Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla v Liptove

Krátky opis
Festival neprofesionálnych divadelných súborov bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej či inej kategorizácie. Do programu festivalu je zaradená nielen prezentácia divadelných inscenácií, ale aj diskusie a dialógy tvorcov s odbornými lektormi s cieľom pozdvihnúť vzdelanostnú úroveň divadelníkov v obciach a mestách v regióne Liptova, detských súborov, vytvoriť priestor na ich vzájomnú inšpiráciu, poskytnúť odborné vzdelávanie a výmenu skúseností vedúcim súborov.
Fotogaléria
Názov podujatia
LiptovDIV – festival neprofesionálneho divadla v Liptove

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
22.03.2019

Popis projektu

Divadelné predstavenia, diskusie a dialógy tvorcov s odbornými lektormi:

Mgr. Mária Grajciarová, Mgr. art. Gabriela Paschová, Mgr. Roman Gombarček


Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
2 650,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €