Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Naše Kysuce

Krátky opis
Aktivita REMESLO SRDCOM je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Historický význam niektorých ľudových remesiel na Kysuciach priblížia žiakom naši kysuckí remeselníci, predvedú im ukážky svojej umeleckej činnosti a naučia ich základné techniky, ktoré si deti budú aj skúšať. Ich vlastné remeselné výrobky budú predmetom výstavy „Tvorivé ruky“.
Fotogaléria
Názov podujatia
Remeslo srdcom

Miesto konania / kraj
Turzovka / Čadca

Termín konania
18.10.2019

Popis projektu

Obsahom projektu NAŠE KYSUCE je viacero záujmovo-vzdelávacích stretnutí žiakov základných škôl s odbornými lektormi z troch oblastí – história, povesti a remeslo. Zámerom jednotlivých stretnutí je priblížiť deťom nehmotné kultúrne dedičstvo nášho regiónu s cieľom rozšíriť poznatky o našej miestnej kultúre, zvykoch, tradíciách a živote našich predkov. O postavách a udalostiach spojených s obcami a miestami nášho regiónu oboznámi žiakov odborníčka v oblasti nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. Po zaujímavostiach z histórie Kysúc budú deti pátrať s historikom a autorom publikácií o histórii PhDr. Mariánom Liščákom, PhD. Historický význam niektorých ľudových remesiel na Kysuciach priblížia žiakom naši kysuckí remeselníci, predvedú im ukážky svojej umeleckej činnosti a naučia ich základné techniky, ktoré si deti budú môcť aj sami vyskúšať. Všetky deti, ktoré budú prostredníctvom svojich škôl zapojené do realizácie týchto aktivít, následne vybranou výtvarnou technikou vytvoria vlastné diela s tematikou povestí a historických udalostí prípadne osobností ako aj vlastné remeselné výrobky. Tieto budú prezentované na našich výstavách nazvaných: Povesti našimi očami, Môj pohľad do histórie a Tvorivé ruky. Projekt NAŠE KYSUCE bude realizovaný v spolupráci s vybranými základnými školami v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Názov prímateľa
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Celkový rozpočet:
2 800,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €