Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Palo Macho a Ivan Csudai: Irónia imaginácie

Krátky opis
Akvizícia diptychu sklenených objektov spolupráce autorskej dvojice Palo Macho a Ivan Csudai s názvom Irónia imaginácie - dielo vystavené na výstave Akvizície 2017 v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave od 7.12.2017 - 28.1.2018.
Fotogaléria
Názov podujatia
Palo Macho a Ivan Csudai: Irónia imaginácie

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
01.07.2017 - 31.12.2017

Popis projektu

Palo Macho (nar. 1968), maliar, sklár, pedagóg a básnik patrí medzi výrazné osobnosti nielen slovenského sklárstva, jeho význam presahuje aj do iných médií. Po absolvovaní Strednej umeleckopriemyselnej škole sklárskej v Kamenickom Šenove ďalej pokračoval v štúdiách na Oddelení sklárskeho výtvarníctva na VŠVU v Bratislave v ateliéri doc. Juraja Gavulu. Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na École des Beaux-Arts, St. Etienne vo Francúzsku. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent v Ateliéri Sklo na VŠVU v Bratislave.
Prof. Ivan Csudai (nar. 1959) pracuje predovšetkým na poli maľby a grafiky, ale známy je aj ako hudobník a hudobný skladateľ. Vyštudoval propagačné výtvarníctvo na ŠUP v Bratislave a VŠVU v Bratislave v Ateliéri reštaurovania maľby u I. Meszárošovej. Od roku 2001 pôsobí ako vedúci 4. maliarskeho ateliéru na VŠVU v Bratislave.
Spolupráca oboch autorov sa začala v roku 2016, kedy Palo Macho aproprioval ikonickú postavu obrazov Ivana Csudaia Teddy bear, ktorého predimenzoval do priestorovej roviny prostredníctvom perforovanej sklenenej tabule, na ktorú vstúpil maliarskym zásahom Ivan Csudai. Teddy bear je postavou, ktorá je typickým príkladom viacvýznamovosti v intenciách postmoderného umenia a rovnako ako transparentnosť skla, tak aj samotný teddy bear obsahuje viaceré vrstvy významu. Výsledkom je unikátny diptych čiastočne transparentných sklenených tabúl s povrchovou štruktúrou a s výrazným maliarskym zásahom.

Akvizičná činnosť Galérie Jána Koniarka v Trnave sa v posledných rokoch sústreďuje aj na nákup diel autorov, ktorí v GJK vystavovali. Medzi nich patria práve Ivan Csudai a Palo Macho, ktorí sa na jeseň v galérii predstavili v kontexte veľkej kolektívnej výstavy s názvom Konjunkcie / Časová zhoda v kurátorskej koncepcii prof. Petra Michaloviča. Z odprezentovaných spoluprác na výstave sme sa zamerali na tú poslednú (r. 2016). Čiastočne aj preto, že diela zo starších spoluprác sa už alebo nachádzajú v zbierkach iných galérií, alebo ich autori neplánujú predať. Nakoľko ani jeden z dvojice autorov doposiaľ v zbierkach GJK zastúpený nie je, komisia sa priklonila k nákupu spoločného autorského diela.

Názov prímateľa
Galéria Jána Koniarka v Trnave

Celkový rozpočet:
10 000,00 €

Výška podpory:
9 500,00 €