Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie diel z depozitu Tatranskej galérie

Krátky opis
Tatranská galéria aj v rokoch 2017 a 2018 pokračovala v odbornom ošetrení obrazov zo svojho zbierkového fondu pod vedením reštaurátorky Mgr.art. Jarmily Tarajčákovej, ArtD. Jednalo sa o výber piatich diel od autorov: Ferdinand Katona, Juraj Collinásy, Jozef Theodor Mousson a Antonín Hudeček. Všetky obrazy si vyžadovali reštaurátorský zásah, poškodenia však boli rôzneho rozsahu a charakteru.
Fotogaléria
Názov podujatia
Reštaurovanie diel z depozitu Tatranskej galérie

Miesto konania / kraj
Poprad / Poprad

Termín konania
10.07.2017 - 31.05.2018

Popis projektu

Tatranská galéria v rokoch 2017 - 2018 pokračovala v reštaurovaní obrazov zo zbierkového fondu. Išlo o výber piatich diel od autorov: Ferdinand Katona, Juraj Collinásy, Jozef Theodor Mousson a Antonín Hudeček. Všetky obrazy si vyžadovali reštaurátorský zásah, poškodenia však boli rôzneho rozsahu. Niektoré zo zreštaurovaných diel doplnili vynovenú stálu expozíciu pod názvom Odkryté hodnoty app. Reštaurovaním bolo potrebné diela dôkladne očistiť, spevniť podložku i farebnú vrstvu a zabezpečiť diela pre účely či už vystavenia ako i pre depozitárne účely. Diela sa nachádzali v poškodenom až havarijnom stave a vyžadovali si rovnako ako konzervačné zásahy na spomalenie prirodzeného procesu starnutia farebnej či lakovej vrstvy, tak aj komplexné reštaurátorské zásahy s cieľom zachovania ich estetickej hodnoty. 

Jednalo sa o diela:

O 105 | Katona, Ferdinand | Zimný kraj | 1890 - 1900 | olej | preglejka | 34,0 x 51,5 cm
O 107 | Collinásy, Juraj | Červené kanape | 1953 - 1963 | olej | lepenka | 24,5 x 23,0 cm
O 288 | Juraj Collinásy | Žena v interiéri | 1959 - 1962 | olej | lepenka
O 270 | Mousson, Jozef Theodor | Predavačka sliepok | 1915 - 1935 | olej | plátno| 74,5 x 60,5 cm
O 315 | Hudeček, Antonín | Popradské pleso | 1920 - 1926 | olej | plátno | 100,0 x 200,0 cm

Názov prímateľa
Tatranská galéria v Poprade

Celkový rozpočet:
10 650,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €