Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Preventívna ochrana a konzervovanie zbierkových predmetov Emila Makovického na papierovej podložke

Krátky opis
Vďaka projektu sme ošetrili 200 poškodených diel Emila Makovického zo zbierok galérie. Námetmi diel sú detské ilustrácie, portréty akty, figurálne, prírodné námety, návrhy slovenských ľudových krojov, prevedené najmä gvašom a akvarelom. Ošetrením a konzervovaním sme zabezpečili ochranu diel pred nepriaznivými faktormi predlžili sme tak ich životnosť. Ošetrenie a konzerv. vykonala reštaurát. Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Preventívna ochrana a konzervovanie zbierkových predmetov Emila Makovického na papierovej podložke

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
01.07.2017 - 31.05.2018

Popis projektu

V galérii diela nie len nakupujeme čím rozširujeme zbierkový fond, ale ich aj chránime a reštaurujeme.  Vďaka projektu „Preventívna ochrana a konzervovanie zbierkových predmetov Emila Makovického na papierovej podložke“ sme ošetrili 200 poškodených diel Emila Makovického  zo  zbierok galérie. Námetmi diel sú detské ilustrácie, portréty,akty a iné figurálne či prírodné námety, ako i návrhy slovenských ľudových krojov, prevedené najmä gvašom a akvarelom.

Ošetrením a konzervovaním sme zabezpečili ochranu diel pred nepriaznivými faktormi, ktoré poškodzujú diela a predlžili sme tak ich životnosť. Ošetrenie a konzervovanie vykonala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
4 212,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €