Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2017

Krátky opis
Unikátna výstava edukačného charakteru poukazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym médiom a úzke prepojenie vnímania “produktov umenia” našimi zmyslami ako zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Autorka a kurátorka: Mgr. Martina Martincová, grafika: Mgr. art. Ivana Betková, Palo Snoha. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
SYMFÓNIA PRE 5 ZMYSLOV

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
05.04.2017 - 30.07.2017

Popis projektu

Prvá a posledné repríza unikátneho projektu v autorskej koncepcii Mgr. Martiny Martincovej "Symfónia pre 5 zmyslov" spája interpretačné a edukačné. Výstava uvádza maliarske diela súčasných mladých umelcov – absolventov Csudaiovho ateliéru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave: Michala Czinegeho (SK/FIN), Jakuba Hvězdu (CZ) a Patrície Koyšovej (SK). Pre ich tvorbu je charakteristická  abstraktno-gestická poloha maľby a figuratívna maľba s presahmi do abstrakcie. I keď umelci pracujú s rovnakým výtvarným médiom, využívajú odlišné maliarske postupy, techniky, výtvarný jazyk a myslenie vôbec. Výstava poukazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym médiom a úzke prepojenie vnímania „produktov umenia“ našimi zmyslami.  

 

                Funkciu kontaktného, spojovacieho článku medzi vystavenými dielami a našimi zmyslami preberajú tematicky členené a priamo v expozícií umiestnené interaktívne zmyslové pomôcky. Za ich pomoci má divák možnosť rozvíjať nielen motorické a pamäťové zručnosti, ale cez nadobudnuté senzitívne vnemy nachádzať zmyslové ekvivalenty k daným maľbám.

 

              „Edukačno-prezentačná výstava ponúka jeden z návodov, ako môžeme na takéto „produkty umenia“ nazerať, dekódovať ich a spoznávať práve cez naše zmysly, zmyslové impresie, pocity a asociácie. Paralelne pojednáva o tom, akú má výtvarné dielo v dnešnej dobe schopnosť plnohodnotne aktivovať naše podnetmi presýtené a otupované zmysly, pričom následne v nás utvára kvalitatívnu zmyslovú skúsenosť a zanecháva senzorickú stopu,“ vysvetľuje kurátorka výstavy Martina Martincová. "Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Päť základných zmyslov, prostredníctvom ktorých sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomoci nich sme schopní vnímať a spoznávať aj výtvarné diela. Vonkajšími zmyslami vnímame, preciťujeme, poznávame ich vonkajšiu podobu, pričom vnútornou, zmyslovou skúsenosťou a predstavivosťou sme schopní zase diela prijímať a preniknúť pod ich povrch. Prostredníctvom farebnej a kompozičnej skladby v nich dokážeme nachádzať a odkrývať rozmanité zvuky, melódie, rytmus, identifikovať  vône, chute, ako i pomenovať  štruktúry a charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálov."

 

              Výstava je jedinou reprízou projektu Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici z roku 2016, ktorý realizovala k 60. výročiu svojho vzniku s cieľom oživiť tradíciu tzv. edukačných výstav. V Galérii umelcov Spiša je uvedená v rámci výstavného cyklu "Téma"Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
10 500,00 €

Výška podpory:
9 000,00 €