Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čarovná studnička

Krátky opis
Projekt je súhrnom vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít v oblasti TĽK a nových inšpiratívnych metód, pre všetky vekové kategórie na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Cieľom je zvýšiť kvalitatívnu úroveň trávenia voľného času a rozvoj vedomostí, zručností u všetkých vekových kategórii. Vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie a prezentovanie sa s viacgeneračným zapojením a výmenou skúseností.
Fotogaléria
Názov podujatia
Na strieborných vlnách

Miesto konania / kraj
Jesenské / Levice

Termín konania
23.10.2019

Popis projektu

Na strieborných vlnách je spoločná prehliadka záujmovej tvorivosti všetkých generácií.

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
12 800,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €