Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 18.06.2019

Fotostretnutie s lektorom Robom Kočanom na tému STREET ART a ARCHITEKTÚRA

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 18.06.2019

Tvorivá dielňa - výroba letného šperku

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 2 - Hodina s kamarátkou včielkou

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 18.06.2019 - 31.12.2019

Prednáška a tvorivá aktivita pre žiakov 1. stupňa ZŠ (význam včiel, práca včelára, osobnosť Kolomana Novackého, tradičné remeslá na báze včelích produktov - tvorba sviečok z včelích plástov, zdobenie medovníčkov).

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.06.2019

Pravidelné stretnutie záujemcov o astronómiu - začiatočníkov, mierne pokročilých i pokročilých

viac o projekte


Tancom naprieč generáciami

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 17.06.2019 - 19.06.2019

Viacgeneračné predstavenie „Alica v krajine zázrakov“ je spoločným výstupom pravidelných tanečných dielní pre deti i dospelých, realizovaných v Centre pohybu a tanca Labyrint v Žiline. Vzniká v rámci projektu „Tancom naprieč generáciami" s cieľom prepojiť naše tanečné aktivity a vytvoriť tak priestor pre zdieľanie rôznych metodológii a tvorivých prístupov k tancu a pre medzigeneračnú výmenu. Zároveň chceme prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu k tancu a tvorivému pohybu v každom veku.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 16.06.2019

Stretnutie odbornych garantov a miestnych akterov. Nacvik živých prezentácií.

viac o projekte


Paráda ku Svetovému dňu utečencov

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.06.2019

Cieľom projektu je vytvárať priestor pre rôzne menšiny na prezentáciu ich života a kultúry, scitlivovať širokú verejnosť k rešpektu k rozmanitosti. Hlavným cieľom Nedeľných Parád je podporovať interkultúrnu výmenu medzi väčšinovou spoločnosťou a komunitami cudzincov a zvyšovať tak povedomie širokej verejnosti o migrantoch a ich živote na Slovensku.

viac o projekte


Idú hudci dolinou 2019

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.06.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých Idú hudci dolinou.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 14.06.2019 - 30.06.2019

Predmetom výstavy „Môj pohľad do histórie“ sú výtvarné práce žiakov základných škôl zapojených do projektu NAŠE KYSUCE. Témou týchto prác sú zaujímavosti z histórie Kysúc – osoby, udalosti, zaujímavé stavby apod., s ktorými sa žiaci oboznámili počas prednášky s odborným lektorom na predchádzajúcich stretnutiach. Výstava bude realizovaná v 2 etapách: 24.5.-12.6.2019 a 14.6.-30.6.2019

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 14.06.2019

otvorené stretnutia žien zamerané na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 14.06.2019 - 16.06.2019

Tvorivá dielňa so zameraním na ľudovú ornamentiku regiónu Hont. Účastníci pod odborným vedením lektorov budú mať možnosť tvorivo pracovať s ľudovým ornamentom a hľadať jeho využitie v súčasnosti. Pripravené sú dielne na textil, grafiku a cínovanie. Výstupom budú tašky z ľanového plátna, prípadne iné textilné doplnky ozvláštnené hontianskym ornamentom a drevené predmety na ktorých si účastníci vyskúšajú techniku cínovania s ľudovým motívom.

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.06.2019 - 16.06.2019

Divadelná dielňa 2019 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov prevažne z Trenčianskeho kraja a záujemcov o divadelné dianie z radov študentov, ktorí si podávajú prihlášky na štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách, ako aj pedagógov pracujúcich v rámci Literárno-dramatického odboru na ZUŠ.

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.06.2019 - 16.06.2019

Divadelná dielňa 2019 je jedinečnou príležitosťou na získanie nových poznatkov a zručností amatérskych divadelníkov prevažne z Trenčianskeho kraja a záujemcov o divadelné dianie z radov študentov, ktorí si podávajú prihlášky na štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách, ako aj pedagógov pracujúcich v rámci Literárno-dramatického odboru na ZUŠ.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 13.06.2019 - 15.06.2019

Zámerom podujatia „Tradičné staviteľstvo“ je prezentovanie málo teórie a mnoho praktických ukážok, ako sa stavalo obydlie na prelome 19. a 20. Storočia. Tvorivá dielňa bude mať edukačný charakter, vo vzťahu k ľudovým stavbám a kultúry bývania v autentickom prostredí hrušovskej lazníckej usadlosti. Základom je tradičný materiál – drevo, slama, trstina, hlina a kameň, s ktorými budú odborní lektori ale aj účastníci priamo pracovať.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 13.06.2019

Pohľady do umenia - Výtvarné dialógy- prednáška na tému Pamäť a premena spojená s besedou zameraná. na tému umeleckého odkazu sv. Cyrila a Metoda.Súčasťou budú i konzultácie k autorskej tvorbe pre neprofesionálnych výtvarníkov lektori: doc. Daniel Szalai, akad. maliar a PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. miesto : Krajské osvetové stredisko v Nitre, dátum: 13. 6. 2019

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Horné Semerovce, Slovenská republika / 11.06.2019

výtvarný workshop pre amatérskych výtvarníkov, prioritne seniorov

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 11.06.2019

Tvorivá dielňa - výroba mydiel

viac o projekte


Malí remeselníci - IX. ročník detských tvorivých dielní zameraných na tradičné ľudové remeslá

Miesto a termín konania: Červeník, Slovenská republika / 10.06.2019 - 30.08.2019

IX . ročník detských tvorivých dielní „Malí remeselníci“ sa bude konať 10. augusta 2019 v Červeníku. Dielne budú zamerané na rôzne techniky ľudových remesiel, pletenie košíkov, výrobky zo slamy, z hliny, z drôtu, maľovanie na sklo, práce s textilom, farbami a papierom. Účastníci dielní budú mať možnosť bezprostredne sledovať prácu ľudových výrobcov a za asistencie lektorov a pracovníkov Trnavského osvetového strediska si budú môcť vyrobiť svoj vlastný ľudovo-umelecký výrobok.

viac o projekte


Remeslo v meste

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 09.06.2019 - 22.09.2019

Farbiarky dom, situovaný neďaleko centra mesta Dolný Kubín ožije remeslom. V mesiacoch jún až september budú mať návštevníci možnosť. Vidieť remeselníkov pri práci, vyskúšať si predvádzané remeslo a čo to sa dozvedieť od etnografiek Oravského múzea.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 2

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 08.06.2019 - 09.06.2019

Návrat k tradičným remeslám - tvorivé dielne ľudových remesiel

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.06.2019

Práca so zástupnou rekvizitou a so svetlom Divadelný workshop Dátum: 7.6. 2019 Lektor: Peter Luptovský Miesto: KOS v Nitre, Fatranská 3, výstavná sála Čas: od16,00 do 20,00 Ide o edukačnú aktivitu pre amatérskych divadeníkov. Cieľom je prinášať nové inšpiratívne formy divadelnej praxe a inšpirovať a odborne viesť divadelníkom k tvorbe divadelných predstavení v našom kraji.

viac o projekte


AMFO Trenčianskeho kraja 23. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 07.06.2019 - 19.07.2019

Prezentácia a konfrontácia výsledkov súčasnej záujmovej umeleckej tvorby amatérskych fotografov v Trenčianskom kraji formou postupovej súťaže AMFO vyhlásenej Národným osvetovým centrom z poverenia Ministerstva kultúry SR. Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť podmienky na porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja.

viac o projekte


CINEAMA - 27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.06.2019 - 09.06.2019

Pozývame vás na sviatok filmu CINEAMA 2019. Privítame účastníkov celoslovenskej súťaže a prehliadky amatérskych filmov. Svoje filmové diela predstavia v kategóriách animovaný, hraný film, dokument, reportáž, experiment, videoklip a minútový film deti, mládež a dospelí autori z rôznych miest a obcí Slovenska. Premietať sa budú i filmy zo svetovej súťaže UNICA 2018 a zo súťaže v ČR Český videosalón.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.06.2019

Pozývame verejnosť na astronomickú prednášku a pozorovanie oblohy vo hvezdárni pri KOS v Nitre.

viac o projekte


Celoštátna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 07.06.2019 - 09.06.2019

Celoštátna súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

viac o projekte


Belopotockého Mikuláš - celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 06.06.2019 - 09.06.2019

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka je vyvrcholením trojstupňového postupového systému súťaže neprofesionálneho divadla dospelých v SR v dvoch súťažných prúdoch, ktorej vyhlasovateľom je NOC v Bratislave. Prehliadka je konfrontačnou platformou neprofesionálnych divadiel, ktoré postúpili z ôsmich krajských súťažných prehliadok. Programová rada pri Národnom osvetovom centre v Bratislave rozhodla o postupe 18 – tich divadelných súborov.

viac o projekte


Výtvarné spektrum 2019 - Prešovský kraj

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 06.06.2019 - 30.06.2019

Postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2019 – Prešovský kraj predstavuje možnosť konfrontovať výtvarné úsilie umelcov z celého Prešovského kraja. Príležitosť prezentovať vlastné diela bez ohľadu na tému, rozmer, či techniku sa odráža v rôznorodosti súťažnej kolekcie a zároveň účasti širokého spektra tvorcov od mládeže až po seniorov.

viac o projekte


DIVADLO A DETI Rimavská Sobota 2019 - 28. ročník celoštátnej súťaže a prehliadky ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 06.06.2019 - 07.06.2019

28. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti prináša do Rimavskej Soboty už po 19. rok hodnotné divadelné zážitky. Počas dvoch júnových dní (6. – 7. 6. 2019) sa v priestoroch Domu kultúry stretne 7 súťažiacich kolektívov z celého Slovenska, aby predviedli svoje najlepšie inscenácie pred detským publikom i porotou, 3 hosťujúce predstavenia, divadelný workshop a hodnotiaci seminár.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.06.2019

Pravidelné stretnutie záujemcov o astronómiu - začiatočníkov, mierne pokročilých i pokročilých

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 04.06.2019

Vzdelávame umením - výtvarné kreácie sú kreatívne workshopy pre amatérskych výtvarníkov pod vedením odborných lektorov.

viac o projekte


AMFO 2019 - krajská súťažná prehliadka amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 03.06.2019 - 28.06.2019

Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografie. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a prezentácie tvorby autorov sa uskutočnilo dňa 6.6.2019 a bolo spojené s projekciou multimediálnej prezentácie a odborným seminárom s členmi poroty.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 30.05.2019

Tvorivé dielne pre detské spevácke kolektívy pre deti od 10 do 15 rokov s hlasovou pedagogičkou Margitou Jágerovou.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 29.05.2019

Keramické workshopy pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre seniorov

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 29.05.2019

Edukačné stretnutie pre miestnych aktérov.

viac o projekte


Renesancia tisovských rozprávok

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 29.05.2019

Verejné predstavenie projektu s ukážkami tisovských rozprávok nahratých na CD a piesní, ktoré slúžia ako hudobný podklad.

viac o projekte


Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2019 - 27. ročník

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 25.05.2019 - 26.05.2019

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená, koná sa každý rok.

viac o projekte


Z histórie Malohontu

Miesto a termín konania: Kraskovo, Slovenská republika / 25.05.2019

Z histórie Malohontu je názov festivalu o histórii Malohontu, na ktorý Vás srdečne pozývame 25. mája 2019, do obce Kraskovo. Cieľom projektu je odprezentovať a dostať do povedomia verejnosti históriu regiónu Malohont a jeho národné kultúrne pamiatky.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 25.05.2019

Tanečný dom určený pre širokú folklórnu verejnosť, kde sa prostredníctvom fundovaných pedagógov snažíme priblížiť širokej verejnosti originálne, často krát zabudnuté tance z celého Slovenska. Tanečný dom sa uskutoční 25. 5. 2019 v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou.

viac o projekte


Kumšt remesla

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 24.05.2019 - 31.08.2019

Realizácia tvorivých stretnutí zameraných na výrobu hlinených fajok, pečenie medovníkov z drevených foriem, výrobu tkaníc na krosienkach a kartičkách, tiež paličkovanú čipku, vyšívanie, beľujskú keramika - keramika špeciálne zdobená vyškrabovaním.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 24.05.2019 - 12.06.2019

Predmetom výstavy „Môj pohľad do histórie“ sú výtvarné práce žiakov základných škôl zapojených do projektu NAŠE KYSUCE. Témou týchto prác sú zaujímavosti z histórie Kysúc – osoby, udalosti, zaujímavé stavby apod., s ktorými sa žiaci oboznámili počas prednášky s odborným lektorom na predchádzajúcich stretnutiach. Výstava bude realizovaná v 2 etapách: 24.5.-12.6.2019 a 14.6.-30.6.2019

viac o projekte