Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Workshop je zameraný na tradičné ľudové staviteľstvo v regióne Hont, ktorého základom je prírodný materiál a tradičné stavebné postupy. Druhá etapa bude realizovaná na lazoch Dačov Lom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tradičné staviteľstvo II.

Miesto konania / kraj
Dačov Lom / Veľký Krtíš

Termín konania
08.08.2020 - 09.08.2020

Popis projektu

Zámerom podujatia „Tradičné staviteľstvo“ je priblížiť a prakticky ukázať, ako sa stavalo obydlie na prelome 19. a 20. Storočia. Tvorivá dielňa bude mať edukačný charakter, vo vzťahu k ľudovým stavbám a kultúry bývania v autentickom prostredí lazníckej usadlosti. Základom je tradičný materiál – drevo, slama, trstina, hlina a kameň, s ktorými budú odborní lektori ale aj účastníci priamo pracovať. Účastníci prostredníctvom odborných lektorov budú priamo pracovať s materiálom a vkladať do reálnych stavieb. Po skončení tvorivej dielne majú schopnosť samostatne pracovať s tradičným materiálom a spracovať ho do podoby, ktorá sa môže použiť pri stavbe. Cieľovou skupinou sú záujemcovia o prácu s tradičnými materiálmi v staviteľstve, starší ako 16 rokov. V prípade záujmu lektori vytvoria priestor aj pre základné školy, kde si budú môcť nie len pozrieť ale aj vyskúšať vybrané techniky, bezpečné pre mladších účastníkov. Workshop je rozdelený na dve etapy. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
27 070,00 €

Výška podpory:
24 500,00 €