Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovenské mitrovanie 2019

Krátky opis
Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra, kedy si tento starý zvyk pripomenieme v obci Veľké Teriakovce už po ôsmykrát. Návštevníkov podujatia čakajú ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti a nebudú chýbať ani najznámejší valasi Maťko a Kubko.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slovenské mitrovanie

Miesto konania / kraj
Veľké Teriakovce / Rimavská Sobota

Termín konania
26.10.2019

Popis projektu

Dejiskom podujatia Slovenské mitrovanie bude už tradične Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Program začína o 10:00 hod. ukážkami prác na salaši ako sú strihanie oviec, odváranie žinčice, výroba syrov, pareníc a bryndze či spracovanie ovčej vlny. Pri Humne bude prebiehať súťaž vo varení baraních špecialít, kde budú prezentované rôzne spôsoby spracovania jahňacieho mäsa. Do súťaže sa môžu prihlásiť 5-členné tímy priateľov, rodín či organizácií a firiem.

„Úvodnú časť podujatia obohatia hudbou, spevom aj tancom účinkujúci na pódiu pri Pastierni, a to detské folklórne súbory Lykovček z Revúcej a Mladosť z Klenovca, Folklórny súbor Lykovec z Revúcej, heligonkári Folklórneho súboru Vepor z Klenovca a fujaristi z regiónu." uviedla Mgr. Stanislava Zvarová, metodička pre folklór Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote. Na rôznych miestach v areáli salaša sú pre návštevníkov podujatia pripravené aj sprievodné aktivity ako výstava oviec, drevené atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých alebo obľúbený trh s ukážkami remesiel, ktorý je tento rok zameraný najmä na regionálne produkty. Po pozitívnych ohlasoch z minulého ročníka nebude chýbať ani detský kútik umiestnený v krytej hale, v ktorej čakajú na deti tvorivé dielne a iné aktivity, ale aj divadelné predstavenie v podaní bábkového divadla Babadlo z Prešova. Známa dvojica valachov Maťko a Kubko bude na podujatí prítomná počas celého dňa v podobe maskotov v nadživotnej veľkosti.

Poobedňajšie hodiny vyplní Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice a Folklórny súbor Stromíš z Vlachova, ktorých doplnia heligonkári, fujaristi a gajdoši. Na tento kultúrny program nadviaže slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, ktorý bude ukončený vyúčtovaním s majiteľmi oviec. Atmosféra sprievodu bude umocnená signálnymi nástrojmi, gajdami a ľudovými hudbami. „Podobne to prebiehalo aj v nedávnej minulosti počas mitrovania nazývaného aj valaské hody, keď sa bačovia a valasi vracali zo salašov do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syry a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev." priblížil jeden z odborných garantov podujatia PhDr. Ivan Murin, PhD.

Organizátormi podujatia sú Miestna akčná skupina MALOHONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s odborným garantom, ktorým je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalšími partnermi. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a k podpore podujatia prispela aj viac ako desiatka sponzorov.

Hlavným zámerom podujatia je zachovať valaskú a ovčiarsku tradíciu v regióne Gemer-Malohont, ako aj zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny. Snahou organizátorov je priblížiť ich súčasnej generácii prostredníctvom kultúrno-osvetovej aktivity Slovenské mitrovanie a poukázať na význam ovčiarstva ako špecifickej súčasti tradičnej ľudovej kultúry i dnešnej reality. Cieľom je zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o tradičných spôsoboch obživy našich predkov cez osvojovanie si zručností v oblasti chovu oviec, spracovania ich produkcie a remesiel súvisiacich nielen s ovčiarstvom.

Slovenské mitrovanie je zároveň jednou z propagačných aktivít MAS MALOHONT, ktorej činnosť je spolufinancovaná z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Plagát podujatia: http://www.malohont.sk/images/upload/5683.jpg

Názov prímateľa
Miestna akčná skupina MALOHONT

Celkový rozpočet:
6 600,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €