Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mládež spieva 2019 - krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov

Krátky opis
Krajská postupová súťažná prehliadka detských speváckych zborov v PSK nadväzuje na výberové kolá v okresoch PSK a tiež na 50.ročník celoštátnej súťaže. Cieľom a zámerom projektu je zdokumentovať súčasnú úroveň zborového spevu, motivovať spevácke zbory o tento náročný umelecký žáner a tiež vybrať reprezentanta kraja na celoštátnu súťaž a v konečnom dôsledku vytvárať priestor pre zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.
Fotogaléria
Názov podujatia
Mládež spieva 2019 - krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
01.03.2019 - 31.05.2019

Popis projektu

Zborový spev patrí k jednej z najstarších oblastí neprofesionálneho umenia. Krajská postupová súťažná prehliadka detských
speváckych zborov v Prešovskom samosprávnom kraji nadväzuje na výberové kolá v okresoch PSK a tiež na 50.ročník
celoštátnej súťaže. Súťaž zborového spevu Mládež spieva sa vo Vranove nad Topľou koná už 16. krát. Hlavným cieľom súťaže
je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom
poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu. Ďalším cieľom je prezentovať a
konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti detských speváckych zborov na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni.
Umožniť detským zborom koncertovať pred odborníkmi i širokou verejnosťou. Vytvárať detským speváckym zborom priestor,
kde sa učia svojím spevom vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na
rozšírenie poslucháčskej bázy vážnej hudby a v konečnom dôsledku orientuje mladých spevákov na vyššie kultúrne a
duchovné hodnoty. Upevňovať v mladých ľuďoch pocit spolupatričnosti. Aktivizovať a motivovať mladých ľudí v snahe
zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky a klásť si náročnejšie ciele. Vytvárať priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a
zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov. Priblížiť slovenskému publiku diela
jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
2 670,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €