Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávame umením

Krátky opis
cyklus otvorených stretnutí pre ženy zameraný na tvorivé sebavyjadrenie
Fotogaléria
Názov podujatia
Srdce v kruhu žien

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
15.02.2019

Popis projektu

Pravidelné otvorené stretnutia žien, zamerané na sebapoznávanie aj pomocou rôznych výtvarných techník. Stretnutia sú určené pre 15 účastníčiek a sú vedené odbornou lektorkou Janou Vaculčiakovou, terapeutkou a konzultantkou. Téma: Farby sebalásky.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
38 000,00 €

Výška podpory:
30 000,00 €