Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie zbierkového predmetu KG

Krátky opis
Reštaurovanie zbierkového predmetu Kysuckej galérie, konkrétne veľkoformátovej kresby Milana Mravca, Bez názvu, z rokov 1962 - 1963, papier, pastel, kombinovaná technika, 176 x 225 cm, ktoré je súčasťou zbierkového fondu KG. Kresba bola výrazne poškodená, s prebiehajúcim deštrukčným procesom, nevhodne adjustovaná.
Fotogaléria
Názov podujatia
reštaurovanie zbierkového predmetu: KG-K-1498, prír. č. 2017/38, Milan Mravec, Bez názvu, 1962 - 1963, papier, pastel, kombinovaná technika, 176 x 225 cm

Miesto konania / kraj
Oščadnica / Čadca

Termín konania
02.05.2017 - 30.11.2017

Popis projektu


Cieľom projektu bolo Reštaurovanie zbierkového predmetu Kysuckej galérie, konkrétne veľkoformátovej kresby Milana Mravca, Bez názvu, z rokov 1962 - 1963, papier, pastel, kombinovaná technika, 176 x 225 cm, ktoré je súčasťou zbierkového fondu KG. Kresba bola výrazne poškodená, s prebiehajúcim deštrukčným procesom, nevhodne adjustovaná. Vzhľadom na výšku schválených finančných prostriedkov sme boli nútení ustúpiť od komplexného reštaurovania diela a vykonať pri jeho záchrane len najnutnejšie reštaurátorské úkony (reštaurátorský prieskum, čistenie, dezinfekciu, spevnenie farebnej vrstvy...). Dielo tak získalo aspoň čiastočne svoj pôvodný vzhľad vďaka citlivému prístupu reštaurátora Mgr. art. Štefana Kocku, s ktorým galéria dlhodobo spolupracuje. Kysucká galéria spravuje vo svojich zbierkach v rámci Slovenska jednu z najväčších a najkvalitnejších kolekcií Milana Mravca, zachytávajúcu celé jeho tvorivé obdobie a takmer všetky oblasti tvorby. Dielo, ktoré sa podarilo konzervovať a čiastočne reštaurovať, je jednou z posledných akvizícií KG, má v jej  zbierke svojou kvalitou , charakterom i rozmerom ojedinelé postavenie - ide zrejme o jednu z mála zachovaných prípravných kresieb k neznámej realizácii.


Názov prímateľa
Kysucká galéria v Oščadnici

Celkový rozpočet:
3 158,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €