Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Krátky opis
Pracovné stretnutie projektového tímu s odbornými garantmi, spoločné vzdelávanie sa v oblasti problematiky obliekania sa v historickom období cca 100 rokov v regióne severného Hontu, konkrétne siedmych obcí (Prenčov, Beluj, Baďan, Počúvadlo, Kráľovce-Krnišov, Žibritov. Stretnutie s miestnymi obyvateľmi nositeľmi tradícií, ktorí zachovávajú a udržujú spomenuté ľudové oblečenie a kroje, ktoré boli kedysi v obciach tradičným oblečením.
Fotogaléria
Názov podujatia
Fáza I. - Edukačné stretnutia organizačného tímu a odborných garantov

Miesto konania / kraj
Prenčov / Banská Štiavnica

Termín konania
06.03.2019 - 07.03.2019

Popis projektu

Pracovné stretnutie projektového tímu s odbornými garantmi, spoločné vzdelávanie sa v oblasti problematiky obliekania sa v historickom období cca 100 rokov v regióne severného Hontu, konkrétne siedmych obcí (Prenčov, Beluj, Baďan, Počúvadlo, Kráľovce-Krnišov, Žibritov. Stretnutie s miestnymi obyvateľmi nositeľmi tradícií, ktorí zachovávajú a udržujú spomenuté ľudové oblečenie a kroje, ktoré boli kedysi v obciach tradičným oblečením. Členovia projektového tímu a odborní garanti budú vyberať kroje, ktoré sú v dobrom zachovanom stave, poprípade také, ktoré sa dajú opraviť, aby sa dali v živých prezentáciách použiť. 

Stretnutia sa uskutočnia v obciach - Baďan, Beluj, Počúvadlo, Kráľovce-Krnišov, Prenčov, Žibritov

Názov prímateľa
Obec Prenčov

Celkový rozpočet:
6 350,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €