Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Jedna fascinujúca zbierka

Krátky opis
Súborný katalóg z expozície " Jedna fascinujúca zbierka" , bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, finančnou dotáciou Mesta Nové Zámky a spolufinancovaním projektu z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja. V katalógu sú použité digitálne reprodukcie, ktoré vznikli aj vďaka národnému projektu Digitálna galéria, ktorý realizovala Slovenská národná galéria v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ERDF.
Fotogaléria
Názov podujatia
predstavenie katalógu

Miesto konania / kraj
Nové Zámky / Nové Zámky

Termín konania
01.05.2017 - 31.05.2017

Popis projektu

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch vydala súborný katalóg zo „Stálej expozície európskeho umenia 16. – 20. storočia“ z daru Danice a Ernesta Zmetákovcov,  pod názvom Jedna fascinujúca zbierka. Autorkou textov a maďarského prekladu je kurátorka galérie Helena Markusková, anglický preklad Castle school of english Nové Zámky, typografia Filip Jurkovič, tlač AZ PRINT s.r.o.  Nové Zámky,  rozsah 200 strán, 1. vydanie. 

Katalóg reflektuje zmeny reinštalácie expozície z roku 2015, ktorá  nadväzuje na štruktúru predošlých, zachováva pritom jej otvorený prístup, zdôrazňujúci jej „zberateľský charakter“. Predstavuje výber z kvalitatívne vyhranenej zberateľskej činnosti Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. Posúva dôraz na európske umenie 18. storočia, jadro ktorého tvoria diela barokových majstrov (Giovanni Battista Piazzetta, Francesco Tironi, Paul Troger, Johann Jäger, Jacob Kohl). K jej najcelistvejším častiam patrí maďarské umenie 19. - 20. storočia s viacerými ťažiskovými dielami klasikov (Miklós Barabás, Antal Ligeti, János Kmetty, Vilmos Aba-Novák, István Szőnyi, József Egry, Aurél Bernáth). Pozoruhodný súbor tvorí slovenské umenie 19. - 20. storočia, v ktorom sú zastúpené diela mnohých významných osobností domácej výtvarnej kultúry (Ladislav Mednyánszky, Martin Benka, Anton Jaszusch, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Ján Mudroch, Cyprián Majerník, Milan Paštéka, Milan Laluha). V 80. rokoch 20. storočia Ernest Zmeták zbierku pravidelne dopĺňal novými dielami. Posledným dielom, ktoré daroval v roku 1994, bolo dielo Ľudovíta Hološku. Vydanie katalógu k stálej expozícii je dôležitým príspevkom k zhodnoteniu výtvarného umenia na Slovensku a základnou publikačnou aktivitou galérie.

Názov prímateľa
Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch - Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár

Celkový rozpočet:
5 750,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €