Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie dvoch neskorobarokových sôch zo slanického oltára Ukrižovania

Krátky opis
Projekt bol zameraný na záchranu dvoch drevených polychrómovaných sôch z 2. polovice 18. storočia, ktoré v minulosti tvorili súčasť výzdoby hlavného oltára Ukrižovania v rímsko-katolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža v Slanici. Obe neskorobarokové sochy v životnej veľkosti prešli procesom komplexného reštaurovania.
Fotogaléria
Názov podujatia
ukončenie reštaurátorských prác - tlačová správa o podporených projektoch Oravskej galérie

Miesto konania / kraj
Dolný Kubín / Dolný Kubín

Termín konania
01.07.2017 - 28.02.2018

Popis projektu

Projekt bol zameraný na záchranu dvoch drevených polychrómovaných sôch v životnej veľkosti z 2. polovice 18. storočia, ktoré v minulosti tvorili súčasť výzdoby hlavného oltára Ukrižovania v rímsko-katolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža v Slanici. Pôsobením prirodzeného starnutia a zosychania drevnej hmoty došlo k praskaniu a k uvoľneniu spojov. Objemovými zmenami dreva nastalo otváranie a čiastočné deštruovanie nadpájaných častí.  Povrch plastík vykazoval znečistenie vrstvou čierneho depozitu a stopy guán. Polychrómia bola miestami vypadaná a uvoľnená. Výpadky polychrómie na drevo boli dôsledkom mechanických poškodení najmä na exponovaných miestach drapérie. Na plastikách sa nachádzali sekundárne premaľby.

Obe neskorobarokové sochy prešli procesom komplexného reštaurovania. Išlo hlavne o odstránenie nevhodných sekundárnych zásahov a konzervovanie drevenej hmoty s cieľom zachovania výpovednej hodnoty a umeleckých kvalít oboch diel. Všetky reštaurátorské práce realizovala reštaurátorka Mgr. art. Michaela Poliaková-Addová.

Ideový zámer reštaurovania podmieňoval okrem stavu diel predovšetkým ich budúce využitie a uplatnenie ako plnohodnotnej súčasti kolekcie dochovaných plastík z dnes už neexistujúceho slanického oltára. V kontexte zbierky starého umenia 14. – 19. storočia patria k cenným hmotným dokladom, vzťahujúcim sa

Názov prímateľa
Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Celkový rozpočet:
5 090,00 €

Výška podpory:
4 800,00 €