Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu zo zbierky Galérie umelcov Spiša

Krátky opis
V projekte sme sa zamerali na kresby a maľby Jozefa Hanulu, ktoré spadajú prevažne do obdobia autorových štúdií v Budapešti a v Mníchove a tesne po nich (koniec 19.st.). Ošetrením a konzervovaním sa zabezpečila ochrana diel pred nepriaznivými faktormi a predĺžila sa ich životnosť. Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu vykonala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu zo zbierky Galérie umelcov Spiša

Miesto konania / kraj
Spišská Nová Ves / Spišská Nová Ves

Termín konania
01.07.2017 - 31.05.2018

Popis projektu

V projekte „Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu zo zbierky Galérie umelcov Spiša“  sme sa  zamerali na kresby a maľby Jozefa Hanulu, ktoré spadajú prevažne do obdobia autorových štúdií v Budapešti a v Mníchove a tesne po nich (koniec 19.st.). Kresby s figurálnymi motívmi sú študijné akty akademického charakteru, prevedené mäkkým prírodným uhľom, dotiahnuté do realistických detailov. 

V prvej fáze reštaurovania sa prehodnotili a eliminovali nežiaduce prvky, stabilizovala sa hmotná podstata podložky a v ďalšej fáze sa pristúpilo k výtvarnému a estetickému sceleniu diel, s dôrazom na zachovanie originality. Ošetrením a konzervovaním sa zabezpečila ochrana diel pred nepriaznivými faktormi, ktoré poškodzujú diela a predĺžila sa tak ich životnosť. Zároveň sa stabilizovala kvalita diel v stálej expozícii. Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu vykonala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Názov prímateľa
Galéria umelcov Spiša

Celkový rozpočet:
13 685,00 €

Výška podpory:
13 000,00 €