Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 26.04.2019

Otvorené stretnutia žien zamerané na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie

viac o projekte


Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 23. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Dubnica nad Váhom, Slovenská republika / 26.04.2019 - 09.06.2019

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom a Mesto Dubnica nad Váhom Vás pozývajú na výstavu z 23. ročníka krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2019. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 26. 4. 2019 o 17.00 h v Dubnickom múzeu Dubnica nad Váhom. Odborný seminár k výstave: 26. 4. 2019 o 15.30 h, Dubnické múzeum Dubnica nad Váhom. Výstava bude sprístupnená do 9. 6. 2019.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva

Miesto a termín konania: Ilava, Slovenská republika / 26.04.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov sa koná vždy v nepárnych rokoch s dvojročnou periodicitou. V roku 2015 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Domom kultúry v Ilave zrealizovalo krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských speváckych zborov Trenčianskeho kraja po prvýkrát na základe propozícií Národného osvetového centra v Bratislave. V roku 2019 plánujeme súťaž uskutočniť opäť v spolupráci s DK v Ilave.

viac o projekte


Hviezdoslavov Kubín - 65.ročník, krajské kolo súťaže detských recitačných kolektívov a divadiel poézie.

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 25.04.2019

65.ročník Hviezdoslavov Kubín krajské kolo v kategórii detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

viac o projekte


65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Bzince pod Javorinou, Slovenská republika / 25.04.2019

Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, podporuje ich súťaživosť.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 24.04.2019

Keramické workshopy pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre seniorov

viac o projekte


CINEAMA 2019

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 24.04.2019

Verejné premietanie súťažných snímkov v rámci krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019.

viac o projekte


Hviezdoslavov Kubín - 65.ročník, krajské kolo súťaže pre recitátorov IV. - V. kategória

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 17.04.2019

Krajská ( Nitriansky kraj ) recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy v štvrtej a piatej kategórii .

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 17.04.2019

Pravidelný tanečný dom

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Jelenec, Slovenská republika / 17.04.2019 - 24.04.2019

Pohybová a tanečná príprava interpretov z folklórneho súboru Jelenčan z Jelenca k tanečnej oblasti Podzoborie s lektorom Attilom Oláhom s partnerkou.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Jelenec, Slovenská republika / 17.04.2019 - 24.04.2019

Tanečná príprava interpretov z FS Jelenčan z Jelenca, k choreografii z Podzoboria, pod vedením odborného lektora Attilu Oláha.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 16.04.2019

workshopy pre amatérskych výtvarníkov

viac o projekte


Senická divadelná jar, krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 16.04.2019

Senická divadelná jar je krajskou postupovou súťažou detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja. Uskutoční sa 16. 4. 2019 v Dome kultúry v Senici Zúčastnia sa je 4 detské divadelné súbory, víťazi regionálnych súťažných prehliadok Trnavského kraja. Divadelné inscenácie bude hodnotiť 3-členná odborná porota. Súčasťou prehliadky bude odborný hodnotiaci seminár poroty so zástupcami súborov.

viac o projekte


Paleodielňa

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.04.2019 - 27.06.2019

Paleodielne sú tvorivé dielne primárne určené žiakom základných a stredných škôl, na ktorých sa žiaci oboznámia s niektorými najstaršími technológiami od praveku po začiatok staroveku.

viac o projekte


Malý záchranca /Little rescuer/

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.04.2019 - 30.12.2019

Propagácia prostredníctvom Letákov

viac o projekte


Na tej lúke, na zelenej - krajská súťaž detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Buzica, Slovenská republika / 13.04.2019

Krajské kolo súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov

viac o projekte


65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Uhrovec, Slovenská republika / 12.04.2019

Zámerom je podporovať a rozvíjať amatérsku interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu, ktorá je i súčasťou miestnej a regionálnej kultúry. Je konfrontáciou tvorivých amatérskych prístupov a interpretačných zručností jednotlivcov a kolektívov detí, mládeže a dospelých. Dospelí recitátori budú súťažiť v Uhrovci, recitačné kolektívy a divadlá poézie detí, mládeže a dospelých v Novom Meste nad Váhom a detskí recitátori v Bzinciach pod Javorinou.

viac o projekte


Trvalky - krajská súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov (Nitriansky kraj)

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 12.04.2019

Realizácia postupovej súťaže a prehliadky na krajskej úrovni.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 12.04.2019 - 01.05.2019

Predmetom výstavy „Povesti našimi očami“ sú výtvarné práce žiakov základných škôl zapojených do projektu NAŠE KYSUCE. Témou týchto prác sú povesti viažuce sa na región Kysuce, s ktorými sa žiaci oboznámili počas prednášky s odbornou lektorkou na predchádzajúcich stretnutiach. Výstava bude realizovaná v 2 etapách: 12.4.-1.5.2019 a 3.5.-22.5.2019

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 12.04.2019

Astronomická prednáška pre verejnosť na tému Jarné súhvezdia a ich objekty a zároveň pozorovanie vo hvezdárni s odborným výkladom pre verejnosť.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko

Miesto a termín konania: Púchov, Slovenská republika / 11.04.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko je prezentáciou najúspešnejších súborov a jednotlivcov divadla hraného deťmi - činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového z Trenčianskeho kraja. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.04.2019

Prezentácia výroby veľkonočných kraslíc rôznymi tradičnými technikami.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Kráľovce-Krnišov, Slovenská republika / 11.04.2019

I. fáza - vzdelávacie aktivity - stretneme sa - organizačný tím s miestnymi ľuďmi ohľadne krojových súčiastok, ktoré sa obliekali v obci Kráľovce-Krnišov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.04.2019

Pohľady do umenia - Výtvarné dialógy- prednáška na tému Postmoderna spojená s besedou zameraná na výtvarnú komunikáciu a interpretáciu výtvarného umenia. Súčasťou budú i konzultácie k autorskej tvorbe pre neprofesionálnych výtvarníkov lektorka: PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. miesto : Krajské osvetové stredisko v Nitre, dátum: 11. 4. 2019

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Turzovka, Slovenská republika / 10.04.2019

Aktivita NÁVRATY je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity budú žiaci vybraných škôl s historikom pátrať po zaujímavostiach z histórie Kysúc. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia niektorú z historických udalostí alebo osobností z histórie, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Môj pohľad do histórie“.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Staškov, Slovenská republika / 10.04.2019

Aktivita NÁVRATY je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity budú žiaci vybraných škôl s historikom pátrať po zaujímavostiach z histórie Kysúc. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia niektorú z historických udalostí alebo osobností z histórie, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Môj pohľad do histórie“.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Kysucký Lieskovec, Slovenská republika / 09.04.2019

Aktivita NÁVRATY je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity budú žiaci vybraných škôl s historikom pátrať po zaujímavostiach z histórie Kysúc. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia niektorú z historických udalostí alebo osobností z histórie, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Môj pohľad do histórie“.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Kysucký Lieskovec, Slovenská republika / 09.04.2019

Aktivita REMESLO SRDCOM je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Historický význam niektorých ľudových remesiel na Kysuciach priblížia žiakom naši kysuckí remeselníci, predvedú im ukážky svojej umeleckej činnosti a naučia ich základné techniky, ktoré si deti budú môcť aj sami vyskúšať. Ich vlastné remeselné výrobky budú predmetom výstavy „Tvorivé ruky“.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 09.04.2019

výtvarný workshop pre amatérskych výtvarníkov - prioritne žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 09.04.2019

workshopy pre amatérskych výtvarníkov

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.04.2019 - 18.06.2019

Cyklické vzdelávanie v astronómii - začiatok nového vzdelávacieho cyklu

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Kysucký Lieskovec, Slovenská republika / 08.04.2019

Aktivita SPOZNAJME KYSUCKÉ POVESTI je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity sa žiaci zábavnou formou oboznámia s postavami a udalosťami, ktoré sú spojené s obcami a miestami nášho regiónu. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia postavu alebo udalosť, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Povesti našimi očami“.

viac o projekte


Šaffova ostroha 2019 - krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci (Nitriansky kraj)

Miesto a termín konania: Jur nad Hronom, Slovenská republika / 07.04.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci (pre Nitriansky kraj).

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hrušovo, Slovenská republika / 07.04.2019

Vynášanie Zimy - Marienky - jarné zvykoslovie - 07. apríla 2019, 13:00 v obci Drienčany. Účinkujú: DFS Zrkadielko a Ženská spevácka skupina Skaliny z Hnúšte a občania obce Striežovce.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 06.04.2019

6. 4. 2019 Pohľady do umenia - Výtvarné cestičky výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov v rámci cyklického vzdelávania kde? Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: Mgr. Peter Pauko téma: Zátišie

viac o projekte


ZATANCUJME SI

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.04.2019

Cieľom súťaže a prehliadky je podpora folklórnych tradícií a uchovávanie pre budúce generácie. Rozvoj tvorivej kreativity, živej prezentácie, interpretácie, možnosť vzájomného porovnania tvorivých, autorských a interpretačných prístupov. Dôležitou projektovou aktivitou je odborný seminár, ktorý plní funkciu edukačnej časti podujatia a je prínosom pre súťažiacich.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 04.04.2019 - 05.04.2019

Pracovné stretnutie projektového tímu s odbornými garantmi, spoločné vzdelávanie sa v oblasti problematiky historického odievania v šiestich obciach.

viac o projekte


Košice Artist in Residence 2019

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.04.2019

Cieľom projektu Košice Artist in Residence 2019 je rozvoj medzinárodnej spolupráce, podpora mobility umelcov, ich tvorby a prezentácie. Zámerom projektu je poskytnúť profesionálnym umelcom možnosť pracovať a prezentovať sa v novom prostredí, vytvoriť nové umelecké dielo, ktoré toto prostredie reflektuje a spolupracovať s miestnymi umelcami, odborníkmi a organizáciami.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Medzev, Slovenská republika / 01.04.2019 - 29.11.2019

Vzdelávacie a popularizačné astronomické a prírodovedecké aktivity vo hvezdárni a planetáriu Medzev. Otvorené hodiny fyziky, prednášky a jednoduché pokusy, tvorivé dielne, pozorovanie oblohy. Cieľovými skupinami sú deti a mládež zo ZŠ a SŠ.

viac o projekte


Etnologické dni 2019

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 01.04.2019 - 04.03.2019

Každoročný niekoľkodňový edukatívny festival zameraný na tradičnú ľudovú kultúru, folklorizmus, etnológiu a sociálnu antropológiu. Jeho hlavným organizátorom je občianske združenie Tradana a spoluorganizátorom Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre. Dramaturgiu podujatia tvoria výstavy, prednášky, audio-vizuálne projekcie výskumných materiálov, tanečné predstavenia, filmové projekcie, hudobné a tanečné workshopy, diskusie a exkurzie.

viac o projekte