Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akvizícia PGU 2017/4: tematický diptych Lucie Dovičákovej

Krátky opis
Obohatenie zbierky umenia PGU o diptych Lucie Dovičákovej pozostávajúceho z maľby: "Je vedecky dokázané, že si vyberáme vhodného darcu genetických informácií podľa určitých kritérií" (2003) a videa "Stronger than Yesterday" (2005), ktoré sú príspevkami do umenia zaoberajúceho sa rodovými otázkami a telesnosťou. Diptych Lucie Dovičákovej doplní kategóriu diel z oblasti feminizmu, postfeminizmu, gendrového umenia a umenia zaoberajúceho sa telesnosťou od autoriek - žien v zbierke PGU v Žiline.
Fotogaléria
Názov podujatia
Akvizícia PGU 2017: tematický diptych Lucie Dovičákovej

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
01.07.2017 - 28.02.2018

Popis projektu

Diptych:
Lucia Dovičáková: Je vedecky dokázané, že si vyberáme vhodného darcu genetických informácií podľa určitých kritérií, 2003, olej na plátne, 160 x 100 cm
Lucia Dovičáková: Stronger than Yesterday, 2005, video, PAL, sound, colour, 1´26´´

Autorka patrí k výrazným predstaviteľkám maľby v súčasnosti. Typickou črtou jej malieb je netaktizujúci spôsob vyjadrenia a sebareferenčný prístup, v minulosti očividný, dnes menej nápadný, no sofistikovaný. Diela Lucie Dovičákovej (*1981) sú sprostredkovaním skúseností, ale aj odpozorovaných situácií, týkajúcich sa mikrosveta ženy, referujú o intimite a jej súkromí. Patria do kategórie diel venovaných tzv. "radikálnemu" zobrazeniu súkromia. Podobnými črtami oplývajú aj jej videá. Video "Stronger than Yesterday" (2005) je postavené na prisvojení si vizuálu a zvukovej stopy filmu J. Camerona Terminator. Obsahovo je expresívnou metaforickou reakciou ženy, ktorá bezvýchodiskovosť vzťahu k mužovi rieši radikálnym vzdaním sa časti seba samej. Obdobný prvok „skenovania“ reality okom kyborga - ako ironicko-kritickú reflexiu povahových vlastností a telesných kvalít bývalých partnerov a zároveň ironickú sebereflexiu ich „výberov“ ako partnerov, autorka použila aj v maľbe "Je vedecky dokázané, že si vyberáme vhodného darcu genetických informácií podľa určitých kritérií" (2003). Obe diela vznikli približne v rovnakom období a vytvárajú tematický diptych, ktorého leitmotívom (okrem prvku radikálnej sebaraferencie) je aj forma apropriácie (privlastnenia si) vizuálneho motívu z konkrétneho akčného filmu Terminátor.

Charakter diptychu, popri ďalších dielach, ktoré PGU plánuje prostredníctvom dotačného programu FPU v roku 2017 získať do zbierky (od autorov: D. Sadovská, E. Filová, L. Čarný, s ktorými vytvára tematicky ucelenú kolekciu a zároveň ich spájajú kategórie variácií tendencií postfeminizmu a umenie reflektujúceho rodové otázky) ho predurčuje k prezentácii v rámci takto zameraného výberu (rodový diskurz, postfeminizmus, telesnosť) z akvizícií PGU v expozícii Prvé múzeum intermédií. Expozícia bola v PGU otvorená v roku 2012 a v pravidelných intervaloch sa mení podľa príslušných koncepcií a tém.

Názov prímateľa
Považská galéria umenia v Žiline

Celkový rozpočet:
2 500,00 €

Výška podpory:
2 375,00 €