Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

ZAHRAJME SA AKO KEDYSI

Miesto a termín konania: Zuberec, Slovenská republika / 23.05.2018 - 22.06.2018

Projekt Zahrajme sa ako kedysi je určený najmä pre kolektívy detí a mládeže. Je zameraný na odovzdanie informácií o živote tradičného dedinského spoločenstva. Prostredníctvom 12-16 aktivít sa deti zoznamujú so spôsobom bývania, s bežnými prácami, so školskou výučbou, s tradičnými remeslami i hrami. Aktivity prebiehajú súbežne na stanovištiach v areáli a objektoch Múzea oravskej dediny, čo navodzuje atmosféru autentického prostredia. Jednotlivé aktivity vedú animátori v ľudových odevoch.

viac o projekte


Štúrovo rečnenie - workshopy pre deti, mládež, dospelých

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 23.05.2018

workshop pre deti v Nitrianskom kraji, určený záujemcom o amatérsku literárnu tvorbu, ktorí radi píšu a tvoria texty

viac o projekte


Nositelia tradícií

Miesto a termín konania: Nová Ves nad Žitavou, Slovenská republika / 20.05.2018

Krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín Nitrianskeho kraja v Novej Vsi nad Žitavou. Začiatok programu o 14.00, rozborový seminár a škola tanca pod vedením FSk Brezinky z Polomky 17.00 - 18.30. Vyhlásenie výsledkov 19.00.

viac o projekte


Hornonitrianska paleta

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 19.05.2018 - 26.05.2018

Výtvarné workshopy zamerané na tvorbu asambláží a koláží pod lektorským vedením Mgr. Miriam Kasperkevičovej Bencovej

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 19.05.2018 - 30.11.2018

Kultúrno-osvetové aktivity rôznych žánrov pre rôzne vekové kategórie.

viac o projekte


Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 18.05.2018

Projekt Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás sú podujatím sprostredkovajúcim čo najširší rozsah informácií, poznatkov o súčasných trendoch v oblastiach umenia – tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tvorivá dramatika

viac o projekte


Cyklus Tanečný dom - Dargúni - máj 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 17.05.2018 - 18.05.2018

Cyklus Tanečný dom je systematické vzdelávacie podujatie zamerané na výučbu tradičného ľudového tanca a piesní profesionálnymi tanečnými majstrami (pedagógmi tanca) sprevádzané živou ľudovou hudbou. Projekt je určený pre odbornú i laickú verejnosť. Forma vzdelávania prostredníctvom Tanečných domov je od roku 2011 zapísaná aj ako vzorová metóda uchovávania a šírenia javov nehmotného kultúrneho dedičstva v zozname UNESCO -

viac o projekte


Malí remeselníci

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 15.05.2018

Zámerom projektu je tvorivou, hravou formou priblížiť deťom a mládeži z Malaciek a okolia kultúrne dedičstvo regiónu prostredníctvom tvorivých dielní organizovaných v priestoroch Mestského centra kultúry Malacky - Tvorivý ateliér MCK. Malým remeselníkom sa príde prestaviť regionálny remeselník - keramikár Vlastimil Havlíček - zapísaný v zozname ÚĽUV.

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 14.05.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


dedovizeň z TURCA

Miesto a termín konania: Vrútky, Slovenská republika / 12.05.2018

Súčasná spoločnosť má čoraz väčší problém zachrániť pre budúce generácie akúkoľvek osobitosť svojej kultúry. Tak, ako sa strácajú tieto osobitosti, stráca sa aj vzťah ľudí k svojmu domovu, regiónu, jeho kultúre, zvykom, či histórii. Zámerom projektu je oživiť záujem o tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu a iných regiónov Slovenska a rozvíjať ho nielen u členov folklórnych kolektívov a folklórnych nadšencov, ale i širokej laickej verejnosti všetkých vekových kategórií.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI; edukatívno-umelecké aktivity podporujúce rozvoj osobnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 12.05.2018

Zámerom projektu je edukatívno- umeleckými aktivitami podporovať rozvoj osobnosti detí, mládeže a dospelých -umelecké workshopy a tvorivé dielne v oblasti divadla, fotografie a výtvarníctva a semináre zamerané na multimediálne umenie rozvíjajúce ekologické myslenie. Cieľom projektu je rozvíjať kreativitu, komunikáciu a umelecké cítenie, poskytnúť alternatívu trávenia voľného času s výchovno-vzdelávacím rozmerom, motivovať ich , aby našli cestu k svojím záľubám a aby rozvíjali svoje nadanie.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 11.05.2018

Prvý tanečný workshop pre deti a mládež v oblasti moderného tanca vo Veľkom Krtíši oganizuje Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko v spolupráci so ZUŠ Veľký Krtíš.

viac o projekte


Dni fotografie v Leviciach 2018 11. ročník medzinárodného fotografického festivalu

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 11.05.2018 - 31.10.2018

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (hlavný organizátor) a o.z. Fotogravity (spoluorganizátor) pripravujú Dni fotografie v Leviciach 2018, 11. ročník medzinárodného fotografického festivalu /DFLV. Ponúknu obyvateľom sériu fotografických výstav (12), profesionálov a amatérov, fotoklubov zo Slovenska a zahraničia (2), množstvo sprievodných podujatí blízkych fotografickému umeniu. Výstavy sú určené širšej kultúrnej verejnosti, ale aj odborníkom a znalcom slovenského fotografického umenia.

viac o projekte


Z blízka, z ďaleka

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 10.05.2018 - 10.06.2018

Poznať svojho suseda nie je len primárna ľudská slušnosť. Spoznať a priblížiť susedov žijúcich na území mesta Lučenec sme sa rozhodli v mestskom múzeu projektom Z BLÍZKA, Z ĎALEKA. Projekt je cyklický a každý rok odprezentujeme kultúru národnostných menšín žijúcich v Lučenci. Pri príležitosti Bulharského predsedníctva v rade Európskej únie usporiadame výstavu fotografií a sprievodné podujatia, prednášky súvisiace s mesačným trvaním výstavy INÉ BULHARSKO.

viac o projekte


Turné projektu Party v 21. storočí v Severnej Amerike

Miesto a termín konania: Spojené štáty americké / 10.05.2018 - 29.05.2018

Výstava obrazov PARTY v 21. storočí vo Washingtone a New Yorku.

viac o projekte


64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Bzince pod Javorinou, Slovenská republika / 04.05.2018

Zámerom je podporovať a rozvíjať amatérsku interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu, ktorá je i súčasťou miestnej a regionálnej kultúry. Je konfrontáciou tvorivých amatérskych prístupov a interpretačných zručností jednotlivcov a kolektívov detí, mládeže a dospelých. 4. mája 2018 budú súťažiť detskí recitátori v Bzinciach pod Javorinou, dospelí recitátori budú súťažiť v Uhrovci a recitačné kolektívy a divadlá poézie detí, mládeže a dospelých v Novom Meste n/Váh.

viac o projekte


64. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 02.05.2018 - 04.05.2018

Krajská súťaž v umeleckom prednese detí základných škôl, stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, divadiel poézie a recitačných kolektívov žiakov a študentov Prešovského samosprávneho kraja.

viac o projekte


Turné projektu Party v 21. storočí v Severnej Amerike

Miesto a termín konania: Kanada / 02.05.2018 - 10.05.2018

Slávnostné otvorenie a výstava PARTY v 21. storočí v Ottawe /Kanada/ pod záštitou primátora Ottawy Jima Watsona a Veľvyslanectva SR v Ottawe.

viac o projekte


Podajme tradíciu našim nasledovníkom

Miesto a termín konania: Sebedražie, Slovenská republika / 02.05.2018 - 31.12.2018

5. ročník celoslovenskej etnologickej súťaže, ktorá má názov podľa významného slovenského etnológa prof. Jána Mjartana, DrSc. – zakladateľa moderného národopisu na Slovensku, rodáka zo Sebedražia. Záverom súťaže bude slávnostné vyhodnotenie súťažných prác so sprievodným kultúrnym programom v Dome kultúry v Sebedraží.

viac o projekte


Tradičné pečenie moldavského chleba

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 01.05.2018 - 30.09.2018

- interaktívnou formou priblížiť deťom, mládeži a obyvateľom mesta postup výroby tejto voňavej chrumkavej dobroty. Zúčastnené osoby si na podujatí budú môcť vlastnoručne vyrobiť chlieb v originálnom prostredí múzea, ktoré je venované tradičným remeslám.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.04.2018

Otvorené tréningy pre verejnosť (súčasný tanec, kontaktná improvizácia a vedomý pohyb) v rámci podujatia Dni tanca Košice 2018. Podujatie organizované v rámci oslavy Medzinárodného dňa tanca (29.04.).

viac o projekte


Na scénu 2018

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 27.04.2018 - 28.04.2018

krajská súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a dospelých

viac o projekte


64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika / 26.04.2018

Zámerom je podporovať a rozvíjať amatérsku interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu, ktorá je i súčasťou miestnej a regionálnej kultúry. Je konfrontáciou tvorivých amatérskych prístupov a interpretačných zručností jednotlivcov a kolektívov detí, mládeže a dospelých. Dospelí recitátori budú súťažiť v Uhrovci, detskí recitátori v Bzinciach pod Javorinou a recitačné kolektívy a divadlá poézie detí, mládeže a dospelých v Novom Meste n/Váh.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.04.2018 - 26.04.2018

Trojdňový intenzívny tanečný workshop (súčasný tanec, improvizácia) v rámci podujatia Dni tanca Košice 2018.

viac o projekte


Tvoríme spoločne

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 24.04.2018

Pravidelné dvojhodinové stretnutia pre amatérskych výtvarníkov pod vedením odbornej lektorky, zamerané na vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a aktívne a plnohodnotné trávenie voľného času.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI; edukatívno - umelecké aktivity podporujúce rozvoj osobnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 24.04.2018

Zámerom projektu je formou edukatívno - umeleckých aktivít v oblasti divadla, výtvarníctva, umeleckej fotografie a multimediálneho umenia podporovať rozvoj osobnosti detí, mládeže a dospelých v našom regióne. Cieľom projektu je podporiť a rozvíjať kreativitu, komunikáciu a umelecké cítenie, poskytnúť alternatívu trávenia voľného času s výchovno-vzdelávacím rozmerom, motivovať ich , aby našli cestu k svojím záľubám a aby rozvíjali svoje nadanie.

viac o projekte


Učíme sa umeniu

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 24.04.2018

Stretnutie členov klubu výtvarníkov pri RKC v Prievidzi, ktoré sa koná každý mesiac pod vedením Mgr. Jany Ficovej - téma PORTRÉT

viac o projekte


Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 21.04.2018

Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás sú podujatím zameraným na sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v oblastiach umenia – tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tvorivá dramatika, ktorému sa venujú študenti ZŠ a SŠ ako svojim voľnočasovým aktivitám.

viac o projekte


64. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Uhrovec, Slovenská republika / 20.04.2018

Zámerom je podporovať a rozvíjať amatérsku interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu, ktorá je i súčasťou miestnej a regionálnej kultúry. Je konfrontáciou tvorivých amatérskych prístupov a interpretačných zručností jednotlivcov a kolektívov detí, mládeže a dospelých. Dospelí recitátori budú súťažiť v Uhrovci, detskí recitátori v Bzinciach pod Javorinou a recitačné kolektívy a divadlá poézie detí, mládeže a dospelých v Novom Meste n/Váh.

viac o projekte


Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 20.04.2018

Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás sú podujatím sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v oblastiach umenia – tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tvorivá dramatika, ktorému sa venujú študenti ZŠ a SŠ ako svojim voľnočasovým aktivitám.

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 16.04.2018

Spomienkový program k nedožitým 90. narodeninám významnej slovenskej spisovateľky Kataríny Hudecovej, ktorá do roku 2017 žila a tvorila v trenčianskom regióne, bola členkou Spolku slovenských spisovateľov a za svoj život vydala 32 kníh poézie, prózy a haiku.

viac o projekte


Cineama 2018

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 14.04.2018

Krajská postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Košického kraja.

viac o projekte


Metodika výučby ľudového tanca, bilaterálna spolupráca.

Miesto a termín konania: Maďarsko / 14.04.2018 - 28.04.2018

Cieľom je zorganizovanie v rámci cezhraničnej spolupráce priamu a dynamickú výmenu názorov a skúseností na medzinárodnej úrovni a prispieť k rozvoju tvorivosti v oblasti metodiky výučby ľudového tanca. Bilaterálna spolupráca kultúrnych pracovníkov, tanečníkov, tanečných pedagógov na aktivitách tanečnej antropológii a tanečnej folkloristiky v spolupráci s erudovanými lektormi z Maďarskej univerzity tanečného umenia v Budapešti napomôže k ich ďalšiemu vzdelávaniu.

viac o projekte


METAMORFÓZY UMENIA – METAMORFÓZY V NÁS

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 13.04.2018

METAMORFÓZY UMENIA – METAMORFÓZY V NÁS je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v oblastiach umenia – tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tvorivá dramatika, ktorému sa venujú študenti ZŠ a SŠ ako svojim voľnočasovým aktivitám.

viac o projekte


Cineama - krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby Trenčianskeho kraja

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 11.04.2018 - 25.04.2018

Krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby Trenčianskeho kraja 11.4. v sále RKC v Prievidzi 16:00 - súťažná prehliadka 19:00 - rozborový seminár a vyhodnotenie 25.4. od 8:00 - premietanie najlepších filmov pre školy v KaSS Prievidza od 13:00 - filmárske workshopy v RKC Prievidza Vstup voľný

viac o projekte


Tvoríme spoločne

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 10.04.2018

Pravidelné dvojhodinové stretnutia pre amatérskych výtvarníkov pod vedením odbornej lektorky, zamerané na vzdelávanie sa v rôznych výtvarných technikách a plnohodnotné strávenie voľného času.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.04.2018

V rámci projektu Čarovná studnička sme zrealizovali tvorivú dielňu zameranú na tradičné ľudové remeslo - drôtovanie.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 09.04.2018 - 31.12.2018

Pravidelné tréningy raz do týždňa zamerané na techniky súčasného tanca, vedomého pohybu a rozhýbanie sa k tvorivej činnosti.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti divadla, zborového spevu a hovoreného slova v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.04.2018 - 23.04.2018

Štúrovo rečnenie, - workshopy pre deti, mládež a dospelých v Nitrianskom kraji, zamerané na témy: - formovanie zručností pre vypracovanie modelového rečníckeho prejavu; - ovládanie základných rečníckych jazykových prostriedkov, špecifických rečníckych jazykových prostriedkov a paralingvistických prostriedkov, - etapy tvorenia prejavu

viac o projekte


Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 09.04.2018

Prvý seminár z cyklu metodických seminárov v oblastiach umeleckého prednesu a rétoriky v roku 2018 určený učiteľom slovenského jazyka a literatúry - okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Cieľom vzdelávacieho podujatia je motivovať a vzdelávať pedagógov všetkých typov škôl ale i širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o túto oblasť. Zároveň vzniká priestor na priblíženie inovatívnych metód a prístupov, ktoré je potrebné prezentovať a pomôcť tým pedagógom, ktorý sa venujú práci s mladými recitátormi.

viac o projekte