Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Krátky opis
Priblížiť uchovávať tradície sviatkov našich predkov. Vzdelávacou, výchovnou, ale aj autentickou formou priblížiť sviatky v našom regióne. Téma - Mitrovanie
Fotogaléria
Názov podujatia
Od Sečena do prosinca (mrazňe)

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
12.10.2019

Popis projektu

Priblížiť uchovávať tradície sviatkov našich predkov. Vzdelávacou, výchovnou, ale aj autentickou formou priblížiť sviatky v našom regióne.  Téma - Mitrovanie a s tým spojené zvykoslovie.

Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
18 970,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €