Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.07.2018

Tanečný tábor ľudového tanca.

viac o projekte


Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Lysá pod Makytou, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.11.2018

Inšpirované tradíciou tvorivý workshop v rámci DROTÁRSKEHO SYMPÓZIA počas 23. ročníka FOLKLÓRNEJ LYSEJ realizovanom v rámci projektu: Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva. Inšpirované tradíciou - tvorivý workshop, ktorého cieľom je prezentácia tradičnej ľudovej kultúry, oživovanie tradičných remesiel. Formou edukačno-tvorivých dielní a priamej konfrontácie s výrobcami priblížiť deťom, mládeži i širokej verejnosti staré technológie a postupy pretrvávajúce po stáročia.

viac o projekte


Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Lysá pod Makytou, Slovenská republika / 01.07.2018 - 30.11.2018

Inšpirované tradíciou tvorivý workshop v rámci DROTÁRSKEHO SYMPÓZIA počas 23. ročníka FOLKLÓRNEJ LYSEJ realizovanom v rámci projektu: Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva. Inšpirované tradíciou - tvorivý workshop, ktorého cieľom je prezentácia tradičnej ľudovej kultúry, oživovanie tradičných remesiel. Formou edukačno-tvorivých dielní a priamej konfrontácie s výrobcami priblížiť deťom, mládeži i širokej verejnosti staré technológie a postupy pretrvávajúce po stáročia.

viac o projekte


Ako sa stať kozmonautom

Miesto a termín konania: Kaluža, Slovenská republika / 01.07.2018 - 07.07.2018

Letný astronomický tábor 2018. S tématickým zameraním na život kozmonauta a jeho povinnosti a so sprievodnými výletmi.

viac o projekte


Učíme sa umeniu

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.08.2018

Tvorivé leto - cyklus 8 prázdninových tvorivých dielní pre deti v oblasti výtvarného umenia, hudby, detskej dramatickej tvorivosti a tanca

viac o projekte


TRADIČNE NETRADIČNE multi-žánrová autorská výstava Gabriely Kováčovej a Tibora Praštiaka

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.07.2018 - 31.12.2018

Multi-žánrová výstava umeleckých diel keramikárky Gabriely Kováčovej z Dúbravy a rezbára Tibora Praštiaka z Liptovských Vlách. Súčasťou výstavy je aj krátky dokumentárny film Vladimíri Hradeckej z Living documentary o autoroch. Gabriela Kováčová a Tibor Praštiak dlhodobo spolupracujú pri tvorbe rôznych dizajnérskych predmetov, kde spájajú keramiku s drevom do rôznych podôb. Tvoria tradičné úžitkové predmety (stoly s mozaikami, zrkadlá, rôzne misy, šperky...) netradičným spôsobom.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Tesárske Mlyňany, Slovenská republika / 28.06.2018

Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami Požitavia.

viac o projekte


KRONIKA 2018 – workshopy pre obecných kronikárov

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 28.06.2018

Ak má kronikár zvládnuť všetky činnosti pre úspešné naplnenie svojho poslania, je pre neho dôležité systematické vzdelávanie. Zámerom workshopov pod názvom Kronika 2018 je vytvárať príležitosť k aktívnemu vzdelávaniu kronikárov so zreteľom na zvýšenie kompetencie tvorcov kroník. Zdokonaľovanie kronikárskej práce pod gesciou skúsených odborníkov umožní zúčastneným začínajúcim ako aj pokročilejším kronikárom osvojiť si nové poznatky a zručnosti.

viac o projekte


Tradičná a miestna kultúra Hontu

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 28.06.2018 - 29.06.2018

Zámerom tvorivej dielne je prezentovanie málo teórie a mnoho praktických ukážok, ako sa stavalo obydlie na prelome 19. a 20. Storočia. Tvorivá dielňa bude mať edukačný charakter, vo vzťahu k ľudovým stavbám a kultúry bývania v autentickom prostredí hrušovskej lazníckej usadlosti. Základom je tradičný materiál – drevo a trstina.

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 28.06.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia.

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 26.06.2018

Tvorivá dielňa v umeleckom prednese pre deti a mládež, podujatie organizuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš.

viac o projekte


Malí remeselníci

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 25.06.2018

Zámerom projektu je tvorivou, hravou formou priblížiť deťom a mládeži z Malaciek a okolia kultúrne dedičstvo regiónu prostredníctvom tvorivých dielní organizovaných v priestoroch Mestského centra kultúry Malacky, najmä v Tvorivom ateliéri MCK. Tvorivé dielne prebiehajú raz mesačne. Jednotlivé remeslá prezentujú primárne remeselníci zapísaní v zozname ÚĽUV. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci ZŠ z Malaciek a okolia.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 25.06.2018

Séria tvorivých workshopov a prezentácií detského divadla pre deti a ich vedúcich.

viac o projekte


Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Papradno, Slovenská republika / 24.06.2018 - 30.11.2018

- realizácia kultúrno-osvetových aktivít - realizácia vzdelávacích aktivít FOLKLÓRNE HODNOTY NA STREDNOM POVAŽÍ Tanečno-hudobno-spevný seminár lektori: Lenka Konečná, Helena Záhradníková, Roman Bienik Malá škola tanca Kultúrny dom, Papradno. V závere festivalu sa uskutoční Malá škola tanca- Kultúrny dom Papradno.

viac o projekte


Spoznávajme hodnoty a tradície kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Papradno, Slovenská republika / 24.06.2018 - 30.11.2018

FOLKLÓRNE HODNOTY NA STREDNOM POVAŽÍ Tanečno-hudobno-spevný seminár lektori: Lenka Konečná, Helena Záhradníková, Roman Bienik Malá škola tanca Kultúrny dom, Papradno. V závere festivalu sa uskutoční Malá škola tanca- Kultúrny dom Papradno. - realizácia kultúrno-osvetových aktivít - realizácia vzdelávacích aktivít

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 23.06.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


Divadlo nás baví aj baví.

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 20.06.2018

Naši Brémski muzikanti.

viac o projekte


Požitavie, ako ho nepoznáme

Miesto a termín konania: Vráble, Slovenská republika / 19.06.2018

Prednáška sa uskutoční prostredníctvom prezentácie sprevádzanej hovoreným slovom účinkujúcich. Cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Požitavie predstavíme od prameňa rieky Žitavy až po jej ústie v Martovciach. Poslucháči sa tiež dozvedia, kde sa rieka Žitava vlievala do Dunaja v dávnej minulosti, oboznámia sa s históriou a zaujímavosťami, archeologickými lokalitami a prvenstvami regiónu.

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 19.06.2018

Cieľom je vytvoriť priestor pre dialóg v súvislosti s historickou reflexiou objektu starobylého kláštora na Veľkej Skalke, ktorý v sebe skrýva okrem magickej atmosféry aj viacero kultúrno-historických odkazov nielen v slovenskom, ale aj v stredoeurópskom kontexte. Hlavnou aktivitou je vzdelávací kultúrno-historický seminár zameraný na tému pozorovania hviezd a zvláštnych úkazov na oblohe, ktoré boli veľmi sledovanou spoločenskou témou vo všetkých historických obdobiach.

viac o projekte


ORA ET ARS - SKALKA 2018

Miesto a termín konania: Skalka nad Váhom, Slovenská republika / 18.06.2018 - 15.10.2018

Snahou organizátorov sympózia ORA ET ARS je vytvoriť adekvátny priestor na nadviazanie medzinárodného, zmysluplného umeleckého výtvarného a literárneho dialógu v súvislosti s historickou reflexiou miesta - starobylého kláštora na Veľkej Skalke, ktorý píše svoju históriu už od 11. storočia.

viac o projekte


KREATIV-IN - kreativita a inovácia v kultúre - vzdelávanie pre pracovníkov v kultúre

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.06.2018 - 18.09.2018

Interaktívne vzdelávacie workshopy pre pracovníkov v kultúre pokračujú svojou druhou časťou aj v septembri v dňoch 17. a 18. 9. 2018 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

viac o projekte


KREATIV-IN - kreativita a inovácia v kultúre - vzdelávanie pre pracovníkov v kultúre

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.06.2018 - 18.09.2018

Pre pracovníkov v kultúre, predovšetkým v osvetových strediskách Nitrianskeho kraja, organizujeme v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre štyri na seba nadväzujúce workshopy. Témou bude sprevádzať PhDr. Marián Štermenský, PhD., odborník vo vzdelávaní dospelých s medzinárodnými skúsenosťami. Zámerom projektu je podnietiť a rozvinúť kreatívne myslenie a prístup pri tvorbe podujatí.

viac o projekte


ORA ET ARS - SKALKA 2018

Miesto a termín konania: Skalka nad Váhom, Slovenská republika / 18.06.2018 - 15.10.2018

Snahou organizátorov sympózia ORA ET ARS je vytvoriť adekvátny priestor na nadviazanie medzinárodného, zmysluplného umeleckého výtvarného a literárneho dialógu v súvislosti s historickou reflexiou miesta - starobylého kláštora na Veľkej Skalke, ktorý píše svoju históriu už od 11. storočia.

viac o projekte


Rozpoviem ti príbeh

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 16.06.2018 - 23.06.2018

Prvé zábavno vzdelávacie podujatie s názvom Rozpoviem ti príbeh na podporu čítania s porozumením určené deťom vekovej kategórie 5 - 7 rokov a rodičom. Druhé podujatie bude mať podobnú skladbu programu. len bude určené vekovej kategórii detí od 8 do 14 rokov.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 15.06.2018 - 16.06.2018

Tvorivá dielňa pre dospelých zameraná na tvorbu obrazov z tradičného materiálu - vlny.

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 14.06.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


Klasika na scéne III.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 14.06.2018

Prostredníctvom projektu Klasika na scéne III. si kladieme za cieľ neformálnym spôsobom priblížiť klasickú hudbu širšej verejnosti. Projekt pozostáva z piatich tematicky zameraných stretnutí, na ktorých zaznejú hudobné diela klasikov, ale i súčasných autorov. Jednotlivé hudobno-poetické stretnutia so zameraním na prezentáciu klasickej hudby, doplnené poetickým slovom chceme venovať významným hudobným osobnostiam pochádzajúcim z regiónu Turiec.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI; edukatívno - umelecké aktivity podporujúce rozvoj osobnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 14.06.2018

Zámerom projektu je formou edukatívno- umeleckých aktivít v oblasti divadla, výtvarníctva, umeleckej fotografie a multimediálneho umenia podporovať rozvoj osobnosti detí, mládeže a dospelých v našom regióne. Cieľom projektu je podporiť a rozvíjať kreativitu, komunikáciu a umelecké cítenie, poskytnúť alternatívu trávenia voľného času s výchovno-vzdelávacím rozmerom, motivovať ich , aby našli cestu k svojím záľubám a aby rozvíjali svoje nadanie.

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 14.06.2018 - 16.06.2018

Edukačno-prezentačné fotografické podujatie Letný foto fest 2018.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 12.06.2018 - 18.06.2018

Ponuka kultúrno-vzdelávacích aktivít Novohradského osvetového strediska so sídlom v Lučenci, súčasťou ktorej sú aj literárne tvorivé dielne pre deti.

viac o projekte


Cineama -26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.06.2018 - 10.06.2018

Cieľ 26. ročníka Cineama - propagácia slovenskej neprofesionálnej filmovej produkcie doma i v zahraničí, stretnutie s filmovými dielami, ich tvorcami, odbornými porotcami, lektormi a hosťami filmového umenia, predstaviť Cineamu v jej komplexnosti –verejné prezentácie filmov, rozborové semináre, konzultácie, diskusie, medzinárodná konferencia, sprievodný program Cieľové skupiny - filmoví tvorcovia - deti, mládež, dospelí

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.06.2018

Tvorivé dielne pre detské spevácke kolektívy pre deti od 5 do 10 rokov s lektorkou Máriou Strakovou.

viac o projekte


Medzinárodná letná škola zážitkovej archeológie

Miesto a termín konania: Partizánska Ľupča, Slovenská republika / 02.06.2018

Workshop je zameraný na tvorbu a prípravu pravekej v ruke modelovanej keramiky s predlohami v mladšej a neskorej dobe kamennej

viac o projekte


Etno Fest Lysá Hora 2018

Miesto a termín konania: Vyšný Kazimír, Slovenská republika / 02.06.2018 - 03.06.2018

Etno Fest Lysá Hora 2018 je jasne vyprofilovaný projekt s jasným smerovaním vychádzajúcim z tradície tanca, spevu, remesla, či dobrého jedla. Otvorí festivalovú sezónu a poskytne priestor pre prezentáciu tvorby domácich folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.06.2018 - 31.12.2018

Metodické CD a DVD k výučbe ľudových tancov z dolného Liptova, Liptovské Sliače, Stankovany, Komjatná

viac o projekte


Výtvarné spektrum 2018 - krajské kolo súťaže (Prešovský kraj)

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 01.06.2018 - 29.06.2018

Postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum predstavuje priestor pre konfrontáciu amatérskych umelcov z celého Slovenska. Zámerom je vzdelávanie jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby. Krajské postupové kolo má tieto aktivity: súťaž (s regionálnymi kolami); výstava (počas vernisáže verejné vyhlásenie výsledkov súťaže); odborný seminár.

viac o projekte


Tradície Hontu v srdciach troch generácií

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 01.06.2018 - 30.11.2018

V spolupráci s členmi Denného centra seniorov organizujeme VI. ročník Folklórneho festivalu seniorov. Programovú skladbu sme obohatili o spoločný program seniorov a vnúčat na jednom pódiu. Sprievodnými aktivitami je divadelné predstavenie pre deti, ukážky tradičných remesiel a ručných prác starých rodičov, člnkovanie po rieke Ipeľ, zábavno-športové aktivity pri rieke Ipeľ. Podujatie pomôže zbúrať bariéry medzi čoraz častejšie izolovanými staršími ľuďmi a spoločnosťou.

viac o projekte


AMFO 2018 - krajská súťažná prehliadka amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.06.2018 - 29.06.2018

Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografie AMFO 2018 dáva autorom príležitosť na prezentáciu a konfrontáciu svojej tvorby.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Miesto a termín konania: Vinica, Slovenská republika / 01.06.2018 - 03.06.2018

Tvorivá dielňa vytvára priestor pre záujemcov o zdokonalenie sa v amatérskom umení v oblasti výtvarníctva, filmu a fotografie. Kvalifikovaní lektori a inšpiratívne prostredie poskytnú ideálne prostredie pre tvorbu.

viac o projekte


II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 01.06.2018 - 14.12.2018

Projekt II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní - cieľom je podporiť neformálne vzdelávanie a pestovanie slovenského umeleckého slova, recitáciu a dramatizovaný prednes sme naplnili. V roku 2018 plánujeme pokračovať v tomto mimoriadne úspešnom projekte a rozvíjať umelecké slovo so žiakmi, študentami a pedagógmi. Je to základňa ďalších tvorivých podujatí v okrese.

viac o projekte