Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 06.12.2019 - 17.01.2020

Výstava ocenených prác celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 06.12.2019

Pozorovanie oblohy vo hvezdárni s odborným výkladom a astronomická prednáška

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 02.12.2019

Workshop s lektorkou Simonou Lomnickou na tému experimentálna fotografia - kyanotypia.

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 30.11.2019

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravuje HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE – ZATANCUJME SI pri heligónke, metodický seminár zameraný na ľudový tanec a hru na heligónke.

viac o projekte


24. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 30.11.2019

24. Gorazdov literárny Prešov je celoštátnou súťažou s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy. Jej hlavným cieľom je podpora tvorby duchovnej poézie, prózy a drámy a vytvorenie platformy pre odborné usmernenie tejto tvorby.

viac o projekte


Spievanky pod Pohanským vrchom

Miesto a termín konania: Stredné Plachtince, Slovenská republika / 30.11.2019

Program folklórnych kolektívov z regiónu Hont. 24.ročník podujatia je venovaný téme - predsvadobné zvyky.

viac o projekte


24. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 30.11.2019

24. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy - vyhlásenie výsledkov

viac o projekte


Folklór v hudbe, speve a tanci

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 29.11.2019

Metodické školenie sa uskutoční v rámci cyklu Folklór v hudbe, piesni a tanci

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.11.2019

Využívanie metódy tvorivej dramatiky pri práci s deťmi v detských divadelných súboroch, pri čítaní, dramatizovaní a oživovaní rozprávky alebo inej literárnej predlohy. Rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, sebauvedomovania.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 28.11.2019 - 29.11.2019

Tvorivé dielne CIGÁNSKE TKANICE s lektorkou Ľubomírou Žilkovou z Kokavy nad Rimavicou. Dielne pre vedúcich a členov DFS, FS a FSk sa uskutočnia 28. - 29. novembra 2019 v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Močenok, Slovenská republika / 28.11.2019

Pohybová a tanečná príprava detských interpretov vo FS Sečkár z Močenku pod vedením lektorky Kataríny Babčákovej.

viac o projekte


Hviezdoslav našimi očami

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 28.11.2019

viac o projekte


Kultúra v Župnom dome 2019

Miesto a termín konania: Púchov, Slovenská republika / 27.11.2019

Pozývame vás na besedu so spisovateľom Pavolom Vitkom o knihe Okamihy vzdoru, na ktorej spolupracoval už s nežijúcim rodákom z Púchova Vladimírom Fraňom, ktorý bol priamy účastník SNP.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Galantskom regione

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 26.11.2019

Projekt KRONIKA vytvára príležitosť k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie kompetencie tvorcov kroník. Vzdelávanie v predkladanom projekte predstavuje možnosť rozširovať svoje doterajšie vedomosti o získanie nových poznatkov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 25.11.2019

Spevácke dielne pre detské folklórne kolektívy pre deti od 10 do 15 rokov s hlasovou pedagogičkou Margitou Jágerovou.

viac o projekte


ESENCIA-Antológia folklóru Košického kraja

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 23.11.2019

23.11. 2019, 15,00 - 24,00 hod. DIVADLO GRAND, Košice ESENCIA – Antológia folklóru Košického kraja. Prehliadka prezentuje a mapuje súčasnú scénickú tvorbu kolektívov, porovnáva autentickú podobu tanečného folklóru a jeho štylizáciu. Vytvára priestor na odborné hodnotenie a komunikáciu s odborníkmi v danej oblasti, ponúka možnosť získať nové vedomostí a zručnosti. Súčasťou podujatia je odborný seminár na témy z etnológie, Galaprogram a Tanečný dom so školami tanca a tanečnou zábavou.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 23.11.2019

Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka zameraná na tvorbu textilného obrazu - tapisérie.

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 23.11.2019

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravuje HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE – ZASPIEVAJME SI alebo putovanie za ľudovou piesňou, metodický seminár zameraný na ľudovú pieseň, nielen pre spevákov s lektorkou Mgr. Alžbetou Lukáčovou, PhD., etnomuzikologičkou a hudobníčkou.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 23.11.2019

METODIKA FOLKLÓRU Cyklus vzdelávacích aktivít pre vedúcich a asistentov folklórnych kolektívov, interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ, pre záujemcov z radov širokej verejnosti.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Cinobaňa, Slovenská republika / 22.11.2019

Cyklus vzdelávacích a tvorivých dielní pre tvorcov divadla, ktorí majú chuť spoznávať nové obzory s novými odborníkmi. Na spoločných stretnutiach preberieme všetky hlavné okruhy tému spojené s divadlom: výber a dramatizácia textu, umelecký prednes, pohybová príprava, režijno-herecká dielňa, dramaticko-režijná dielňa, tvorba kostýmov, scénografia, ozvučenie a osvetlenie.

viac o projekte


Príbeh hudby II - O nesmrteľnosti. Koncerty pre deti a mládež Bratislavského chlapčenského zboru so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.11.2019 - 23.11.2019

Na koncerte Príbeh hudby 2 - O nesmrteľnosti budeme hľadať odpovede na otázky, prečo sa niektoré skladby a ich skladatelia stali z pohľadu poslucháčov nesmrteľné a iné nie. V čom tkvie tajomstvo dobrej hudby?

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 20.11.2019

Ďalší tanečný dom v sérii.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 19.11.2019

Pravidelné vzdelávacie stretnutia pre pokročilých záujemcov o astronómiu.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 18.11.2019 - 19.11.2019

Workshop zameraný na verejný prejav - rétoriku

viac o projekte


Rok na Gemeri 2019, zimný festival zvykov a obyčají Gemera, 25.ročník

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 18.11.2019 - 23.11.2019

25. ročník zimného festivalu zvykov a obyčají ROK NA GEMERI. Jedinečný týždňový festival aktivít v oblasti tradičnej kultúry - tvorivé dielne, workshopy, tanečné a spevácke domy, koncerty, gastronómia a galaprogram regionálnych folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Bábkové divadlo dospelých BADIDO: Boni a čierny snehuliak

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.11.2019 - 27.11.2019

MsKS a BS BADIDO uvádzajú ekologickú bábkohru pri príležitosti 30. výročia založenia súboru. Inscenáciu pre deti Boni a čierny snehuliak podľa rozprávok J. Uličianskeho Snehuliacke ostrovy pre bábkové divadlo upravil Peter Palik a pre potreby BS Badido prepísal Ľ. Šárik. Verejná generálka bude 18. 11. o 18.00 hod. v DK Rimavská Sobota. Premiéra je naplánovaná na 27. 11. o 18.00 hod. V predstavení si zahrajú rimavskosobotskí ochotníci: T. Maksi, R. Čarnoký, N. Garayová, M. Kopec a H. Chrenková.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.11.2019

Prezentácia krojov severnej časti Hontu, živá ukážka krojov zo šiestich obcí z rôznych časových období. Podujatie je určené pre verejnosť laickú tak aj odbornú. Ukážka sa zameriava na popis krojových súčastí jednotlivých období ženských aj mužských a je doplnená o piesne a tance z prezentovaných obcí.

viac o projekte


Oživme spolu zabudnuté remeslá

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 15.11.2019

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.11.2019

téma: Dramatizácia textu , úprava textu Divadelný workshop pre dospelých vedúcich a tvorcov z divadelných súborov a pedagógov, spracovanie literárneho textu pre pre potreby inscenovania Lektor: Mgr. Art. Katarína Hitzingerová ArtD., autorka dramatických textov, lektorka a porotkyňa pre oblasť ochotníckeho divadla , autorka mnohých projektov vzdelávacieho charakteru, odborná garantka divadelných dielní. Venuje sa písaniu dramatických textov, dramaturgii a réžii

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.11.2019

Tanečné dielne pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov Nitrianskeho kraja pod vedením etnochoreologičky Agáty Krausovej a tanečného pedagóga Slavomíra Ondejku. 15. novembra 2019 od 9.00 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 12.11.2019

Tanečný dom má podnietiť folklórne zoskupenia i sólistov k vyhľadávaniu, zberu, uchovávaniu a naštudovaniu neznámych i menej známych prejavov tradičnej hudobno-spevnej, ale prevažne tanečnej kultúry a ich prirodzenému začleneniu do pohybovej a tanečnej kultúry širokej verejnosti.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.11.2019

Spevácke dielne pre detské folklórne kolektívy pre deti od 5 do 10 rokov s hlasovou pedagogičkou Margitou Jágerovou.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.11.2019

Pozorovanie prechodu Merkúra popred slnečný disk vo hvezdárni KOS v Nitre

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hrachovo, Slovenská republika / 09.11.2019

Gemersko - malohontské osvetové stredisko, Banskobystrický samosprávny kraj, v spolupráci s obcou Hrachovo, Vás pozývajú na Folklórny večer, 9. novembra 2019 od 16:00, do Kultúrneho domu v Hrachove. Vzdelávacie podujatie sa koná v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 09.11.2019

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v nadväznosti na vzdelávacie semináre z predchádzajúcich rokov pripravuje HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE – DETI DEŤOM, seminár pre detské folklórne súbory a ich vedúcich, pedagógov – VIII. folklórne tanečno-spevné a hudobné dielničky pre malé deti z DFS Kornička Trenčín a DFS Čakanka Nové Mesto nad Váhom.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 09.11.2019 - 30.11.2019

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Vás pozýva na metodické školenie Folklórne hodnoty na Strednom Považí VI pre vedúcich DFS, FS a FSk, ktoré sa uskutoční 9. novembra 2019 (sobota) v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 2

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 09.11.2019 - 10.11.2019

Návrat k tradičným remeslám - tvorivé dielne ľudových remesiel

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 08.11.2019 - 10.11.2019

Divadelná dielňa je určená pre začínajúcich režisérov amatérskych súborov. Cieľom div. dielne je, aby režisér vedel vytvoriť základnú ,,bunku“ - dramatickú situáciu, a to teoreticky a prakticky a aby vedel použiť pri svojej samostatnej tvorbe v budúcnosti tento princíp pri výstavbe inscenácie, lebo základom inscenácie je dramatická situácia.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.11.2019

Večerné pozorovanie objektov na oblohe a prednáška o svetových múzeách kozmonautiky pre neorganizovanú verejnosť.

viac o projekte


AMFO - 47. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.11.2019 - 30.11.2019

AMFO 2019 - 47. ročník je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby. Autori sú hodnotení v čiernobielej, vo farebnej fotografii, v multimediálnej prezentácii a v kategórii seriály a cykly. Porotou vybrané diela sa prezentujú na výstave v Synagóge v Nitre. K výstave je vydaný katalóg. Súčasťou je i vzdelávacia časť, ktorá prispieva k nadobúdaniu a rozvoju vedomostí, k vzájomnej konfrontácii, odovzdávaniu a výmene skúseností .

viac o projekte