Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Keď rozprávajú .... spomienky a tradície

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.01.2018 - 17.12.2018

Hornozemplínske osvetové stredisko organizuje v tomto roku posledný - 4. tanečný dom. Lektormi tančeného domu budú sólisti tanečníci z FS Vranovčan - Ondrej Varga a Anežka Kochanová. Vyučovanými tancami budú tance zo Zemplína.

viac o projekte


Hviezdoslavov Kubín - 64. ročník, krajské kolo súťaže detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.01.2018 - 30.06.2018

Podujatie je krajského charakteru - je to súťaž detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Takáto súťaž sa koná v každom kraji. Hviezdoslavov Kubín je najvýznamnejšou celoštátnou postupovou súťažou v prednese detí, študentov stredných škôl a dospelých na Slovensku, kde sa konajú krajské kolá. Cieľom je spoznávať literárne hodnoty, učiť sa samostatnej tvorivej činnosti, kultivovať svoj jazykový prejav, získavať istotu pri verejnom vystupovaní.

viac o projekte


Hviezdoslavov Kubín - 64.ročník, krajské kolo súťaže pre recitátorov IV. - V. kategória

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.01.2018 - 30.06.2018

Podujatie je krajského charakteru - je to súťaž recitátorov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Takáto súťaž sa koná v každom kraji. Hviezdoslavov Kubín je najvýznamnejšou celoštátnou postupovou súťažou v prednese detí, študentov stredných škôl a dospelých na Slovensku, kde sa konajú krajské kolá. Cieľom je spoznávať literárne hodnoty, učiť sa samostatnej tvorivej činnosti, kultivovať svoj jazykový prejav, získavať istotu pri verejnom vystupovaní.

viac o projekte


Hviezdoslavov Kubín - 64.ročník, krajské kolo súťaže pre recitátorov I. - III. kategória

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 01.01.2018 - 30.06.2018

Podujatie je krajského charakteru - je to súťaž recitátorov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Takáto súťaž sa koná v každom kraji. Hviezdoslavov Kubín je najvýznamnejšou celoštátnou postupovou súťažou v prednese detí, študentov stredných škôl a dospelých na Slovensku, kde sa konajú krajské kolá.Cieľom je spoznávať literárne hodnoty, učiť sa samostatnej tvorivej činnosti, kultivovať svoj jazykový prejav, získavať istotu pri verejnom vystupovaní.

viac o projekte


Vzdelávanie

Miesto a termín konania: Demänovská Dolina, Slovenská republika / 01.01.2018 - 31.12.2018

Trojdňový fotografický plenér zameraný na dokumentárnu fotografiu. Odborní lektori: Mgr. art. Róbert Kočan, Tomáš Telepák, Pavol Staník

viac o projekte


Umenie v kocke

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.01.2018 - 31.12.2018

Cieľom projektu je naučiť tých, ktorí svoj talent rozvíjajú v umení rozšíriť svoje skúsenosti a poznatky v oblasti herectva, umeleckého prednesu, rétoriky, hudby. Nové získané skúsenosti od profesionálnych lektorov odovzdať a zúročiť pri príprave nových podujatí.

viac o projekte


Vzdelávanie

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 01.01.2018 - 31.12.2018

Ateliér v prírode - medzinárodný trojdňový výtvarný plenér zameraný na techniku maľby a grafiky.

viac o projekte


Vzdelávanie

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.01.2018 - 31.12.2018

Cyklické tvorivé dielne pod vedením odborného lektora, kde s vedomím tradičných výtvarno-technologických postupov vieme pochopiť súčasné posuny vo vytváraní nových foriem spracovania výrobných hmôt a ich aplikáciu v súčasných výtvarno-estetických trendoch a potrebách moderného človeka.

viac o projekte


Tancuj, tancuj - celoštátna postupová súťaž choreografií folklórnych kolektívov

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 11.12.2017 - 12.12.2017

Celoštátna postupová súťaž choreografií folklórnych kolektívov. Vytvorenie priestoru pre prezentáciu aktívnej tvorby choreografov, konfrontáciu smerovania choreografickej tvorby v amatérskych folklórnych kolektívoch, zachovávanie štýlu, lokálnej a regionálnej znakovosti v choreografickej tvorbe, výmenu skúseností pri odbornom hodnotení. Cieľom prehliadky je uchovávanie, rozvíjanie a šírenie ľudovej kultúry Slovenska, vyzdvihnutie - ocenenie úspešnej choreografickej tvorby.

viac o projekte


Výtvarné technologické postupy intermediálnej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 09.12.2017

Cyklické tvorivé dielne pod vedením odborných lektorov z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov s vedomím tradičných výtvarno-technologických postupov. V oblasti výtvarných remeselných techník pokračujeme v úspešnom projekte z minulého roku, s posunom k novým dimenziám intermediálnej tvorby.

viac o projekte


Literárna Senica Ladislava Novomeského2017

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 07.12.2017

Celoslovenská autorská súťaž Literárne Senica Ladislava Novomeského 2017 - XXXI.ročník pre všetky vekové kategórie v žánroch poézia, próza, eseje, krátke dramatické útvary. Podujatie sa uskutoční v Senici v Záhorskej knižnici a v Záhorskej galérii.

viac o projekte


Muzikanti kde ste?

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 03.12.2017

Séria dielní pre mladých muzikantov nie len z regiónu Liptov. Vytvorenie komplexnej celoročnej edukačnej aktivity zameranej na predníka - primáša ľudovej hudby a huslistov detských a mládežníckych folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Víno v prameňoch

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 03.12.2017 - 01.12.2017

Vinohradníci z Rače za Márie Terézie tvrdo bojovali o cenu svojej práce.

viac o projekte


Poetické premeny - tvorivé dielne pre členov divadiel poézie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 16.11.2017

Cyklus tvorivých dielní pre recitátorov stredných a vysokých škôl venujúcich sa umeleckému prednesu a práci v divadle poézie z okresov Prešov a Sabinov je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a režírovaní divadiel poézie. Cieľovou skupinou sú študenti stredných a vysokých škôl.

viac o projekte


Poetické premeny - tvorivé dielne pre členov divadiel poézie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 16.11.2017

Cyklus tvorivých dielní pre recitátorov stredných a vysokých škôl venujúcich sa umeleckému prednesu a práci v divadle poézie z okresov Prešov a Sabinov je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a režírovaní divadiel poézie. Cieľovou skupinou sú študenti stredných a vysokých škôl.

viac o projekte


Poetické premeny - tvorivé dielne pre členov divadiel poézie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 16.11.2017

Podujatie Poetické premeny si kladie za cieľ rozširovanie poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a réžii divadiel poézie. Aktivitou chceme prispieť k rozvíjaniu kultúry umeleckého slova v interpretačnej podobe, osobnosti študentov, vyššej úrovne naštudovaných inscenácií, využitiu poznatkov na skvalitnenie kultúrneho života v regióne. Cieľovými skupinami sú študenti stredných a vysokých škôl.

viac o projekte


Reprízy, diskusie, workshopy divadla NOMANTINELS s témami ľudských práv

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.11.2017

rispieť k pozitívnemu zviditeľňovaniu LGBTI ľudí a tolerancie rôznych menšín v spoločnosti prostredníctvo repríz divadla a odborných diskusií s expertmi na ľudské práva a divadlo; tiež komunikovať tému násilia na ženách; rozpútať diskusiu medzi mladými ľuďmi (SŠ a VŠ) a širokou verejnosťou o problémoch LGBTI ľudí s cieľom ovplyvnenia verejnej mienky

viac o projekte


Výtvarné technologické postupy intermediálnej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 11.11.2017

Cyklické tvorivé dielne pod vedením odborných lektorov z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov s vedomím tradičných výtvarno-technologických postupov. V oblasti výtvarných remeselných techník pokračujeme v úspešnom projekte z minulého roku, s posunom k novým dimenziám intermediálnej tvorby.

viac o projekte


Metodické stretnutie pre vedúcich dedinských folklórnych skupín Banskobystrického kraja

Miesto a termín konania: Prenčov, Slovenská republika / 10.11.2017 - 11.11.2017

Metodické stretnutie pre vedúcich dedinských folklórnych skupín je výchovno-vzdelávacie a zároveň kultúrno-spoločenské podujatie.

viac o projekte


AMFO 2017 - celoštátna súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 03.11.2017 - 24.11.2017

AMFO je celoštátna postupová súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum Bratislava. V tomto roku sa koná 45. ročník. Zapojiť sa do nej môžu amatérski fotografi zo Slovenska, ktorí súťažia vo vekových kategóriách deti, mládež a dospelí. Hodnotení sú v čiernobielej a vo farebnej fotografii. Osobitnú kategóriu tvorí multimediálna prezentácia fotografií. Tento rok postúpilo do celoštátneho kola 454 autorov s viac ako sedemsto dielami, z ôsmich krajov Slovenska.

viac o projekte


Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri Plstenie a splsťovanie

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 30.10.2017

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave organizuje odborno-vzdelávací interaktívny seminár, ktorý je zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie. Účastníkmi seminára môžu byť pedagógovia materských a základných škôl, záujemcovia z kultúrnych inštitúcií a remeselníckych združení. Jeho cieľom je vzdelávať pedagógov a vedúcich remeselníckych dielní v oblasti histórie týchto remesiel ako aj praktického využitia ich odkazu a zručnosti v súčasnosti.

viac o projekte


Víno v prameňoch

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.10.2017

Verejná prednáška v Bratislave- Vajnoroch o dejinách vinohradníctva a vína spojená s prezentáciou vín miestnych vinohradníkov.

viac o projekte


Muzikanti kde ste?

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 28.10.2017 - 29.10.2017

Séria dielní pre mladých muzikantov nie len z regiónu Liptov. Vytvorenie komplexnej celoročnej edukačnej aktivity zameranej na predníka - primáša ľudovej hudby a huslistov detských a mládežníckych folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Výtvarné kreácie kreatívne!

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 26.10.2017

výtvarný workshop pre seniorov zo zariadenia soc. služieb Jeseň života v Leviciach

viac o projekte


Výtvarné technologické postupy intermediálnej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 21.10.2017

Cyklické tvorivé dielne pod vedením odborných lektorov z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov s vedomím tradičných výtvarno-technologických postupov. V oblasti výtvarných remeselných techník pokračujeme v úspešnom projekte z minulého roku, s posunom k novým dimenziám intermediálnej tvorby.

viac o projekte


Poetické premeny - tvorivé dielne pre členov divadiel poézie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 18.10.2017

Cyklus tvorivých dielní pre recitátorov stredných a vysokých škôl venujúcich sa umeleckému prednesu a práci v divadle poézie z okresov Prešov a Sabinov je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a režírovaní divadiel poézie, Cieľovou skupinou sú študenti stredných a vysokých škôl.

viac o projekte


Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri Plstenie a splsťovanie

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 13.10.2017

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave organizuje odborno-vzdelávací interaktívny seminár, ktorý je zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie. Účastníkmi seminára môžu byť pedagógovia materských a základných škôl, záujemcovia z kultúrnych inštitúcií a remeselníckych združení. Jeho cieľom je vzdelávať pedagógov a vedúcich remeselníckych dielní v oblasti histórie týchto remesiel ako aj praktického využitia ich odkazu a zručnosti v súčasnosti.

viac o projekte


Výtvarné kreácie kreatívne!

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 12.10.2017

Kreatívny workshop pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Spojenej škole internátnej v Leviciach.

viac o projekte


Drevo v rukách ženy

Miesto a termín konania: Štiavnické Bane, Slovenská republika / 06.10.2017 - 08.10.2017

Podujatie Drevo v rukách ženy je tvorivý víkend, ktorý je zameraný na prezentáciu a výučbu tradičných techník, pri ktorých ženy využívali drevené pomôcky.

viac o projekte


Projekt made in pod holým nebom III.

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 06.10.2017 - 07.10.2017

Tvorivá výtvarná dielňa s experimentálnym zameraním v uliciach mesta Lučenec.

viac o projekte


Drevo v rukách ženy

Miesto a termín konania: Štiavnické Bane, Slovenská republika / 06.10.2017 - 08.10.2017

Tvorivý víkend zameraný na tradičné výtvarné a remeselné techniky pri ktorých sa využívali drevené pomôcky.

viac o projekte


Živé múzeum VI.- Tradičné remeslo valchárov a súkenníkov na Gemeri Plstenie a splsťovanie

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 02.10.2017

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave organizuje odborno-vzdelávací interaktívny seminár, ktorý je zameraný na tému tradičného valchárstva a súkenníctva na Gemeri – plstenie a splsťovanie. Účastníkmi seminára môžu byť pedagógovia materských a základných škôl, záujemcovia z kultúrnych inštitúcií a remeselníckych združení. Jeho cieľom je vzdelávať pedagógov a vedúcich remeselníckych dielní v oblasti histórie týchto remesiel ako aj praktického využitia ich odkazu a zručnosti v súčasnosti.

viac o projekte


Sviatok slovenčiny Pri príležitosti ROKU JOZEFA MILOSLAVA HURBANA Cyklus tvorivých dielní

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 01.10.2017 - 31.10.2017

Projekt je jedinečným počinom na realizáciu kultúrno - osvetových aktivít v tomto národnostne zmiešanom regióne, s cieľom podporiť neformálne vzdelávanie a pestovanie slovenského umeleckého slova, recitáciu a dramatizovaný prednes.

viac o projekte


Muzikanti kde ste?

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 30.09.2017

Séria dielní pre mladých muzikantov nie len z regiónu Liptov. Vytvorenie komplexnej celoročnej edukačnej aktivity zameranej na predníka - primáša ľudovej hudby a huslistov detských a mládežníckych folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Miznúci svet

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 24.09.2017

Projekt reflektuje a zvýznamňuje postavenie občanov - seniorov mesta Humenné, integruje ich do aktivít, ktoré podporujú ich vzťah prostredníctvom odkrývania spomienok a reflexií v podobe osobných príbehov v tematicky koncipovanom programe slova, hudby, spevu a divadelného prejavu. Zachytené spomienky majú aj svoju tlačenú formu.

viac o projekte


Výtvarné technologické postupy intermediálnej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 23.09.2017

Cyklické tvorivé dielne pod vedením odborných lektorov z radov profesionálnych výtvarníkov a umelcov s vedomím tradičných výtvarno-technologických postupov. V oblasti výtvarných remeselných techník pokračujeme v úspešnom projekte z minulého roku, s posunom k novým dimenziám intermediálnej tvorby.

viac o projekte


Poetické premeny - tvorivé dielne pre členov divadiel poézie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 22.09.2017

Cyklus tvorivých dielní pre recitátorov stredných a vysokých škôl venujúcich sa umeleckému prednesu a práci v divadle poézie z okresov Prešov a Sabinov je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a režírovaní divadiel poézie, a tým dosiahnuť vyššiu úroveň naštudovaných prednesov a inscenácií. Cieľovou skupinou sú študenti stredných a vysokých škôl.

viac o projekte


Múzy v uliciach VII.

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 21.09.2017 - 23.09.2017

Zámerom projektu je spojiť a predstaviť umelecké talenty, ktoré tvoria v našom meste. Ide o amatérskych umelcov, ktorí uvítajú možnosť prezentovať svoju tvorbu na spomínanom, a nimi obľúbenom podujatí. Cieľom je symbolické spojenie umeleckých výstupov rôznych žánrov a druhov a následné predstavenie čadčianskej verejnosti, v jednom priestore a čase.

viac o projekte


XXII. Gorazdove organové dni - celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov

Miesto a termín konania: Sielnica, Slovenská republika / 21.09.2017 - 23.09.2017

Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov organistov.

viac o projekte


Prievidzské zborové dielne

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 15.09.2017 - 17.09.2017

Trojdňové školiteľské podujatie záujemcov o zborový spev, ktoré je určené členom speváckych zborov aj jednotlivcom – záujemcom o zborový spev. Podujatie je organizované vo forme tvorivých dielní so zameraním na tri oblasti zborovej tvorby – sakrálnu, ľudovú hudbu a súčasné trendy v zborovom speve pod vedením renomovaných a skúsených slovenských dirigentov - Jána Glosa, Alfonza Poliaka a Moniky Bažíkovej.

viac o projekte