Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ŠAFFOVA OSTROHA 2019 – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Krátky opis
Cieľom a zámerom projektu je prispievať k vyhľadávaniu tanečných talentov. Podnietiť tanečníkov a vedúcich folklórnych kolektívov k vyhľadávaniu tradičných tanečných materiálov, k tvorivému prístupu ako aj osvojeniu si tanca a jeho zákonitostí. Súťažnou prehliadkou tak vytvoriť priestor na konfrontáciu a prezentáciu sólistov tanečníkov a tým oboznamovať aj verejnosť s hodnotami ľudového tanca.
Fotogaléria
Názov podujatia
ŠAFFOVA OSTROHA 2019 – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
01.03.2019 - 31.05.2019

Popis projektu

Krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci sa koná každoročne. Zúčastňujú sa na nej sólisti tanečníci z celého Prešovského kraja. Súťažnou prehliadkou tak chceme podporovať mladé talenty – ich záujem o ľudový tanec. Sólisti tanečníci a tanečné páry interpretujú voliteľné a povinné typy tancov v troch kategóriách. Víťazi jednotlivých kategórii postupujú na celoštátnu súťaž a prehliadku sólistov tanečníkov, kde dostávajú priestor na verejnú prezentáciu a konfrontáciu s tanečníkmi z celého Slovenska. Súčasťou súťaže je aj rozborový seminár s odbornou porotou, ktorá tanečníkov usmerňuje a vedie k lepšiemu poznaniu tanečného materiálu, k správnemu prevedeniu tanečných motívov a k osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
2 065,00 €

Výška podpory:
1 900,00 €