Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Stretnutia s dejinami v archeoparku

Krátky opis
Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kovoliatci doby bronzovej

Miesto konania / kraj
Hanušovce nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
29.07.2017

Popis projektu

Archeofestival Kovoliatci doby bronzovej umožní spoznať život ľudí ovládajúcich metalurgiu farebných kovov, ktorí žili v našich končinách  v 13. – 8. storočí pred Kr.  Uvidíme predovšetkým najzákladnejšiu remeselnú činnosť doby bronzovej – kovolejárstvo bronzu, čo je  technologicky i časovo náročnejšie,  a pridáme jednoduchšiu a aj pre našich návštevníkov zvládnuteľnú prácu s medeným drôtom. Do sveta  mladšej-neskorej doby bronzovej nahliadneme aj prostredníctvom výroby keramiky, textilných techník, práce s kameňom, ktorý sa využíval ešte aj v dobe bronzovej,  či kuchyne. Na archeofestivale možno nielen uvidieť, ale si aj vyskúšať tieto činnosti - odlievanie bronzu do formy, výroba šperkov z medeného drôtu v štýle doby bronzovej, hod oštepom s bronzovým hrotom, streľba z luku, vyskúšanie si výstroja a výzbroje bojovníka doby bronzovej, zhotovovanie keramiky v ruke v štýle gávskej kultury, zhotovovanie miniatúr a idolov z hliny, vypaľovanie keramiky v jame, hra na hudobné nástroje z bronzu, tkanie tkaníc na malých krosienkach, pletenie koša z prútia, štiepanie kameňa, kuchyňa doby bronzovej.

 

Odlievanie bronzu  a výroba drôtených šperkov v štýle doby bronzovej sa budú špeciálne sledovať ako archeologické  experimenty.

Názov prímateľa
Krajské múzeum v Prešove

Celkový rozpočet:
5 300,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €