Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Život s piesňou

Krátky opis
Život s piesňou je cyklus výchovno-vzdelávacích komorných programov zameraných na vyzdvihnutie významných osobností v oblasti hudobného folklorizmu a taktiež propagáciu rôznych žánrov ľudovej piesne.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vianoce sa blížia, metod. stretnutie Vianoce sa blížia, Počúvajťe novie chíri..., Poza stoly, metodické stretnutie Poza stoly

Miesto konania / kraj
Zvolen / Zvolen

Termín konania
01.10.2018 - 29.03.2019

Popis projektu

Programy z cyklu Život s piesňou pripravujeme od roku 2002 a počas tohto obdobia si získali popularitu nielen vo Zvolene, ale i v širšom okolí. Súčasťou niektorých programov sú školiteľské podujatia. Cieľom programu Vianoce sa blížia je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej kultúre u detí predškolského veku, aktivizovať a usmerňovať učiteľky zvolenských materských škôl k vyhľadávaniu prejavov tradičnej ľudovej kultúry z najbližšieho okolia. Príprave tohto podujatia predchádzalo metodické stretnutie. Cieľom programu Počúvajťe novie chíri... bolo aktivizovať speváčky z DFSk Podjavorie a deti z DFS Dolina zo Slatinských Lazov. Program Poza stoly bol súčasťou metodického stretnutia spevákov ľudových piesní.

Názov prímateľa
Podpolianske osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 510,00 €

Výška podpory:
2 030,00 €