Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Metodika ľudových tancov Podunajska II.

Krátky opis
Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje workshop Metodika ľudových tancov Podunajska II. zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a vnútornú štruktúru.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodika ľudových tancov Podunajska II.

Miesto konania / kraj
Komárno / Komárno

Termín konania
30.03.2019 - 16.06.2019

Popis projektu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje workshop Metodika ľudových tancov Podunajska II. zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a vnútornú štruktúru.

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť doplnkové odborné vzdelávanie formou troch jednodňových workshopov a jedného víkendového sústredenia pre vedúcich folklórnych kolektívov a pedagógov ľudového tanca Nitrianskeho kraja. Na seminároch sa budeme venovať metodike výučby tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež a dospelých, metodike nácviku ľudového tanca, jeho analýze a tanečným motívom, princípom a vnútornej štruktúre tanca, improvizácii v tanečných choreografiách. Vďaka novým odborným poznatkom budú mať pedagógovia možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, zavádzať nové choreografie typické a autentické pre región Podunajska.

Garantom a lektorom workshopu je István Katona, folklorista, tanečník, choreograf, pedagóg a etnológ, v rokoch 1983 - 1987 umelecký riaditeľ a choreograf vo folklórnom súbore Mladé srdcia, dnes známe ako Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave.

Jednodňové workshopy sa budú konať v priestoroch Športového centra Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, Komárno v termínoch 30. 03., 13. 04., 11. 05. 2019 v čase od 9.00 hod.

Víkendové sústredenie sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho parku Arpáda Fesztyho v Martovciach 15. – 16. 06. 2019.

 

Uzávierka prihlášok: 22. 03. 2019(piatok)

Prihlášky je potrebné zaslať mailom na batorova.osveta@gmail.com.

Počet miest je obmedzený.

Viac informácií o workshope, organizačné pokyny a prihlášky nájdete na oficiálnej stránke ROS v Komárne www.ros-komarno.sk, link tu: https://www.ros-komarno.sk/products/workshop-metodika-ludovych-tancov-podunajska-ii/

“ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“ a „Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia“.

Názov prímateľa
Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom

Celkový rozpočet:
4 063,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €