Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Ochodnica, Slovenská republika / 01.04.2019

Aktivita SPOZNAJME KYSUCKÉ POVESTI je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity sa žiaci zábavnou formou oboznámia s postavami a udalosťami, ktoré sú spojené s obcami a miestami nášho regiónu. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia postavu alebo udalosť, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Povesti našimi očami“.

viac o projekte


Metodika ľudových tancov Podunajska II.

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 30.03.2019 - 16.06.2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje workshop Metodika ľudových tancov Podunajska II. zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a vnútornú štruktúru.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 27.03.2019

Výšivka krivou ihlou - tradičná remeselná dielňa

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 26.03.2019

workshopy pre amatérskych výtvarníkov

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 26.03.2019

workshopy pre amatérskych výtvarníkov

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 26.03.2019

Druhé fotostretnutie s lektorom Robom Kočanom na tému MINIMALISTICKÁ KRAJINA.

viac o projekte


LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla v Liptove

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 22.03.2019

Festival neprofesionálnych divadelných súborov bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej či inej kategorizácie. Do programu festivalu je zaradená nielen prezentácia divadelných inscenácií, ale aj diskusie a dialógy tvorcov s odbornými lektormi s cieľom pozdvihnúť vzdelanostnú úroveň divadelníkov v obciach a mestách v regióne Liptova, detských súborov, vytvoriť priestor na ich vzájomnú inšpiráciu, poskytnúť odborné vzdelávanie a výmenu skúseností vedúcim súborov.

viac o projekte


NAŠE KYSUCE

Miesto a termín konania: Turzovka, Slovenská republika / 22.03.2019

Aktivita SPOZNAJME KYSUCKÉ POVESTI je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity sa žiaci zábavnou formou oboznámia s postavami a udalosťami, ktoré sú spojené s obcami a miestami nášho regiónu. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia postavu alebo udalosť, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Povesti našimi očami“.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Staškov, Slovenská republika / 22.03.2019

Aktivita SPOZNAJME KYSUCKÉ POVESTI je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity sa žiaci zábavnou formou oboznámia s postavami a udalosťami, ktoré sú spojené s obcami a miestami nášho regiónu. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia postavu alebo udalosť, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Povesti našimi očami“.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 22.03.2019

Otvorené stretnutia žien zamerané na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie

viac o projekte


FAD – Festival Amatérskeho Divadla 2019, 5. ročník

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.03.2019 - 24.03.2019

FAD 2019 Festival Amatérskeho Divadla, 5. ročník 2019, kultúrny dom Párovské Háje, Nitra 21.- 24. 3. 2019

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 20.03.2019

Keramické workshopy pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre seniorov

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.03.2019

16.3. 2019 Deň hvezdárne v KOS v rámci Medzinárodného dňa hvezdární a planetárií.

viac o projekte


DIERA DO SVETA 2019

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.03.2019

Markéta Kutilová je novinárka a publicistka. V posledných rokoch jazdí do Sýrie a Iraku a spolu s Lenkou Klicperovou dokumentuje vojnové konflikty. Je spoluautorkou kníh Islámskému státu na dostřel I a II. Venuje sa témam spojených s migráciou, je spoluautorkou reportáží niekoľkokrát ocenených na Czech press photo.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 16.03.2019

Modrotlačová krása - bol názov tvorivej remeselnej dielne - prezentácia tradičnej výroby modrotlače. V Dome kultúry v Revúcej sa 16.03.2019 priúčalo tradičnej výrobe modrotlače 15 účastníkov s lektorkou Ing. Luciou Dovalovou a jej dcérami Krístínou a Luciou. Aktivita sa realizovala v rámci projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.03.2019

Pohľady do umenia - Výtvarné dialógy- prednáška spojená s besedou zameraná na výtvarnú komunikáciu a interpretáciu výtvarného umenia. Súčasťou budú i konzultácie k autorskej tvorbe pre neprofesionálnych výtvarníkov lektor: Karol Felix, akad. maliar miesto : Krajské osvetové stredisko v Nitre dátum: 14. 3. 2019

viac o projekte


DIERA DO SVETA 2019

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 13.03.2019 - 16.03.2019

FILMY, KTORÉ SA OPLATÍ VIDIEŤ TÉMY, O KTORÝCH SA OPLATÍ HOVORIŤ

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.03.2019 - 13.03.2019

Remeselné techniky v poľnohospodárskych oblastiach pre deti a dospelých v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Dňa 11.3.2019 a 13.3.2019 sa bude konať včelárska dielnička, pečenie a zdobenie medovníkov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Šaľa, Slovenská republika / 09.03.2019

9. marec 2019 od 9. 00 Výtvarné cestičky - výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov miesto : KS Večierka, Šaľa lektor: Katarína Jahnová téma: Abstraktná maľba

viac o projekte


LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla v Liptove

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 08.03.2019 - 10.03.2019

Festival neprofesionálnych divadelných súborov bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej či inej kategorizácie. Do programu festivalu je zaradená nielen prezentácia divadelných inscenácií, ale aj diskusie a dialógy tvorcov s odbornými lektormi s cieľom pozdvihnúť vzdelanostnú úroveň divadelníkov v obciach a mestách v regióne Liptova, dospelých a mládežníckych divadelných súborov, vytvoriť priestor na ich vzájomnú inšpiráciu, poskytnúť odborné vzdelávanie a výmenu skúseností vedúcim súborov.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Tlmače, Slovenská republika / 06.03.2019

Recitačný workshop pre žiakov - recitátorov recitačných súťaží pod vedením odbornej lektorky

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 06.03.2019 - 07.03.2019

Pracovné stretnutie projektového tímu s odbornými garantmi, spoločné vzdelávanie sa v oblasti problematiky obliekania sa v historickom období cca 100 rokov v regióne severného Hontu, konkrétne siedmych obcí (Prenčov, Beluj, Baďan, Počúvadlo, Kráľovce-Krnišov, Žibritov. Stretnutie s miestnymi obyvateľmi nositeľmi tradícií, ktorí zachovávajú a udržujú spomenuté ľudové oblečenie a kroje, ktoré boli kedysi v obciach tradičným oblečením.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 05.03.2019

Workshopy pre amatérskych výtvarníkov

viac o projekte


ŠAFFOVA OSTROHA 2019 – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.03.2019 - 31.05.2019

Cieľom a zámerom projektu je prispievať k vyhľadávaniu tanečných talentov. Podnietiť tanečníkov a vedúcich folklórnych kolektívov k vyhľadávaniu tradičných tanečných materiálov, k tvorivému prístupu ako aj osvojeniu si tanca a jeho zákonitostí. Súťažnou prehliadkou tak vytvoriť priestor na konfrontáciu a prezentáciu sólistov tanečníkov a tým oboznamovať aj verejnosť s hodnotami ľudového tanca.

viac o projekte


Mládež spieva 2019 - krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.03.2019 - 31.05.2019

Krajská postupová súťažná prehliadka detských speváckych zborov v PSK nadväzuje na výberové kolá v okresoch PSK a tiež na 50.ročník celoštátnej súťaže. Cieľom a zámerom projektu je zdokumentovať súčasnú úroveň zborového spevu, motivovať spevácke zbory o tento náročný umelecký žáner a tiež vybrať reprezentanta kraja na celoštátnu súťaž a v konečnom dôsledku vytvárať priestor pre zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 26.02.2019

Workshopy pre amatérskych výtvarníkov

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 21.02.2019

výtvarný workshop pre amatérskych výtvarníkov - prioritne seniorov

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 16.02.2019 - 23.02.2019

16. a 23. 2. 2019 Výtvarné cestičky - výtvarné workshopy pre neprofesionálnych výtvarníkov miesto : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektor: Mgr. Peter Pauko téma: Krajina - ako si z fotografie vybrať to podstatné

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 15.02.2019

Vzdelávanie pre vedúcich detských folklórnych kolektívov v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre s odbornými lektorkami, tanečnými pedagogičkami a choreografkami Agátou Krausovou, Katarínou Babčákovou a Lenkou Konečnou.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 15.02.2019

cyklus otvorených stretnutí pre ženy zameraný na tvorivé sebavyjadrenie

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Čajkov, Slovenská republika / 14.02.2019

Recitačné workshopy pre žiakov, recitátorov súťaže Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


ŠKOLA MAJSTROV

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 14.02.2019 - 26.04.2019

Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia, cieľom ktorých je odovzdávanie základov majstrovstva v oblasti výtvarného umenia a dvoch vybraných remesiel pod vedením skúsených majstrov skupinám vážnych záujemcov, z ktorých každý vzdelávaciu aktivitu ukončí majstrovským dielom.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 13.02.2019

keramický workshop pre ľudí so zdravotným postihnutím

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 13.02.2019

Prvé FOTOSTRETNUTIE s Luciou Benickou, ktoré sa bude konať 13. februára 2019 o 17:00 v Klubových priestoroch Liptovského kultúrneho strediska a bude na tému: KREHKÉ HRANICE UMENIA A FOTOGRAFIE

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 06.02.2019

Workshop pre pedagógov zo Žiliny a okolia.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 05.02.2019

workshopy pre amatérskych výtvarníkov

viac o projekte


Moje nie zlu - 16.ročník krajskej súťaže v tvorbe komiksových príbehov

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 04.02.2019 - 07.06.2019

Cieľom projektu je rozvíjať a podporiť autorskú tvorbu komiksových príbehov u mladých autorov.Rozvíjať literárne a výtvarné cítenie detí,využiť komiks ako médium,ktoré dokáže sprostredkovať rôzne posolstvá detí, formovaťich postoje ,upriamiť pozornosť na pozitívne hodnoty ľudského života ,rozvíjať fantáziu a komunikačné schopnosti,dať priestor individuálnej i tímovej tvorbe detí prostredníctvom jednotlivých zložiek komiksu.

viac o projekte


Moje nie zlu - 16.ročník krajskej súťaže v tvorbe komiksových príbehov

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 04.02.2019 - 07.06.2019

Cieľom projektu je rozvíjať a podporiť autorskú tvorbu komiksových príbehov u mladých autorov.Rozvíjať literárne a výtvarné cítenie detí,využiť komiks ako médium,ktoré dokáže sprostredkovať rôzne posolstvá detí, formovaťich postoje ,upriamiť pozornosť na pozitívne hodnoty ľudského života ,rozvíjať fantáziu a komunikačné schopnosti,dať priestor individuálnej i tímovej tvorbe detí prostredníctvom jednotlivých zložiek komiksu

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov ( dospelí)

Miesto a termín konania: Jasenica, Slovenská republika / 04.02.2019 - 20.12.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov dospelí je prezentáciou najúspešnejších speváckych zborov z Trenčianskeho kraja. Cieľom projektu je vzájomná konfrontácia dospelých speváckych zborov Trenčianskeho kraja. Vytvára ďalšie možnosti prezentácie v žánri, ktorý pre svoju percepčnú náročnosť nepatrí k najpreferovanejším a tiež možnosť skvalitniť kultúrnu ponuku v mieste konania.

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 02.02.2019

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pripravilo vzdelávací seminár pre DFS a ich vedúcich, pedagógov – HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE – DETI DEŤOM, s podtitulom VII. folklórne tanečno-spevné dielničky pre malé deti z DFS Kornička z Trenčína a DFS Čakanka z Nového Mesta nad Váhom.

viac o projekte