Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Divadelné Dišputy 2018

Krátky opis
5.ročník festivalu neprofesionálneho divadla Divadelné Dišputy je prezentáciou dramatickej tvorby za rok 2018.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelné Dišputy

Miesto konania / kraj
Dolné Plachtince / Veľký Krtíš

Termín konania
12.10.2018 - 13.10.2018

Popis projektu

5.ročník festivalu Divadelné Dišputy je zameraný na pokračovanie v oživovanie divadelných tradícií v našom regióne,snaží sa podnietiť nové formy činnosti v neprofesionálnych divadelných súboroch a nadviazať na dlhoročnú tradíciu činnosti v takýchto zoskupeniach. Účastníci budú mať možnosť vzájomne si vymeniť skúsenosti z oblasti práce v neprofesionálnych divadelných súboroch a získať nové vedomosti v rámci dramatickej tvorby, využiteľné v praxi. Tento ročník bude venovaný osobnostiam dramatickej tvorby nášho regiónu – Mgr. Mária Hroncová, Eva Šoóšová, Mgr.Štefánia Selská, Juraj Matiaš. Program bude pozostávať z tvorivých dielní, predstavení neprofesionálnych divadelných súborov z BBSK, besedy s osobnosťami dram. tvorby nášho regiónu.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 660,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €