Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akvizícia KG 2017 1

Krátky opis
Akvizícia výtvarného diela Petra Daniša, Plane. Projekt nadväzuje na doterajšiu koncepciu tvorby zbierok. Výber diela bol podmienený jeho originalitou, kvalitou a výpovednou hodnotou, s ohľadom na dramaturgiu výstav a v súlade s dlhodobou akvizičnou politikou Kysuckej galérie. Akvizícia doplní kolekciu maľby autorov mladšej generácie nadregionálneho významu, prispeje k zmapovaniu krajinomaľby ako takej, najmä začiatku 21. stor. Autor doteraz v zbierkach Kysuckej galérie zastúpený nie je.
Fotogaléria
Názov podujatia
Akvizícia zbierkového predmetu: Peter Daniš, Plane, 2015, 145 x 150 cm, olej, plátno

Miesto konania / kraj
Oščadnica / Čadca

Termín konania
03.07.2017 - 31.10.2017

Popis projektu

Dielo Plane Petra Daniša, bolo vystavené na autorovej samostatnej výstave Lightscapes (pracovný názov URBAN / RURAL)  ktorá sa konala v kaštieli KG od 14. 7.do 10. 9. 2017. Výstava predstavila výber z autorovej súčasnej tvorby. Časť diel, medzi nimi aj Plane, nadväzuje na autorov starší maliarsky cyklus, z rokov 2006 - 2008, v ktorom sa Peter Daniš zaoberal zobrazením mestských nočných krajín, prevažne sídlisk. V cykle Cities z rokov 2015 – 2016 zobrazuje opäť nočné sídla, tento- krát nie konkrétne bratislavské sídlisko, ale fiktívne mestské aglomerácie, nadobúdajuce fantastické nadpozemské podoby. Inšpiráciou sú konkrétne fotografie, s ktorými autor ďalej voľne pracuje. Fiktívne metropoly zachytáva z vtáčej perspektívy, ako zoskupenia vibrujúcich, žiariacich svetelných bodov, ktoré vytvárajú rozľahlý otvorený, nekonečný priestor. Vo svojej súčasnej tvorbe sa zaoberá skúmaním a interpretovaním mestskej, urbánnej, nočnej krajiny v kontraste s vidieckou otvorenou krajinou, zaujímavými prírodným scenériami, parkovými
zákutiami, ktoré variuje v záplave slnečných lúčov a meniaceho sa denného svetla. Samotná maľba slúži ako priestor na autorovo skúmanie atmosferických javov, ale najmä klasického maliarskeho problému svetla a účinkov farby. Obe krajiny, rurálnu aj urbánnu autor vníma a zachytáva ako idylické, skôr s tušenou prítomnosťou človeka. Peter Daniš (1983) je absolventom ateliéru Maľby i iných médií Jána Bergera, na VŠVU v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 2008, odvtedy sa systematicky venuje voľnej maliarskej tvorbe.


Názov prímateľa
Kysucká galéria v Oščadnici

Celkový rozpočet:
2 500,00 €

Výška podpory:
2 300,00 €