Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie pastelu a malieb Jozefa Hanulu zo stálej expozície galérie

Krátky opis
Predmetom projektu boli diela zo stálej expozície galérie Jozefa Hanulu: 2 olejové maľby a kresba prevedená pastelovou technikou. Diela boli v stave, kt. sťažoval ich manipuláciu a v niektorých prípadoch i prezentáciu. Vyžadovali si kompletný reštaurátorský zásah, najmä po estetickej stránke. Reštaurovaním diela získali na kvalite i umeleckej hodnote. Reštaurovanie vykonala Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Reštaurovanie pastelu a malieb Jozefa Hanulu zo stálej expozície galérie

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
01.07.2017 - 31.05.2018

Popis projektu

Predmetom ďalšieho projektu Galérie umelcov Spiša „Reštaurovanie pastelu a malieb Jozefa Hanulu zo stálej expozície“ boli diela zo stálej expozície Jozefa Hanulu: dve olejové maľby a kresba prevedená pastelovou technikou.

 

Stála expozícia Jozefa Hanulu je atraktívna, vizuálne i obsahovo zaujímavá pre verejnosť, preto bolo potrebné vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality originálov, ktoré boli danými deštrukciami výrazne znehodnotené. Portréty sú jej dôležitou súčasťou, keďže ide o osoby historicky známe, podieľajúce sa na verejnom živote.

Diela boli v stave, ktorý sťažoval ich ďalšiu manipuláciu a v niektorých prípadoch i prezentáciu. Vyžadovali si kompletný reštaurátorský zásah, najmä po estetickej stránke. Reštaurovaním sa diela očistili, spevnila sa podložka i farebná  vrstva a zabezpečili  sa tak pre účely vystavenia. Uskutočneným reštaurovaním diela získali na kvalite i umeleckej hodnote, sú chránené pred nepriaznivými faktormi a predlžila sa  ich životnosť.

Reštaurovanie pastelu a malieb Jozefa Hanulu vykonala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
6 316,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €