Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Ochrana zbierkového fondu - nákup úložného mobiliáru pre depozitár múzea

Krátky opis
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vás pozýva 21. 02. 2018 o 10.00 na prezentáciu Z expozície do zákulisia múzea v rámci ktorej Vám predstavíme výstupy projektu Ochrana zbierkového fondu - nákup úložného mobiliáru pre depozitár múzea. Vybavenie depozitára podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Z expozície do zákulisia múzea

Miesto konania / kraj
Medzilaborce / Medzilaborce

Termín konania
03.07.2017 - 30.06.2018

Popis projektu

Zámerom projektu bola ochrana uloženia zbierkového fondu múzea prostredníctvom nákupu komplexného vybavenia úložného mobiliáru. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach mal jeden depozitár, ktorého súčasný stav bol nevyhovujúci- pôvodné 25 rokov staré  drevené regály, čím hrozilo poškodenie zbierkového fondu pozostávajúceho z diel Andyho Warhola, ale aj iných významných domácich a zahraničných umelcov. Bolo priam nevyhnutné v rámci možností zlepšiť fyzický stav úložného priestoru. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšovať starostlivosť o zbierkový fond a umožniť lepšie priestorové uloženie nie len pre zbierkové predmety, ale aj pre archívny a knižničný fond, a to nadobudnutím úložného mobiliáru, ktorým by sa zabránilo znehodnocovaniu predmetov uložených v depozitári, ako aj bezpečnejší pohyb zamestnancov v priestore depozitára, ktorí sú poverení pracovať so zbierkovým fondom múzea. Hlavná projektová aktivita pozostávala z obstarania zásuvkových skriniek, zásuvkových skriniek s posuvnými kolieskami, šatníkovej skrinky, výsuvných rámov na obrazy a knihovne. V rámci propagácie výstupov projektu organizujeme prezentáciu Z expozície do zákulisia múzea, ktorej súčasťou bude aj prehliadka priestorov depozitára MMUAW.


Názov prímateľa
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Celkový rozpočet:
15 790,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €