Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

NEŽNÁ

Krátky opis
Mestské múzeum Lučenec výstavou NEŽNÁ sleduje zámer o priblíženie novembrových udalostí prevažne mladej generácii. Plánuje vyzvať pamätníkov týchto dní o spoluprácu formou prinesenia a zapožičania fotografií, transparentov a iných artefaktov dokladujúcich novembrové udalostí roku 1989. Kurátor výstavy sa pokúsi o to, aby obyvateľmi Lučenca prinesené artefakty mohli zostať v múzeu (zbierkové predmety), ako doklad revolúcie spred 30. rokov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Nežná

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
07.11.2019 - 08.12.2019

Popis projektu

Zámerom výstavy NEŽNÁ je fotografiami a sprievodným podujatiami poukázať na Nežnú (zamatovú) revolúciu v meste Lučenec. Revolúciou, ktorou by sa pýšil každý národ, každá krajina sveta, je napriek všetkým propagandistickým dezinformáciám na pokraji záujmu obyvateľstva, ale aj politikov oboch nástupníckych krajín bývalého Československa. Súčasníci 17. novembra 1989 vedia o tom svoje a možno aj preto dnešní študenti nevedia takmer nič o „veľkom víťazstve“ ich rovesníkov spred 30 rokov. Cieľom výstavy je pripomenutie si novembrových udalostí roku 1989 v našom meste, na jej organizátorov, na ľudí, ktorí stáli na tribúnach a už nie sú medzi nami. Pripomenúť si aj autentickú atmosféru týchto dní, ale aj na to čo je strach verejne si povedať svoj názor.

Názov prímateľa
Rozpočtová organizácia LUKUS

Celkový rozpočet:
2 106,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €