Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.11.2018

Vzdelávacie aktivity v Košiciach pre odbornú a širokú verejnosť nielen z mesta, ale aj z regiónu, kraja, ba dokonca mimo neho.

viac o projekte


II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 23.11.2018

Zámerom cyklických stretnutí je utvrdzovať a rozvíjať zručnosti umeleckého a dram. slova, viesť deti a mládež na Žitnom ostrove k zlepšeniu úrovne používania slovenského jazyka. Interaktívny workshop umožní pedagógom a žiakom využívať nadobudnuté poznatky na skvalitnenie výsledkov interpretačnej tvorby ZŠ, Gymnázií mesta Dunajská Streda a jeho okolia.

viac o projekte


XVII. Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 23.11.2018 - 26.11.2018

Podujatie je nesúťažnou prehliadkou chrámových speváckych zborov, ako i neprofesionálnych výtvarníkov z rôznych regiónov Slovenka.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 23.11.2018

Vzdelávacie aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, remeselné dielne, hudobné dielne, tanečné dielne, spevácke dielne, ľudový odev, pre žiakov základných škôl a osemročné gymnázium v Hnúšti, workshop pre členov FS a záujemcov o folklór na témy: hudobné tradície - prezentácia gájd, súčasť ľudové odevu - parta, výroba zápästkov. Folklórny večer - prezentácia folklórnych kolektívov z regiónu, II. Gemersko - malohontská ľudová tancovačka s tanečnou dielňou.

viac o projekte


Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 22.11.2018

Tretí seminár z cyklu metodických seminárov v roku 2018, v oblasti umenia - tentokrát dramatického umenia a divadla určený pedagógom slovenského jazyka a literatúry, základných stredných škôl - okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Tento metodický seminár bude prebiehať pod názvom "Od výberu textu až po inscenačný tvar".

viac o projekte


Projekt Batyskaf 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 21.11.2018

Séria prednášok o okrajových žánroch a fenoménoch v hudbe

viac o projekte


Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 20.11.2018

METAMORFÓZY UMENIA – METAMORFÓZY V NÁS je projekt, ktorý chce sprostredkovať čo najširší rozsah informácií, poznatkov o súčasných trendoch v oblastiach umenia – tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tvorivá dramatika. Jednou z jeho aktivít sú aj POETICKÉ PREMENY, ktoré sú zamerané na rozširovanie poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a réžii divadiel poézie.

viac o projekte


Malí remeselníci

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 20.11.2018

Zámerom projektu je tvorivou, hravou formou priblížiť deťom a mládeži z Malaciek a okolia kultúrne dedičstvo regiónu prostredníctvom tvorivých dielní organizovaných v priestoroch Mestského centra kultúry Malacky. Jednotlivé remeslá budú prezentovať primárne remeselníci zapísaní v zozname ÚĽUV, ktorí disponujú lektorskými skúsenosťami. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci ZŠ z Malaciek a okolia, študenti SŠ, gymnázií, žiaci zo školských družín.

viac o projekte


100. výročie vzniku prvej Československej republiky

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 19.11.2018

Premietanie filmu pre školy, rozhovor prvého československého prezidenta so spisovateľom Karlom Čapkom.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 16.11.2018

Vzdelávacie aktivity v Košiciach pre odbornú a širokú verejnosť nielen z mesta, ale aj z regiónu, kraja, ba dokonca mimo neho.

viac o projekte


100. výročie vzniku prvej Československej republiky

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 16.11.2018 - 24.11.2018

Výstava originálnych plagátov a fotografií zberateľa Lukáša Kubičinu.

viac o projekte


Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 14.11.2018

Kultúrne Centrum Údolia Bodvy a Rudohoria pokračuje v organizovaní úspešného podujatia Tanečný dom.

viac o projekte


Malí remeselníci

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 13.11.2018

Zámerom projektu je tvorivou, hravou formou priblížiť deťom a mládeži z Malaciek a okolia kultúrne dedičstvo regiónu prostredníctvom tvorivých dielní organizovaných v priestoroch Mestského centra kultúry Malacky. Jednotlivé remeslá budú prezentovať primárne remeselníci zapísaní v zozname ÚĽUV, ktorí disponujú lektorskými skúsenosťami. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci z Malaciek a okolia. Prostredníctvom tvorivej činnosti získajú deti nové vedomosti, zručnosti a efektívne využijú voľný čas.

viac o projekte


dedovizeň z TURCA

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 13.11.2018 - 29.11.2018

V tieni komerčných podujatí a moderných žánrov kultúry sledujeme ústup prezentácie našich tradícií do úzadia kultúrneho diania na Slovensku. Deti nepoznajú zvyky vo svojej obci, vo svojom regióne. Ak sa tieto fenomény tradičnej ľudovej kultúry nepodchytia, môžu úplne zaniknúť. Táto situácia nás inšpirovala k príprave projektu, ktorého zámerom je zaujímavo a interaktívne pripomínať niektoré prejavy tradičnej ľudovej kultúry pomaly sa vytrácajúce z nášho života.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 10.11.2018

Stretnutia fotografov sú ideálne pre všetkých, ktorí chcú využiť technické vymoženosti svojho nového fotoaparátu, prevedieme záujemcov základným princípom tvorby fotografického obrazu, fungovaním DSLR a inými nastaveniami a cennými radami.

viac o projekte


FestMlaDych 2018 celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

Miesto a termín konania: Dolná Súča, Slovenská republika / 10.11.2018 - 11.11.2018

Cieľom súťaže a prehliadky je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby. Dôležitou projektovou aktivitou je odborný seminár, ktorý plní funkciu edukačnej časti podujatia a je prínosom pre vedúcich, dirigentov i súťažiacich.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.11.2018 - 08.12.2018

Teoreticko-praktické semináre pre vedúcich a členov folklórnych súborov a skupín v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre s odbornými lektormi etnochoreologičku Agátou Krausovou a tanečným pedagógom, choreografom Slavomírom Ondejkom.

viac o projekte


Rok kultúrneho dedičstva v Údolí Bodvy a Rudohoria

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 09.11.2018 - 10.11.2018

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) organizuje v piatok 9. novembra 2018 od 16:00 podujatie šicKE-košicKE (Stretnutie priateľov folklóru).

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 09.11.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


Vzdelávanie

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 09.11.2018 - 11.11.2018

Odborné vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu a rétoriky, formou tvorivej dielne pre učiteľov slovenského jazyka, pedagógov LDO a recitátorov (zároveň mladých rétorov) pod vedením štyroch odborných lektorov. Lektori: Mgr. art. Barbora Špániková Mgr. Petra Fridrichová, PhD. Mgr. Eliška Sadíleková Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.

viac o projekte


AMFO - 46. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnejfotografickej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.11.2018 - 25.11.2018

AMFO je celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum Bratislava. Koná sa už 46. ročník. Zapojiť sa do nej môžu amatérski fotografi zo Slovenska. Súťažia v troch vekových kategóriách - deti, mládež a dospelí. Hodnotení sú v čiernobielej, vo farebnej fotografii a multimediálnej prezentácii fotografií.

viac o projekte


Metodika folklóru

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 08.11.2018

Vzdelávacie aktivity v Košiciach pre odbornú a širokú verejnosť nielen z mesta, ale aj z regiónu, kraja, ba dokonca mimo neho.

viac o projekte


Projekt Batyskaf 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.11.2018

OSOBNÝ PRIESTOR JE NEDOTKNUTEĽNÝ Performatívna štúdia vzťahu diváka a perfomera v dejinách performancie. Aký je rozdieľ medzi perfomatívnym ja a civilným ja. Kde je hranica medzi osobným a performatívnym priestorom? Za ktorú hranicu divák neprejde?

viac o projekte


II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 08.11.2018

Zámerom cyklických stretnutí je utvrdzovať a rozvíjať zručnosti umeleckého a dram. slova, pokračovať v úspešnom projekte a viesť deti a mládež na Žitnom ostrove k zlepšeniu úrovne používania slovenského jazyka. Interaktívny workshop umožní pedagógom a žiakom využívať nadobudnuté poznatky na skvalitnenie výsledkov interpretačnej tvorby ZŠ, SOŠ a Gymnázií okresu Dunajská Streda.

viac o projekte


Bez hraníc

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 07.11.2018 - 10.11.2018

Vzdelávacie podujatie "Bez hraníc" predstavujú: edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie širokej verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít.

viac o projekte


Fotografia a Bratislava: 1839 – 1948

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.10.2018 - 31.05.2019

Projekt skúma históriu bratislavských fotografických ateliérov od roku 1839. Cieľom výskumu je spresniť a zoradiť doterajšie poznatky a pomocou moderných technológií prispieť k systematickejšiemu výskumu v tejto oblasti.

viac o projekte


Vzdelávanie

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 27.10.2018

Druhá aktivita projektu Základné výtvarné postupy skeletovej tvorby -– Mozaika, voľné pokračovanie v dvojrozmerných a trojrozmerných výtvarných riešeniach mozaiky a použitia mozaiky v exteriéri a interiéri. Výtvarné posuny v tvorbe mozaiky z keramického materiálu a skla ako výrazového prostriedku a umeleckého média s možnosťou vzniku inovatívneho výtvarného obrazu.

viac o projekte


Príbeh hudby - koncerty pre deti a mládež Bratislavského chlapčenského zboru so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.10.2018 - 27.10.2018

Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS pre vás pripravili výnimočný vzdelávací koncert pre celú rodinu. Pozývame vás osobne, či prostredníctvom online vysielania spoznať vzrušujúci príbeh, ktorý píše ľudstvo celé tisícročia. Na koncerte Príbeh hudby vás prevedieme jeho veselými i vážnymi zákutiami. Dozviete sa, ako asi znela praveká hudba, aký je rozdiel medzi hudbou klasicizmu a romantizmu, ako znie 40-hlasný spev, ale aj ako vyznať prostredníctvom hudby lásku.

viac o projekte


Vzdelávanie

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 26.10.2018 - 28.10.2018

V termíne 26. - 28. 10. 2018 sa v Bielom Potoku uskutoční filmársky plenér, ktorého cieľom je podpora kvality neprofesionálnej filmovej tvorby v Liptove. Plenér nadväzuje na minuloročné vzdelávanie filmárov, kde sa tvorcovia venovali hlavne kameramanskej tvorbe v interiéri a exteriéri . V tomto roku je workshop zameraný na dokumentárny film a jeho podžánre. Odborní lektori: Doc. Mgr. Peter Dimitrov, ArtD.; MgA. Roman Varga, MgA. Karel Koula.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 26.10.2018 - 27.10.2018

Hlavným zámerom tvorivých dielní je experimentálne prepojenie aktuálnych výtvarných stratégií, site-specific inštalácií, architektúry v symbióze s plainairom v tradičných výtvarných technikách.

viac o projekte


Do vesmíru

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 26.10.2018

Poďte s nami do vesmíru! Pre veľkých i malých sme pripravili zaujímavý multimediálny program s názvom Deň vo vesmíre, ktorý sleduje kroky človeka zo Zeme do vesmíru, jeho dennú rutinu, fungovanie organizmu, bežné i netradičné pracovné činnosti ale i oddych a zábavu. Súčasťou programu sú aj workshopy, v priebehu ktorých si môžete vyskúšať skafander, prácu astronautov či dennodenné tréningy. Podujatie bude zavŕšené pozorovaním našej najbližšej hviezdy Slnka.

viac o projekte


UČÍME SA SPOLU

Miesto a termín konania: Rimavské Brezovo, Slovenská republika / 25.10.2018

Viacgeneračné aktivity rôznych žánrov - tvorivé dielne, výstava, prehliadka záujmovej tvorivosti.

viac o projekte


Projekt Batyskaf 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.10.2018

cyklus prednášok a diskusíi s mladými dokumentárnymi tvorcami

viac o projekte


Odkaz A. I. Dobrianskeho pre súčasnosť

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 25.10.2018 - 28.10.2018

A.I. Dobriansky /20.12.1817-6.3.1901/ bol poslanec Uhorského snemu, priateľ štúrovcov a intelektuálov českého, ruského, srbského národného hnutia, sa pričinil o založenie Matice slovenskej, rusínskych i slovenských spolkov a podieľal sa na riešení vzťahov slovanských národov v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Tento projekt má za úlohu pripomenúť si jeho osobnosť a aktualizovať jeho odkaz ku súčasnej slovenskej, slovanskej i európskej realite.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 25.10.2018

Teoreticko-praktické semináre pre vedúcich detských folklórnych kolektívov v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre s odborým lektorom, tanečným pedagógom a choreografom Slavomírom Ondejkom.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.10.2018 - 28.11.2018

Spevácke dielne pre sólistov spevákov od 16 rokov v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre s hlasovou pedagogičkou Margitou Jágerovou.

viac o projekte


Projekt Batyskaf 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.10.2018

Cyklus prednášok o okrajových žánroch hudby a fenoménoch v nej

viac o projekte


Tradičná a miestna kultúra v podujatiach Rimavskej Soboty

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 24.10.2018 - 26.10.2018

V dňoch 24. - 26. 10. 2018 organizujeme v RS 24. ročník tradičného podujatia venovaného rozprávke a odkazu Pavla Dobšinského. Počas troch dní ponúkneme deťom divadelné predstavenie Lomidrevo na motívy pôvodnej rozprávky P. Dobšinského, nové predstavenie známej dvojice Smejko a Tanculienka, stredoškolákom bude venované divadelné pásmo o bratoch Chalúpkovcoch Ja a môj brat. Súčasťou programu bude vyhodnotenie regionálnej literárnej súťaže, prednáška, výtvarná dielňa i čítanie rozprávok v MŠ.

viac o projekte


Do vesmíru

Miesto a termín konania: Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika / 24.10.2018

Poďte s nami do vesmíru! Pre veľkých i malých sme pripravili multimediálny program s názvom Z Kysúc do vesmíru. Program vás prevedie životnou púťou známeho astronauta so slovenskými koreňmi E. A. Cernana. Jeho starí rodičia pochádzali z malej dedinky na Kysuciach. E.A. Cernan sa zúčastnil viacerých vesmírnych misí a jeho profesionálna kariéra je veľmi zaujímavá. Súčasťou programu sú aj workshopy, v priebehu ktorých si môžete vyskúšať skafander, prácu astronautov či dennodenné tréningy.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Maňa, Slovenská republika / 23.10.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami a históriou Požitavia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte