Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Požitavie, ako ho nepoznáme

Krátky opis
Prostredníctvom prednášky s prezentáciou oboznámime širokú verejnosť s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Poslucháči sa oboznámia s riekou Žitavou od jej prameňa až po ústie a so zaujímavosťami a históriou Požitavia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
prednáška s prezentáciou a besedou pod názvom "Požitavie, ako ho nepoznáme"

Miesto konania / kraj
Michal nad Žitavou / Nové Zámky

Termín konania
09.10.2018

Popis projektu

Prostredníctvom prednášky spojenej s prezentáciou a besedou oboznámime poslucháčov s kultúrou a históriou obcí a miest požitavského regiónu. Verejnosť sa dozvie o jedinečnosti  a unikátoch Požitavia. Oboznámime poslucháčov s archeologickou lokalitou Fidvár, rondelami staršími ako anglický Stonehenge, či s pamätníkom podpísaným medzi habsburskou monarchiou a Turkami na mieste, kde sa Žitava vlievala pôvodne do Dunaja, ale takisto aj so súčasným ústím rieky Žitavy v Martovciach. Prednáška sa uskutoční 9. októbra 2018 v kultúrnom dome v obci Michal nad Žitavou o 17.00 hodine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
OZ Maximilián Hell a Slovensko

Celkový rozpočet:
2 124,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €