Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Biedermeier C+S / Traditio illusio aeternitatis est

Krátky opis
Výstava Biedermeier C+S / Traditio Illusio aeternitatis est bola interdisciplinárnou a interinštitucionálnou výstavou, na ktorej pracovalo viacero subjektov autorských a galerijných či múzejných. Cieľom bolo vložiť do aktuálneho spoločenského a umeleckého kontextu rôzne aspekty typické pre biedermeier, jeho kultúru a umenie.
Fotogaléria
Názov podujatia
kurátorský a autorský sprievod výstavou

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
25.05.2017

Popis projektu

25.52017 sa v Šarišskej galérii uskutočnil kurátorský a autorský sprievod výstavou, na ktorom participoval kurátor (Jozef Ridilla) a dvaja vystavujúci autori (Edita Vološčuková, Stano Šalko). Počet účastníkov - 14 osôb. Sprievod sa uskutočnil pre verejnosť i pre KPŠG (Klub priateľov Šarišskej galérie). Cieľom bolo poukázať na rôzne aspekty výstavy i jednotlivých diel, ktroré zostali neodhalené alebo neboli zapracované do katalógového textu.

Názov prímateľa
Krajská galéria v Prešove

Celkový rozpočet:
2 212,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €