Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Miloš Balgavý: Zem

Krátky opis
Akvizícia sklenenej dekoratívnej plastiky autora Miloša Balgavého ml. (1955) s názvom Zem - dielo vystavené na výstave Akvizície 2017 v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave od 7.12.2017 - 28.1.2018.
Fotogaléria
Názov podujatia
Miloš Balgavý: Zem

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
01.07.2017 - 31.12.2017

Popis projektu

Akademický sochár Miloš Balgavý žije a tvorí v Trnave. Patrí medzi rešpektovaných sklárskych výtvarníkov európskej výtvarnej scény. Vyrastal v umeleckom prostredí. Jeho otec, Miloš Balgavý st., mu ako sochár poskytol dostatočné umelecké podhubie. V rokoch 1970 – 1974 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a v rokoch 1978 – 1984 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení skla v architektúre v ateliéri pedagógov Václava Ciglera a Askolda Žáčka. Diela M. Balgavého ml. sú zastúpené predovšetkým v zbierkach na území Holandska, Belgicka, či Fínska, kde má voľná sklárska tvorba dlhoročnú tradíciu. V zbierkach slovenských galérií sú jeho diela zastúpené v Liptovskom Mikuláši, Bratislave, Trenčíne a v Trnave.

V tvorbe si Miloš Balgavý zvolil cestu minimalizmu po vzore Václava Ciglera a priklonil sa tak ku geometrizujúcej tendencii v slovenskom skle. Jeho prínosom v rámci tejto línie bola práca s farbou, pričom záujem autora smeroval najmä k zmene intenzity farebnosti a farebných odtieňov v procese modelovania výsledného skleneného objektu. Balgavého tvorba prešla rôznymi fázami, od bezfarebných objektov lepených z viacerých častí, cez skúmanie vzťahu priehľadnej a nepriehľadnej sklenenej hmoty, až po sériu objektov z roku 1988, ktoré majú charakter skôr grafický a autor v nich skúma predovšetkým vzťah tvarov a farieb v ploche. Práve do tejto línie sa radí aj dielo zakúpené do zbierok GJK s názvom Zem. Vzniklo v roku 1988 a je súčasťou cyklu plastík v intenciách geometrickej abstrakcie. Ide o farebné olovené sklo, po formálnej stránke vyznačujúce sa exaktnými, ostrými tvarmi a charakterom prevedenia, ale aj samotnou farebnosťou implikuje jeden zo živlov. V kontexte zbierkového fondu GJK toto dielo reprezentuje predošlú fázu tvorby ako sklenený objekt s názvom Steblá snov z roku 1995, ktorým galéria vo svojich zbierkach už disponuje. Kúpou diela galéria rozširuje už existujúcu zbierku autorov a diel tvoriacich v žánri geometrickej abstrakcie a komornej plastiky.

Názov prímateľa
Galéria Jána Koniarka v Trnave

Celkový rozpočet:
2 500,00 €

Výška podpory:
2 375,00 €