Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Krátky opis
16.3. 2019 Deň hvezdárne v KOS v rámci Medzinárodného dňa hvezdární a planetárií.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vesmír všetkými zmyslami - prednáška Ivana Bellu, 1. slov. kozmonauta

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
16.03.2019

Popis projektu

Krajské osvetové stredisko v Nitre sa od roku 2015 zapája do Medzinárodného dňa hvezdární a planetárií bohatým programom. V tomto roku privítame významného hosťa - 1. slovenského kozmonauta Ivana Bellu, ktorý porozpráva o svojej príprave a lete do vesmíru a o jeho úlohe v rámci medzinárodnej posádky. Prednáška s besedou je finančne podporená z verejných zdrojov v rámci projektu FPU. Ostatné aktivity na Dni hvezdárne v KOS sú uskutočnené s dobrovoľníckym vkladom Slovenského zväzu astronómov, firmy TROMF B. Bystrica, modelárov zo Sľažian a našich dobrovoľníkov. Na návštevníkov čakajú astronomické prednášky, filmy, modely, meteority, modely rakiet, tvorivé dielne pre deti od troch rokov a mládež, zážitkový tréning - ako sa stať kozmonautom a počas dňa prebieha súťaž o ceny. Sprievodnou aktivitou je výstava prác detí okresu Nitra pod názvom Vesmír očami detí z postupovej celoslovenskej výtvarnej súťaže.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
26 920,00 €

Výška podpory:
23 000,00 €