Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Stretnutia s dejinami v archeoparku

Krátky opis
Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Lovci a zberači staršej doby kamennej

Miesto konania / kraj
Hanušovce nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
20.05.2017

Popis projektu

 Názov podujatia Lovci a zberači staršej doby kamennej naznačuje, že toto stretnutie s dejinami sa zameriava na  pravekých koristníkov, ktorí sa živili lovom divých zvierat a zberom divo rastúcich plodín.  Poľnohospodárstvo ešte nepoznali. A nepoznali mnohé iné veci, napríklad koleso, keramiku alebo textil a už vôbec nie kovy. Napriek tomu bude návšteva u týchto ľudí, našich najstarších predkov, zaujímavá. Ukážu nám ako sa štiepal kameň tak, aby si z neho mohli vyrobiť nože, škrabadlá, hroty, pílky, vrtáky a mnohé iné pracovné nástroje a zbrane. Ukážu nám ako sa čistila koža od tuku alebo ako sa spracovávalo drevo pomocou kamenných nástrojov. Dozvieme sa ako si rozkladali oheň, čo všetko vedeli vyrobiť z prútia, ako vrhali oštep či strieľali z luku. A aby sme nehovorili len o vážnych veciach, skúsime si pravekú hudbu. No a hladní nebudeme ani v dobe kamennej. Lovci i zberači nám ukážu niečo zo svojej kuchyne. Avšak, tak ako je to v archeoparku dané, nepôjde len o ukážky. Návštevníci sa do všetkých činností smú zapojiť, všetko, čo ich zaujme a na čo si trúfnu, si môžu vyskúšať. V tom je čaro archeoparku – nie v pozeraní ale v prežívaní.

Cieľom podujatia je priblížiť fragmenty poznania o tomto najdlhšom úseku ľudských dejín, ktorý predstavuje vyše 90% celkovej histórie ľudstva. Popri zábavnom spôsobe poznávania a učení sa hrou budeme v hanušovskom archeoparku počas prvého stretnutia s dejinami realizovať dva archeologické experimenty, sledované a zaznamenávané pre ďalší odborný výskum. Pôjde o prípravu mäsitej stravy a rozkladanie ohňa.

Názov prímateľa
Krajské múzeum v Prešove

Celkový rozpočet:
5 300,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €