Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Workshop zameraný na osvojenie si zručností štýlovej interpretácie ľudových piesní, hudby a tanečných typov z regiónu Hont, ale i zručností interpretácie ľudového tanca a hudby vo funkčnom spojení. Cieľom je pochopiť rozdiely v hudobnom a tanečnom folklóre medzi regionálnymi, lokálnymi a individuálnymi štýlmi na Slovensku a dopady nesprávnej štylizácie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Malí muzikanti

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
17.08.2020 - 21.08.2020

Popis projektu

Tvorivá dielňa je zameraná na hudobný a tanečný folklór, špecifický pre región Hont. Výučba sa uskutoční oddelene v jednotlivých nástrojových sekciách (husle, viola, kontrabas, cimbal, akordeón) ale aj spoločne. Každá nástrojová sekcia bude cvičiť pod dohľadom lektora. Okrem nich bude na tvorivej dielni aj ľudová hudba Hrušovskí pajtáši, ktorej členovia sú živí „nositelia“ lokálneho štýlu tradičnej ľudovej hudby. Cieľom tohto prístupu je venovať sa jednotlivým súvislostiam a funkciám hry každého nástroja v kapele a rozvíjať tak muzikantskú zručnosť a tiež súhru celého hudobného zoskupenia. Okrem nástrojov, ktoré môžu byť prítomné v zoskupeniach, bude mať na podujatí priestor aj sólový hudobný nástroj – heligónka, ktorý bude tiež pod dohľadom lektorov, najmä lokálnych „nositeľov“ tradičného štýlu hrania. Účastníci budú zároveň zdokonaľovať svoje interpretačné schopnosti v oblasti tradičnej ľudovej hudby. Súčasťou podujatia je aj škola tanca - spojenie ľudového tanca a hudby v ich prirodzenej improvizovanej podobe, kde sa budú venovať kontaktu, ktorý by mal fungovať medzi tanečníkom a muzikantom (rytmus, tempo, atď).

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
27 070,00 €

Výška podpory:
24 500,00 €