Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS

Miesto a termín konania: Drienčany, Slovenská republika / 17.10.2018 - 18.10.2018

Regionálna a celoslovenská súťaž v prednese slovenskej rozprávky

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Paňa, Slovenská republika / 17.10.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami a históriou Požitavia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 16.10.2018

Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás sú projektom, ktorý si kladie za cieľ podchytiť viaceré formy umenie, ktorým sa venujú študenti, ale aj pracujúci vo svojom čase. Chce vytvoriť priestor pre ich vzájomné stretnutia a zdokonaľovania sa v týchto činnostiach a to formou tvorivých dielní a workshopov, na ktorých sa stretávajú s prizvanými odborníkmi z jednotlivých oblastí.

viac o projekte


dedovizeň z TURCA

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 16.10.2018 - 18.10.2018

V tieni komerčných podujatí a moderných žánrov kultúry sledujeme ústup prezentácie našich tradícií do úzadia kultúrneho diania na Slovensku. Deti nepoznajú zvyky vo svojej obci, vo svojom regióne. Ak sa tieto fenomény tradičnej ľudovej kultúry nepodchytia, môžu úplne zaniknúť. Táto situácia nás inšpirovala k príprave projektu, ktorého zámerom je zaujímavo a interaktívne pripomínať niektoré prejavy tradičnej ľudovej kultúry pomaly sa vytrácajúce z nášho života.

viac o projekte


Do vesmíru

Miesto a termín konania: Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika / 16.10.2018

Poďte s nami do vesmíru! Pre veľkých i malých sme pripravili zaujímavý multimediálny program s názvom Deň vo vesmíre, ktorý sleduje kroky človeka zo Zeme do vesmíru, jeho dennú rutinu, fungovanie organizmu, bežné i netradičné pracovné činnosti ale i oddych a zábavu. Súčasťou programu sú aj workshopy, v priebehu ktorých si môžete vyskúšať skafander, prácu astronautov či dennodenné tréningy. Podujatie bude zavŕšené pozorovaním našej najbližšej hviezdy Slnka.

viac o projekte


Projekt Batyskaf 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.10.2018

Poézia demokracie je kultúrno-vzdelávací formát o spoločnosti, histórii a literatúre, ktorý cez slovenskú angažovanú poéziu približuje v čase 100. výročia vzniku ČSR a narastania krajnej pravice a krajnej ľavice, význam demokracie, ako doposiaľ najvhodnejšieho spoločenského zriadenia. Moderuje Lukáš Krajčír, diskutujú historička Eva Škorvanková (FiF UK), historik Dušan Kováč (HÚ SAV)

viac o projekte


Do vesmíru

Miesto a termín konania: Rudina, Slovenská republika / 15.10.2018

Poďte s nami do vesmíru! Pre veľkých i malých sme pripravili zaujímavý multimediálny program s názvom Deň vo vesmíre, ktorý sleduje kroky človeka zo Zeme do vesmíru, jeho dennú rutinu, fungovanie organizmu, bežné i netradičné pracovné činnosti ale i oddych a zábavu. Súčasťou programu sú aj workshopy, v priebehu ktorých si môžete vyskúšať skafander, prácu astronautov či dennodenné tréningy. Podujatie bude zavŕšené pozorovaním našej najbližšej hviezdy Slnka.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Jedľové Kostoľany, Slovenská republika / 14.10.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami a históriou Požitavia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 13.10.2018 - 20.10.2018

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozýva na odborný seminár HUDOBNO-SPEVNÉ A TANEČNÉ TRADÍCIE – nadväznosť na vzdelávacie semináre z predchádzajúcich rokov, ktorý sa uskutoční v dvoch častiach: 13. 10. 2018 bude zameraný pre tanečníkov vo veku 12-15 rokov a ich vedúcich a 20. 10. 2018 na ľudovú pieseň, hudbu, tanec pre DFS, FSk, FS, ĽH,...

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti divadla, zborového spevu a hovoreného slova v KOS

Miesto a termín konania: Jedľové Kostoľany, Slovenská republika / 12.10.2018 - 14.10.2018

Divadelný workshop - Z literárnej predlohy divadlo Dielňa je pokračovaním sedemročného vzdelávania sa v oblasti ochotníckeho divadla. Budeme sa zaoberať literárnou predlohou Borisa Viana Pena dní a vytvárať z jeho častí divadelný scenár a krátke divadelné útvary. Cieľ: získanie nových zručností ako zdramatizovať príbeh, ukázať proces tvorby z literárnej predlohy. Zameriame sa na pohyb, výraz, silu a výpoveď inscenácie. Lektorka: Renáta Jurčová DisArt.

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2018

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 12.10.2018 - 13.10.2018

5.ročník festivalu neprofesionálneho divadla Divadelné Dišputy je prezentáciou dramatickej tvorby za rok 2018.

viac o projekte


Do vesmíru

Miesto a termín konania: Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika / 12.10.2018

Poďte s nami do vesmíru! Pre veľkých i malých sme pripravili zaujímavý multimediálny program s názvom Deň vo vesmíre, ktorý sleduje kroky človeka zo Zeme do vesmíru, jeho dennú rutinu, fungovanie organizmu, bežné i netradičné pracovné činnosti ale i oddych a zábavu. Súčasťou programu sú aj workshopy, v priebehu ktorých si môžete vyskúšať skafander, prácu astronautov či dennodenné tréningy. Podujatie bude zavŕšené pozorovaním našej najbližšej hviezdy Slnka.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity trebišovského múzea a kultúrneho centra

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 11.10.2018 - 12.10.2018

Prednášky pre žiakov ZŠ, SŠ a širokú verejnosť, odborný výklad historických objektov trebišovského kaštieľa, výstavy, kultúrny program /koncert/ v podaní žiakov konzervatória J. Adamoviča z Košíc a ZUŠ z okresu Trebišov, zádušná svätá omša, prehliadka Mauzólea Júliusa Andrássyho v Trebišove a parku

viac o projekte


Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 10.10.2018

Tvorivé dielne pre žiakov a učiteľov v oblasti umeleckého prednesu a rétoriky.

viac o projekte


Tvoríme spoločne

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 10.10.2018

5 hodinový výtvarný workshop pre seniorov

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Michal nad Žitavou, Slovenská republika / 09.10.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami a históriou Požitavia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Malí remeselníci

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 09.10.2018

Zámerom projektu je tvorivou, hravou formou priblížiť deťom a mládeži z Malaciek a okolia kultúrne dedičstvo regiónu prostredníctvom tvorivých dielní organizovaných v Tvorivom ateliéri MCK. Jednotlivé remeslá budú prezentovať primárne remeselníci zapísaní v zozname ÚĽUV, ktorí disponujú lektorskými skúsenosťami. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci ZŠ z Malaciek a okolia, študenti SŠ, gymnázií, žiaci zo školských družín. Prostredníctvom tvorivej činnosti získajú deti nové vedomosti a zručnosti

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 09.10.2018

Prvý tanečný workshop pre deti a mládež v oblasti moderného tanca vo Veľkom Krtíši oganizuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko v spolupráci so ZUŠ Veľký Krtíš.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Nová Ves nad Žitavou, Slovenská republika / 08.10.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami a históriou Požitavia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Obyce, Slovenská republika / 08.10.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami a históriou Požitavia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 07.10.2018

Cieľom workshopu je podpora vzťahu medzi dieťaťom a rodičom skrz pohybovú komunikáciu a radosť z pohybu.

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 06.10.2018

VI. folklórne tanečno-spevné dielničky pre DFS Selčanka a DFS Nezábudky z Drietomy.

viac o projekte


II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 04.10.2018

Zámerom cyklických stretnutí je utvrdzovať a rozvíjať zručnosti umeleckého a dram. slova. Pokračovať v úspešnom projekte a viesť deti a mládež na Žitnom ostrove k zlepšeniu úrovne používania slovenského jazyka. Interaktívny workshop umožní pedagógom a žiakom využívať nadobudnuté poznatky na skvalitnenie výsledkov interpretačnej tvorby ZŠ, SOŠ a Gymnázií okresu Dunajská Streda.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 04.10.2018 - 04.11.2018

Okresné štúdio amatérske fotografie pri NOS v Lučenci má dlhoročnú tradíciu, jeho prvá forma vznikla niekedy v roku 1954 a od roku 1981 až po dnes funguje nepretržite pod týmto názvom. Tieto stretnutia fotografov sú ideálne pre všetkých, ktorí chcú využiť technických vymožeností svojho nového fotoaparátu, prevedieme záujemcov základným princípom tvorby fotografického obrazu, fungovaním DSLR a inými nastaveniami a cennými radami.

viac o projekte


Tvoríme spoločne

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 04.10.2018 - 05.10.2018

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach pozýva študentov vysokých a stredných škôl študujúcich fotografiu a v širokú odbornú verejnosť, zaujímajúcu sa o oblasť fotografického umenia nadvojdňovú medzinárodnú konferenciu „Fotografia v kontexte súčasného umenia“.

viac o projekte


Ako sa stať kozmonautom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 02.10.2018 - 10.10.2018

Program pri príležitosti Svetového kozmického týždňa. V doobedňajších hodinách od 2.10. do 10.10. 2018 a v piatok 5.10.2018 pre verejnosť.

viac o projekte


Život s piesňou

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.10.2018 - 29.03.2019

Život s piesňou je cyklus výchovno-vzdelávacích komorných programov zameraných na vyzdvihnutie významných osobností v oblasti hudobného folklorizmu a taktiež propagáciu rôznych žánrov ľudovej piesne.

viac o projekte


FestMlaDych 2018 - krajská postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 30.09.2018

Hlavným cieľom projektu FestMlaDych 2018 - krajskej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych dychových hudieb, je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti divadla, zborového spevu a hovoreného slova v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 29.09.2018

Výzva "Poď spievať" má za cieľ osloviť čo najviac neprofesionálnych spevákov, ktorí by si chceli vyskúšať spievať vo veľkom zbore. Spoločný workshop s názvom "Pieseň srdca" sa bude konať 29.9.2018 v Žitavanoch.

viac o projekte


Staroslovienčina v zborovom speve v regióne strednej Európy - medzinárodný vzdelávací seminár

Miesto a termín konania: Juskova Voľa, Slovenská republika / 29.09.2018

Medzinárodný seminár je sprievodnou akciou medzinárodného festivalu staroslovienskej duchovnej piesne " BOH JE LÁSKA". Uskutoční sa po ukončení festivalu dňa 29.9.2018 o 18:00 v priestoroch Mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli v okrese Vranov nad Topľou. Na seminár sú pozvaní významní pedagógovia v zborovom speve z Ukrajiny a Poľska.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 29.09.2018

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci organizuje školenie pre moderátorov, ktorého cieľom je podporiť záujemcov o túto činnosť. Obsahom workshopov sú teoretické vedomosti a názorné praktické cvičenia s dôrazom na rozvoj prejavu a osobnosti moderátora. Na tieto workshopy pozývame všetkých vás, ktorí sa venujete moderovaniu, recitovaniu, divadlu, rétorike... a chcete zdokonaliť svoj prejav. Školenie je určené všetkým záujemcom od 14 rokov.

viac o projekte


Ako sa stať kozmonautom

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 28.09.2018

Pri príležitosti Noci výskumníkov bude Hvezdáreň v Michalovciach organizovať dňa 28.9.2018 program vo svojich priestoroch. V predpoludňajších a popoludňajších hodinách sa môžu na tento program prihlasovať školské skupiny. Vo večerných hodinách bude program pripravený pre rodičov s deťmi.

viac o projekte


Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria

Miesto a termín konania: Medzev, Slovenská republika / 27.09.2018 - 28.09.2018

Prírodovedecké prednášky, otvorené hodiny fyziky pre žiakov základných a stredných škôl.

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčianska Turná, Slovenská republika / 26.09.2018 - 06.12.2018

Zámerom je realizovať edukačné aktivity, ktoré poskytnú priestor na vzdelávanie detí v oblasti ľudového umenia formou cyklu remeselných tvorivých dielní. Cieľom je vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu trenčianskeho regiónu prostredníctvom ľudových remesiel.

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčianska Turná, Slovenská republika / 26.09.2018 - 06.12.2018

Zámerom je realizovať edukačné aktivity, ktoré poskytnú priestor na vzdelávanie detí v oblasti ľudového umenia formou cyklu remeselných tvorivých dielní. Cieľom je vytvoriť pre najmladšiu generáciu možnosti na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a rozvíjanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a ľudovému umeniu trenčianskeho regiónu.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Prašice, Slovenská republika / 26.09.2018 - 30.09.2018

Pokračovanie jesenného vzdelávania mladých muzikantov z Nitrianskeho kraja počas 5-dňových tvorivých dielní pre detské a mládežnícke ľudové hudby.

viac o projekte


Malí remeselníci

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 25.09.2018

Zámerom projektu je tvorivou, hravou formou priblížiť deťom a mládeži z Malaciek a okolia kultúrne dedičstvo regiónu prostredníctvom tvorivých dielní organizovaných v priestoroch Mestského centra kultúry Malacky. Jednotlivé remeslá budú prezentovať primárne remeselníci zapísaní v zozname ÚĽUV, ktorí disponujú lektorskými skúsenosťami. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci ZŠ z Malaciek a okolia, študenti SŠ, gymnázií, žiaci zo školských družín.

viac o projekte


Učíme sa umeniu

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 25.09.2018

Stretnutie členov klubu výtvarníkov v RKC v Prievidzi, ktoré sa koná každý mesiac pod vedením Mgr. Jany Ficovej - téma Stredoveká maľba

viac o projekte


Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 25.09.2018

Druhý seminár z cyklu metodických seminárov v oblastiach umeleckého prednesu a rétoriky v roku 2018 určený učiteľom slovenského jazyka a literatúry - okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Cieľom vzdelávacieho podujatia je motivovať a vzdelávať pedagógov všetkých typov škôl ale i širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o túto oblasť. Zároveň vzniká priestor na priblíženie inovatívnych metód a prístupov, ktoré je potrebné prezentovať a pomôcť tým pedagógom, ktorý sa venujú práci s mladými recitátormi.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Klasov, Slovenská republika / 24.09.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami a históriou Požitavia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte