Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Stretnutia s dejinami v archeoparku

Krátky opis
Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Roľníci a chovatelia mladšej doby kamennej

Miesto konania / kraj
Hanušovce nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
24.06.2017

Popis projektu

Archeofestival Roľníci a chovatelia mladšej doby kamennej umožní spoznať život prvých poľnohospodárov žijúcich  v polovici 6. tisícročia pred Kr.  Nahliadneme do ich každodennosti, do sveta  mladšej doby kamennej. Na archeofestivale možno nielen uvidieť, ale si aj vyskúšať tieto činnosti: zhotovovanie keramiky v ruke,  zhotovovanie ozdôb (náramkov) z hliny,  vypaľovanie keramiky v jame, obrábanie políčka dreveným náradím, tkanie tkaníc na malých krosienkach,  pradenie ľanu, pletenie koša z prútia,  štiepanie kameňa,  výrobu nádob z dyní,  lukostreľbu, pravekú hudbu,  opracovávanie dreva kamenným nožom,  ochutnávku obilnej kaše. Pletenie koša z prútia a zhotovovanie keramiky v ruke sa budú špeciálne sledovať ako archeologické  experimenty.

Názov prímateľa
Krajské múzeum v Prešove

Celkový rozpočet:
5 300,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €