Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Podsitnianske dni hojnosti

Miesto a termín konania: Baďan, Slovenská republika / 07.09.2019 - 08.09.2019

Výstupom projektu bude folklórny festival konaný v dvoch obciach – Prenčov a Baďan. V obci Prenčov bude zameraný na tradičný jarmok a v obci Baďan bude zameraný na dni dreva. Pôjde o jednodňové festivaly s ukážkami tradičných remesiel, vystúpením folklórnych súborov, skupín, predajcov, atrakciami pre deti, ochutnávkami tradičných jedál a pod.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 07.09.2019

Teoretická a praktická tvorivá dielňa zameraná na tradičné účesy slobodných dievčat z obcí Príbelce a Plachtince /"na víkruti", "na sisľe", "na strapatô"/.

viac o projekte


EDUFEST 2019

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 07.09.2019 - 15.09.2019

EDUFEST-svojou dramaturgiou sa špecifikuje na skvalitnenie tvorby začínajúcich režisérov a dramaturgov, tak isto ako aj práca s hercom, - herecké, pohybové, hlasové a ďalšie cvičenia, prácu s textom a dialógmi z konkrétnej divadelnej hry. Odborní lektori poskytnú svoje postrehy a vedomosti amatérskym tvorcom na workshopoch, čím zvýšia kvalitu amatérskeho divadla. Skúsenosti nadobudnuté počas workshopov zužitkujú neskôr pri tvorbe vlastných inscenácii.

viac o projekte


Dni sliviek 2019

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 07.09.2019 - 13.09.2019

Dni sliviek, ktorého súčasťou sú: 8. ročník praktického seminára s medzinárodnou účasťou konaného v spolupráci s ZVLaL na Slovensku, Ovocná tržnica, ukážky spracovania ovocia a prípravy tradičných jedál zo sliviek a slivkových produktov, detské dielne varenia tradičných jedál, riadená degustácia, koštovka destilátov a týždňové výchovno-vzdelávacie podujatie pre MŠ a ZŠ zamerané na tradičné ovocinárstvo a varenie slivkového lekváru

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 06.09.2019

Ponúkame verejnosti prednášku o extrémofiloch a mikro-organizmoch okolo nás, pozorovanie oblohy vo hvezdárni a astro-poradenstvo.

viac o projekte


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 • 56. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.09.2019 - 29.09.2019

Vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie ocenení z 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 sa uskutoční 6. septembra 2019 o 17.00 v kasárni v areáli Trenčianskeho hradu. Výstava potrvá do 29.septembra. Sprievodnou aktivitou je odborný seminár so začiatkom o 15.00 h. Ďalšie realizované aktivity v rámci projektu sú tvorivé dielne. Uskutočnia sa v Základnej umeleckej škole K. Pádivého v Trenčíne v dňoch 6. – 7. septembra.

viac o projekte


Pri trenčianskej bráne - 33. ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.09.2019 - 08.09.2019

33. ročník mestského festivalu ľudovej zábavy a kultúrny Pri trenčianskej bráne spojený s remeselným jarmokom, vystúpením folklórnych súborov a skupín, koncertmi a ďalšími sprievodnými podujatiami ponúkne návštevníkom i obyvateľom Trenčína neopakovateľné umelecké zážitky v historickom centre mesta pod hradom.

viac o projekte


Prezentácia regiónu Hont v zahraničí

Miesto a termín konania: Česká republika / 06.09.2019 - 08.09.2019

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom Detskej folklórnej skupiny Ragačinka z Hrušova reprezentovať slovenskú tradičnú ľudovú kultúru na podujatí "Slavnosti chleba" v obci Slup (ČR), ktoré sa bude konať 7. septembra 2019. Jedným z cieľov projektu je aj motivácia detí o zvýšenie záujmu o udržanie a prezentáciu prvkov tradičnej ľudovej kultúry. Zámerom projektu je vytvoriť program, ktorý bude reprezentovať tak ako Slovensko, aj historický región Hont.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 05.09.2019

Hvezdáreň pri KOS v Nitre prináša do Šale prednášku o jesenných súhvezdiach, filmy, tvorivú dielňu a pozorovanie oblohy cez ďalekohľady.

viac o projekte


Folklór v hudbe, speve a tanci

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 05.09.2019

Metodické školenia

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 05.09.2019

Cyklus vzdelávacích aktivít pre vedúcich a asistentov folklórnych kolektívov, interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ, pre záujemcov z radov širokej verejnosti.

viac o projekte


Zámutovská struna 2019 - krajská súťaž hudobného folklóru dospelých

Miesto a termín konania: Zámutov, Slovenská republika / 02.09.2019 - 30.11.2019

Cieľom krajskej prehliadky je aktivizovať vedúcich a členov hudobných zložiek, speváckych skupín ale aj sólistov spevákov a inštrumentalistov k samostatným výstupom, vyhľadávaniu, spracovávaniu a interpretácii hudobného materiálu. Zámerom podujatia je objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby. Krajskou prehliadkou chceme podporiť existenciu kolektívov a poskytnúť priestor pre vzájomnú konfrontáciu.

viac o projekte


Tancom naprieč generáciami

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 02.09.2019 - 30.01.2020

Pozývame na zápis do detských tanečných dielní pre rok 2019/2020 bude prebiehať v pondelok 2.9. od 16,00 do 17,00 a v stredu 4.9. od 16,00 do 17,00 v Centre pohybu a tanca Labyrint. Cieľom našich naších hodín je spoznávať svoje telo a objavovať jeho možnosti v tanci a pohybe, rozvíjať pohybové zručnosti a prehĺbiť pozitívny vzťah k telu a tancu.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 02.09.2019 - 31.12.2019

Formou cyklických tvorivých dielní predstavíme technologické, umelecko-výrobné postupy tradičnej remeselnej tvorby a možnosti ich výtvarného posunu za pomoci širokého spektra aplikovaných umeleckých prostriedkov, materiálov umožňujúcich vzniknúť novým pozoruhodným výtv. objektom pri tvorbe reliéfnych plastík z hliny, textilných tapisérií, slovenského ornamentu, objektov zo šúpolia, kde je kladený dôraz na nové originálne avšak tradičné výtvarno-technologické postupy.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Brvnište, Slovenská republika / 01.09.2019

Spolok ROTARVAK, n. o., Brvnište, FSk BUKOVINY, obec Brvnište a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici vás pozývajú na 11. ročník folklórneho podujatia PÍŠŤALKÁRSKE BRVNIŠTE, ktoré sa uskutoční 1. septembra 2019 o 14.00 hodine v Historickej škole – múzeu v Brvništi.

viac o projekte


DIERA DO SVETA 2019

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.09.2019 - 30.09.2019

Mesiac september je pre naše občianske združenie kľúčový. Už je to päť rokov čo vytvárame priestor pre umenie a vzdelávanie. Naša dramaturgia je tvorivým autorským produktom, ktorý si našiel svoje miesto na Liptove. Produktom sú tie zásadné duševné bohatstvá, ktoré sa číslami nedajú obsiahnuť. Niet akosi čas ani oslavovať, oslavou je pre nás to, že to stále funguje.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 31.08.2019

Prezentácia tradičnej kultúry regiónu Hont (Plachtince) okresu Veľký Krtíš.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lovinobaňa, Slovenská republika / 31.08.2019

Kultúrny program spojený s prednáškou a tvorivými dielňami. Formou prednášky a ukážok slávenia sviatkov na miestach, kde sa takéto sviatky konali uchováme dedičstvo našich predkov. Návštevníci získajú praktické a manuálne zručnosti, a taktiež sa dozvedia zaujímavosti, ktoré k nášmu regiónu neodmysliteľne patria.

viac o projekte


Keltské mystérium

Miesto a termín konania: Partizánska Ľupča, Slovenská republika / 28.08.2019 - 29.08.2019

Worskhop zameraný na metalurgiu medi a bronzu a na tradičné remeslá praveku

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.08.2019

Tvorivá dielňa - rozklad farieb a výroba lapača snov

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Bobrovec, Slovenská republika / 26.08.2019 - 31.08.2019

Tvorivé dielne pre mladých muzikantov z celého Slovenska. Odborní lektori: Michal Noga, Péter Tamás, Dominik Václav

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov ( dospelí)

Miesto a termín konania: Jasenica, Slovenská republika / 25.08.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov dospelí je prezentáciou najúspešnejších speváckych zborov z Trenčianskeho kraja. Cieľom projektu je vzájomná konfrontácia dospelých speváckych zborov Trenčianskeho kraja. Vytvára ďalšie možnosti prezentácie v žánri, ktorý pre svoju percepčnú náročnosť nepatrí k najpreferovanejším a tiež možnosť skvalitniť kultúrnu ponuku v mieste konania.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 23.08.2019 - 25.08.2019

Fotografický workshop pre amatérskych fotografov v Banskej Štiavnici, v dňoch 23.-25-8.2019.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Selce, Slovenská republika / 22.08.2019 - 25.08.2019

Pohľady do umenia - Uhol pohľadu 7. ročník medzinárodného výtvarného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na problematiku plenérovej maľby lektor: Mgr.art. Juraj Toman, Art.D. miesto : Selce pri Banskej Bystrici dátum: 22. -25. 8. 2019

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Vyšná Slaná, Slovenská republika / 19.08.2019 - 23.08.2019

Týždenný muzikantský tábor pre priaznivcov ľudovej hudby.

viac o projekte


Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel

Miesto a termín konania: Teplý Vrch, Slovenská republika / 18.08.2019 - 24.08.2019

Tvorivé hudobné dielne detských ľudových hudieb Muzičky a tvorivé dielne tanečníkov z detských folklórnych súborov pod názvom Malí tanečníci, sa realizujú v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, sa konajú 18. 24.08.2019 v obi Teplý Vrch.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity trebišovského múzea a kultúrneho centra

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 17.08.2019

Cieľom podujatia je zachovať tradície dožiniek zemplínskeho regiónu a priblížiť ich aj mladej generácii. Areál múzea ožije dávnymi tradíciami, či remeselníkmi, ktorí sa neodmysliteľne spájajú s dožinkovými tradíciami. Nebude chýbať ani pletenie lana na unikátnom splietacom stroji z 19. storočia.

viac o projekte


Moc umenia 2019

Miesto a termín konania: Partizánske, Slovenská republika / 17.08.2019

Druhá Moc umenia 2019 je za rohom. Nenechajte si ujsť workshopy, zaujímavých dizajnérov, výstavu, divadlo pre deti, hudobné vystúpenie a takiež diskusiu na zaujímavú tému. Prinesieme tak do Parku Milana Rastislava Štefánika rôzne formy umenia a inšpirácie. Príďte si oddýchnuť v chill out zóne, ale najmä zažiť jedinečnú atmosféru :).

viac o projekte


Muziganské Priepasné

Miesto a termín konania: Priepasné, Slovenská republika / 15.08.2019 - 18.08.2019

Zámerom projektu je prehĺbenie zručností a povedomia o tradičných herných a tanečných štýloch západného Slovenska a upevňovať vedomie o miestnej hudobnej tradícii v rámci obce Priepasné. Hlavnými aktivitami sú hudobné a tanečné dielne a verejné podujatie. Cieľovými skupinami členovia folklórnych kolektívov, ale aj záujemcovia o tradičnú kultúru z radov širokej verejnosti.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 12.08.2019 - 16.08.2019

Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo v termíne 12. až 16. augusta 2019 (pondelok – piatok) 6. ročník letnej filmovej školy. Pod vedením skúsených lektorov si účastníci dielne pozrú ukážky významných animovaných filmov, naučia sa pripraviť scenár, vyskúšajú si rôzne techniky animácie – plôškovú, kreslenú, plastelínovú, kriedovú a vytvoria animovaný film.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 10.08.2019

Živá prezentácia krojov v rámci vzdelávacieho cyklu Severný Hont - spoznaj jeho kroj. Kultúrno-osvetové podujatie pripravené pre širokú verejnosť o bohatstve krojov oblasti spod Sitna v Štiavnických horách v regióne Hont.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 05.08.2019 - 09.08.2019

Druhé pokračovanie minuloročných detských letných tvorivých dielní, ktoré sa minulý rok stretli s veľkým úspechom.

viac o projekte


Workshop bábkarskej tvorivosti 2019

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 04.08.2019 - 11.08.2019

Cyklická neformálna vzdelávacia aktivita, ktorej zámerom je oživiť tradíciu ľudového bábkarstva.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 02.08.2019 - 04.08.2019

Podujatie GAVLOVIČOVO PRUSKÉ (uskutočňuje sa každoročne od r. 1967) je venované spomienke na františkánskeho kňaza Hugolína Martina Gavloviča, jednoduchého, skromného, avšak pre slovenskú históriu jedinečného a významného kňaza a básnika. Zámerom projektu je v rámci Dní regionálnej kultúry prehĺbiť záujem o históriu stredného Považia, jej propagovanie a poznanie. Nachádzať v histórii korene prítomnosti a čerpať z nej podnety a poučenia pre súčasnosť i budúcnosť.

viac o projekte


Cesta za poznaním

Miesto a termín konania: Stropkov, Slovenská republika / 02.08.2019 - 03.08.2019

Dvojdňový workshop zameraný na rôzne remeselné techniky s cieľom propagácie a rozvoja tradičného remesla. Účastníci si osvoja základy techník, ktoré budú môcť rozvíjať v domácom prostredí, prípadne v dielňach remesiel v POS.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 31.07.2019 - 02.08.2019

Leto na rožňavskej hvezdárni (Lesná 1, Rožňava) okrem iných aktivít patrí aj letnému táboru Hviezdna misia, ktorého druhý turnus začína už 31. júla 2019. Počas 48 hodín je pre deti pripravený bohatý program.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 29.07.2019 - 02.08.2019

Detský remeselný tábor - praktická výuka v oblasti tradičných ľudových techník a remeselných postupov.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 28.07.2019

stretnutie k príprave živých prezentácií

viac o projekte


HAH 2019

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 26.07.2019 - 28.07.2019

29. ročník multižánrového festivalu HAH (festival hraného amatérskeho humoru) prezentuje humor, satiru a gagy v rôznych podobách. Pestrá paleta účinkujúcich a bohatý program každoročne priláka množstvo divákov z blízkeho aj širokého okolia. Hlavným zámerom je predstavenie najnovšej tvorby amatérskych umelcov.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 24.07.2019 - 28.07.2019

Tábor ľudového tanca.

viac o projekte