Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
3.ročník kultúrno-osvetovej aktivity zameranej na novú formu trávenia voľného času s dôrazom na regionálnu kultúru a kultúrnospoločenský rozvoj v regióne Hont.
Fotogaléria
Názov podujatia
RADOSTI V HÁJI

Miesto konania / kraj
Dolné Plachtince / Veľký Krtíš

Termín konania
28.08.2020 - 29.08.2020

Popis projektu

Na treťom ročníku podujatia budú tvorivé dielne zamerané na zručnosti z tradičnej kuchyne (ľaľušky, a.i.), výrobu ľudového odevu a jeho príprava na použitie.

Prezentované budú aj  jednotlivé zvyky a obyčaje (obyčaje pri práci a i.), príslovia, porekadlá, piesne, ktoré, okrem tejto aktivity,  neboli doteraz uvedené v žiadnej podobnej forme a ovláda ich už len malá skupina obyvateľov žijúcich na tomto území.  Jedná sa o kultúrne dedičstvo, ktoré má nevyčísliteľnú hodnotu. Vďaka bohatým kultúrnym a etnologickým vedomostiam Juraja Matiaša /garant projektu/ bude program podujatia zahŕňať historický, etnologický, kultúrny, spoločenský vývoj v Plachtinciach.

Súčasťou podujatia bude beseda „Jeseň v Honte“ zameraná na prezentáciu plachtinského nárečia.


Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
27 070,00 €

Výška podpory:
24 500,00 €