseovka

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
23.06.2017 - 03.09.2017

Popis projektu

Petra Nováková-Ondreičková študovala na ŠUP v Bratislave (odd. textilného výtvarníctva: J. Berger, K. Pichler) a na Vysokej škole umělecko- průmyslovej v Prahe (Ateliér textilnej alternatívy: A. Matasová). Na slovenskej výtvarnej scéne zarezonovala ako autorka generácie, ktorá nastúpila v 90. rokoch 20. storočia. Zúčastnila sa mnohých kultových výstav, ktoré sú už súčasťou slovenských dejín umenia 20. storočia: napr. Marginália (PGU Žilina, 1994), Pars pro toto (SNG Bratislava, 1995), Sen o múzeu (PGU Žilina, 1995), Paradigma žena (PGU Žilina, 1996), Medzisvet (SNG Bratislava, 1998), Slovak Art for Free (Biennale di Venezia, SK-CZ pavilón, 1999). Je držiteľkou Grand Prix Bienále voľného umenia SVÚ v roku 2012. Žije a pracuje najmä v Prahe.

Názov prímateľa
Nitrianska galéria

Celkový rozpočet:
6 731,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €