Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

24. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Krátky opis
24. Gorazdov literárny Prešov je celoštátnou súťažou s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy. Jej hlavným cieľom je podpora tvorby duchovnej poézie, prózy a drámy a vytvorenie platformy pre odborné usmernenie tejto tvorby.
Fotogaléria
Názov podujatia
24. Gorazdov literárny Prešov - celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
30.11.2019

Popis projektu

podpora tvorby duchovnej poézie, prózy a drámy a vytvorenie platformy pre odborné usmernenie tejto tvorby.
24. Gorazdov literárny Prešov je celoštátnou súťažou s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy.  Jej hlavným cieľom je
podpora tvorby duchovnej poézie, prózy a drámy a vytvorenie platformy pre odborné usmernenie tejto tvorby. Tvorba prispievateľov má byť zameraná na stvárnenie našich kresťanských počiatkov a potrieb súčasníka slovenskými a zahraničnými autormi, prispenie k rozvíjaniu
svätogorazdovskej tradície a k znovuvytváraniu kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva. Poznaniu života a diela sv.
Gorazda, k poznanie života a diela sv. Metoda. Súťaž je zameraná na autorov /deti, dospelí/ píšucich poéziu, prózu a drámu.
Výslednou projektovou aktivitou je zborník zostavený z prác ocenených autorov a spoločné stretnutie ocenených autorov,
členov odbornej poroty a organizátorov na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže, ktoré je spojené s tvorivou dielňou pre
ocenených autorov.

Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
1 590,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €