Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE

Krátky opis
Komplex kultúrnoosvetových aktivít zameraných na uchovávanie kultúrneho dedičstva hornej Nitry, s osobitným zreteľom na regionálnu históriu, tradičnú kultúru a tradičné remeslá hornej Nitry. V rámci neho už bolo realizované spomienkové podujatie POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI a prvá časť cyklu POSIEDKY NAD REMESLOM venovaná košíkárstvu na hornej Nitre. Cyklus bude počnúc mesiacom septembrom pokračovať druhou časťou venovanou tradičným textilným technikám.
Fotogaléria
Názov podujatia
POSIEDKY NAD REMESLOM - tradičné textilné techniky

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
10.08.2020 - 22.10.2020

Popis projektu
Názov prímateľa
K-2000

Celkový rozpočet:
1 955,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €