Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

AMFO - 47. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Krátky opis
AMFO 2019 - 47. ročník je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby. Autori sú hodnotení v čiernobielej, vo farebnej fotografii, v multimediálnej prezentácii a v kategórii seriály a cykly. Porotou vybrané diela sa prezentujú na výstave v Synagóge v Nitre. K výstave je vydaný katalóg. Súčasťou je i vzdelávacia časť, ktorá prispieva k nadobúdaniu a rozvoju vedomostí, k vzájomnej konfrontácii, odovzdávaniu a výmene skúseností .
Fotogaléria
Názov podujatia
AMFO - 47. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby, aktivity: výstava fotografií, workshopy, seminár, diskusie, konzultácie, sprievodné podujatia

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
08.11.2019 - 30.11.2019

Popis projektu

Hlavným cieľom podujatia AMFO je  prezentácia amatérskej fotografickej tvorby detí, mládeže i dospelých, vzájomná konfrontácia a inšpirácia pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby. Osvetové strediská  a kultúrne centrá na Slovensku organizujú okresné, regionálne a krajské kolá  tejto súťaže už od jarných mesiacov.  Autori s tými istými  fotografiami postupujú z jednotlivých kôl podľa rozhodnutia porôt až do celoštátneho kola. V roku 2019 postúpilo z ôsmich krajov Slovenska 257 autorov  s 538 fotografickými dielami.

V odbornej porote, ktorá posudzuje  diela sa vždy stretávajú  vynikajúci fotografi, lektori a pedagógovia. Inak tomu nebolo ani tento rok. Predsedníčkou poroty bola Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., z Bratislavy, fotografka, vysokoškolská pedagogička,  členovia poroty:

Mgr. Rudolf Lendel z Bratislavy, fotograf, pedagóg

Mgr. Jozef Peniak, PhD., z Nitry, fotograf a vysokoškolský pedagóg

doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák, fotograf, vysokoškolský pedagóg

Mgr. Miroslav Černý z Budimíru, fotograf

Odborná porota udelila až 58 ocenení,  z toho 1 hlavnú cenu, 24 cien (1., 2., a 3.miesta) a 33 čestných uznaní. Súčasťou podujatia AMFO 2019 je i vzdelávacia časť -  rozborový seminár, individuálne konzultácie, 3 workshopy, portfólio a beseda s profesionálnym fotografom,  ktorá prispieva k nadobúdaniu a rozvoju vedomostí,  k vzájomnej konfrontácii, odovzdávaniu a výmene skúseností z oblasti fotografického umeleckého diania.

 

 

Na  výstave od 6. 11. do 21. 11. 2019  sa  prezentuje 132 autorov. Návštevníci môžu vidieť  203 fotografií  a na vernisáži si pozrieť i 5 ocenených multimediálnych prezentácií.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
9 850,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €